Doanh nghiệp viễn thông

Xem 1-20 trên 2029 kết quả Doanh nghiệp viễn thông
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam trình bày tổng quan về dịch vụ viễn thông di động và mạng viễn thông di động, cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa trên hành vi người tiêu dùng, tổng quan nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng dịch vụ viễn thông di động, kết quả nghiên cứu chiến lược marketing hỗn hợp c...

  pdf0p cuong300 26-05-2014 111 64   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư ra nước ngoài - Cơ hội và thách thức" có nội dung đưa ra một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng hơn về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam; đồng thời, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho mọi doanh nghiệp đang theo đuổi công cuộc “mở cõi” hiện nay.

  doc20p xuantriu1 25-08-2014 189 56   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở doanh nghiệp viễn thông vĩnh phú', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p songngu1311 05-12-2012 55 27   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam trình bày tổng quan về dịch vụ viễn thông di động và mạng viễn thông di động, cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa trên hành vi người tiêu dùng, tổng quan nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng dịch vụ viễn thông di động, kết quả nghiên cứu chiến lược marketing hỗn hợp c...

  pdf0p luanan014 17-07-2014 64 28   Download

 • Mục đích, yêu cầu:Nắm được một số vấn đề chung về doanh nghiệp viễn thông, kinh doanh viễn thông và quản trị kinh doanh viễn thông. Trên cơ sở làm nền tảng cho tiếp cận các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong kinh doanh viễn thông

  pdf26p daisy15 19-08-2010 379 222   Download

 • Mục đích, yêu cầu: - Nắm được cách xác định các loại lao động của doanh nghiệp viễn thông. - Nắm được bản chất, cách tính và biện pháp nâng cao năng suất lao động - Nắm được công tác tiền lương trong doanh nghiệp viễn thông.

  pdf43p daisy15 19-08-2010 176 114   Download

 • Ngày nay, sự kết hợp giữa VT- CNTT- Internet đã trở thành công cụ đắc dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp. Có thể nói rằng sự phát triển như vũ bão của ngành VT- CNTT trước hết đã làm thay đổi phương thức phương thức tổ chức hoạt động kinh tế, sau đó tác động đến hoạt động của các khu vực khác như khu vực chế tạo- chế biến và cung ứng dịch vụ. VT-CNTT phát triển ở mọi quốc gia, mọi khu vực và ở Việt Nam cũng...

  pdf74p vaio1111 04-09-2012 64 18   Download

 • Cuốn sách Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế doGS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông; xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh viễn thông; quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông; quản trị tài sản doanh nghiệp viễn thông cùng một số nội dung hữu ích khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf181p be_nkin 31-03-2015 66 23   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quản trị sản xuất viễn thông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất viễn thông, cơ sở tổ chức và kinh tế mạng viễn thông, ra quyết định trong doanh nghiệp viễn thông, dự báo phát triển viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf215p doinhugiobay_00 02-11-2015 40 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản trị sản xuất viễn thông", phần 2 trình bày các nội dung: Lập kế hoạch phát triển mạng viễn thông, quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, tổ chức vận hành, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp viễn thông, tổ chức lao động trong doanh nghiệp viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf214p doinhugiobay_00 02-11-2015 32 12   Download

 • - Trình tự thực hiện: Các doanh nghiệp viễn thông có quyền yêu cầu bằng văn bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông giải quyết tranh chấp liên quan đến kết nối các mạng viễn thông công cộng. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đưa ra quyết định tiến hành giải quyết tranh chấp. Trường hợp không tiến hành giải quyết tranh chấp, Bộ Thông tin Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 90 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: nhận dạng, phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp của Công ty Vinaphone; đánh giá văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Vinaphone; đưa ra một số giải pháp để xây dựng và hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Vinaphone.

  pdf27p ngaymoibinhye 12-07-2014 344 239   Download

 • Tài liệu về quản trị kinh doanh viễn thông, đây là hệ thống các câu trả lời dành cho các câu hỏi liên quan đến viễn thông giúp các bạn củng cố kiến thức hơn.

  pdf18p daisy15 19-08-2010 278 130   Download

 • Mục đích, yêu cầu: Nắm được bản chất, vai trò của kế hoạch; các loại kê hoạch và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch; các phương pháp lập kế hoạch. Trên cơ sở đó biết vận dụng vào lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh viễn thông.

  pdf18p daisy15 19-08-2010 201 131   Download

 • Việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào thực tiễn để chỉ đạo sản xuất, điều hành doanh nghiệp…thể hiện rất nhiều khía cạnh khác nhau của khoa học triết học, khoa học quản lý kinh tế, quản lý con người, văn hoá, đạo đức…tạo ra sức mạnh tổng hợp, trong đó mỗi khía cạnh là một chuyên đề khoa học khá lý thú.

  pdf32p sms_12 09-05-2014 308 118   Download

 • Đề tài Các hoạt động chính của tái cấu trúc doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động trái cấu trúc doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong ngành viễn thông Việt Nam nhằm trình bày lý luận chung về cấu trúc doanh nghiệp, các hoạt động chính của tái cấu trúc doanh nghiệp, tình hình tái cấu trúc tại thị trường viễn thông Việt Nam, tiếp đó đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động tái cấu trúc tại một số doanh nghiệp trong ngành, cuối cùng đưa ra một số biệ...

  pdf110p three_12 26-03-2014 181 86   Download

 • Tự động hoá các quy trình nghiệp vụ bằng cách phát triển các hệ thống hỗ trợ điều hành và nghiệp vụ (OSS/BSS-Operation Support System/Business Support System) đã trở thành một xu hướng chung của các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới. Đây là một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay.

  doc0p quanghai 17-03-2009 248 76   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập WTO nhằm trình bày về lý luận chung về năng lực cạnh tranh và bối cảnh thị trường viễn thông Việt Nam trước khi gia nhập WTO, thực trạng về năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT khi gia nhập WTO.

  pdf105p pink_12 28-05-2014 71 29   Download

 • Theo bản Dự thảo này, các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kém hiệu quả, quy mô nhỏ sẽ được phép mua bán, sáp nhập, chuyển giao (M&A) theo cơ chế thị trường. Mặt khác Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp viễn thông khống chế thị trường thực hiện việc tập trung kinh tế, chuyển quyền sử dụng tài nguyên viễn thông theo xu hướng độc quyền hóa và làm giảm mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông.

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 35 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm, hệ thống hóa những nghiên cứu lý luận đã có về phát triển dịch vụ giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp viễn thông. Đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng tại công ty thông tin viễn thông điện lực, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ này.

  pdf26p six_12 15-03-2014 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản