Doanh nghiệp vừa và nhỏ a

Xem 1-20 trên 43 kết quả Doanh nghiệp vừa và nhỏ a
 • Peter F.Druker không còn xa lạ với độc giả Vệt Nam qua cuốn "Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI" do NXB Trẻ xuất bản, với sự phối hợp Thời báo kinh tế Sài Gòn và Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Gần đây ông có trả lời phỏng vấn Báo Inc, cho rằng nhiều thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhờ nằm ở chỗ ông chủ của nó thường điên cuồng cho rằng mình là số 1. Tia sáng xin trích một phần để bạn đọc tham khảo.

  doc3p manha12 16-12-2009 195 97   Download

 • Các học thuyết kinh tế thị trường dù trường phái nào đều thừa nhận rằng: Cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế thị trường, nơi mà cung- cầu và giá cả hàng hóa là những nhân tố cơ bản của thị trường là đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường; cạnh tranh l à linh hồn sống của thị trường. Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp, do cách tiếp cận khác nhau, nên có các quan niệm khác nhau về cạnh tranh....

  pdf119p tukhuyen123 19-07-2012 167 78   Download

 • Báo cáo khoa học Tính thích ứng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nông nghiệp – nông thôn Việt Nam .

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 128 32   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày tổng quan doanh ngiệp vừa và nhỏ, thực trạng và khả năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bài học về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nước Đông Á cho Việt Nam.

  pdf91p fast_12 23-06-2014 56 19   Download

 • Mục đích khi nghiên cứu đề tài là khảo sát, nhận diện được tình trạng thực tế cung cầu lao động đối với HRM trên thị trường lao động hiện nay, để phân tích những cơ hội đem đến sự phát triển nghề trong tương lai; hiểu được hoạt động chung của các đơn vị tham gia cung cầu lao động, những kỹ năng và yêu cầu cụ thể đối với người theo nghề HRM.

  doc66p ngoctuan1962 30-05-2017 2 2   Download

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI (2001 - 2005) A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, tận dụng và khai thác tốt các tiềm năng và nguồn lực tại chỗ....

  pdf15p duongchauphu 03-03-2010 482 193   Download

 • Đổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở Việt Nam hiện nay A. Lời mở đầu I. Kinh tế Việt Nam 1. Kinh tế Việt nam trong quá trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam...

  pdf9p caott10 22-07-2011 54 13   Download

 • Trong lịch sử phát triển kinh tế của các nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn có vai trò và tác dụng rất quan trọng. Gần đây, chính trong thời điểm khoa học và công nghệ tiến triển rất mạnh mẽ, xu hướng toàn cầu hoá kinh tế diễn ra khá sôi nổi, thực tiễn quản lý kinh tế và quản lý doanh nghiệp có những chuyển biến sâu sắc, thì các DNNVV lại càng được chú trọng ở các nước. ậ nước ta, DNNVV cũng có vai trò quan trọng như vậy, do sự phát triển...

  pdf29p notonline1122 21-02-2013 91 36   Download

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN V&N) có vị trí đặc biệt quan trong đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. Theo thống kê của Bộ KHĐT, ở Việt Nam, từ khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, số l-ợng doanh nghiệp tăng lên nhanh lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và của nền kinh tế trong bối c.nh hội nhập ngày nay. 1. Chất l-ợng hoạt động DNV&N Việt Nam ch-a t-ơng xứng với tốc độ gia tăng về số l-ợng Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có...

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 42 3   Download

 • Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đang diễn ra sôi động. Ông Vũ Bá Phú, phó cục trưởng cục Quản lý cạnh tranh (VCA), thừa nhận hiện tại các công cụ pháp luật chưa tạo đủ thuận lợi cho M&A phát triển, đó cũng là điểm yếu ở các thị trường mới, nơi chưa có nhiều tiền lệ diễn ra đủ để có thể giúp lưu thông dòng chảy này.

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 28 3   Download

 • Mục tiêu của dự án là: 1) Xây dựng năng lực tại IPSARD trong tiếp thị nông nghiệp nghiên cứu, cụ thể là chuỗi giá trị, công nghiệp tổ chức và kinh tế sản xuất, 2) Hiểu được vai trò và hiệu suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ở các nước khác và rút ra bài học cho Việt Nam; 3) Cung cấp một đánh giá định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và 4) Cung c...

  pdf12p xau_la 09-02-2012 106 32   Download

 • DNV&N: Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HTX : Hợp tác xã NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng NHNN: Ngân hàng nhà nước 1.2.1.2 Tỉ trọng thu hút lao động và tạo ra giá trị gia tăng của các DNV&N ở một sô nước và vùng lãnh thổ Châu á 3 4 5 6 7 8 2.1 Tình hình DNV&N ở Việt Nam Mục Tên bảng 1.2.1.1.1 TrangTiêu thức xác định DNV&N ở một số vùng và lãnh thổ 2.2.4 Kết quả kinh doanh của VP Bank 2.2.4.1...

  pdf2p ttcao7 09-08-2011 35 12   Download

 • Dự án CARD 030/06 VIE: Phát triển một chiến lược để tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn trong nông nghiệp-thực phẩm chuỗi: trường hợp thức ăn chăn nuôi - Sử dụng thức ăn công nghiệp và hỗn hợp của các nhà sản xuất chăn nuôi trong Việt Nam

  pdf27p xau_la 09-02-2012 39 11   Download

 • Những số liệu mới đây nhất cho thấy điều đáng lo ngại – dù đã thừa nhận thực tế là có ít nhất 40% dữ liệu của doanh nghiệp sẽ bị tổn thất nếu hệ thống máy tính bị hư hỏng trong hỏa hoạn, thì trung bình các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản chỉ sao lưu 60% lượng dữ liệu về công ty và về khách hàng của họ. Trên thực tế, chỉ một phần tư số doanh nghiệp khảo sát (chiếm 26%) thực hiện sao lưu...

  pdf3p bibocumi16 26-11-2012 42 9   Download

 • Bài giảng Môi trường kinh doanh ở Đông Á và Thái Bình Dương trình bày về các chỉ số của báo cáo Môi trường Kinh doanh: tập trung vào các quy định liên quan đến vòng đời của một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, sử dụng tình huống điển hình được chuẩn hóa, được tính toán cho thành phố đông dân nhất của từng nước, tập trung vào khu vực chính thức.

  pdf22p slow_12 27-06-2014 34 7   Download

 • Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tư cách pháp n hân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này. a. Ðối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình hợp tác xã (Không bao gồm HTX tín dụng và HTX nông nghiệp) thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể...

  pdf28p ntgioi120403 04-11-2009 760 428   Download

 • Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

  pdf47p intel1212 04-12-2012 216 93   Download

 • Trong hoàn cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn như hiện nay, cùng với sự phấn đấu nỗ lực phát triển của từng doanh nghiệp nhằm thì chính sách phù hợp của nhà nước cũng là một trong những nhân tố quyết định thúc đẩy sự phát triển bền vững của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  doc149p vietdunghau1 11-05-2012 147 59   Download

 • Khảo sát từ nhiều chuyên gia và công ty cung cấp dịch vụ về tài chính cho thấy, trong năm 2008, các vụ IPO, phát hành cổ phiếu có thể gặp khó khăn, nhưng những thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) sẽ có điều kiện tốt để phát triển. Có hai điều kiện cơ bản để các thương vụ M&A dễ thành công hơn trong năm nay, đó là đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa đã nhìn thấy lợi ích của TTCK nhưng chưa đủ sức để lên niêm...

  pdf5p bookmarks 08-04-2011 148 49   Download

 • Đúc kết kinh nghiệm trong hơn tám năm thực hành xây dựng thương hiệu tại hai tập đoàn lớn là Unilever và Colgate Palmolive cùng với 2 năm gần đây là chuyên gia tư vấn và huấn luyện thương hiệu tại I.A.M.

  pdf8p muc_xanh123 01-01-2013 76 32   Download

Đồng bộ tài khoản