Độc quyền thuần túy

Xem 1-20 trên 29 kết quả Độc quyền thuần túy
 • Độc quyền thuần túy và cạnh tranh hoàn hảo rất ít có trong thế giới thực. Hầu hết các ngành và thị trường trong thế giới thực đều nằm trong phạm trù "cạnh tranh không hoàn hảo". Tuy nhiên, độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo là những mốc so sánh hữu ích.

  doc7p vuonsaobang777 02-12-2010 640 156   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô I - Chương 6: Thị trường độc quyền thuần túy giới thiệu về phân loại thị trường, thị trường cạnh tranh hoàn hảo thuần túy, độc quyền bán (độc quyền thuần túy), độc quyền mua. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt38p thuanthien2012 28-04-2014 67 22   Download

 • Nội dung chính chương 8 Thị trường độc quyền thuần túy thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 1 trình bày về các kiến thức khái niệm thị trường độc quyền bán thuần túy, tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuần túy trong ngắn hạn, tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuần túy trong dài hạn , thị trường độc quyền mua thuần túy.

  pdf6p narrow_12 16-07-2014 80 13   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 5.2: Thị trường độc quyền thuần túy" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường độc quyền bán thuần túy, tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuần túy trong ngắn hạn, tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuần túy trong dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 28-01-2016 32 2   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường và phân loại thị trường, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền thuần túy, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p doinhugiobay_06 12-12-2015 22 2   Download

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,quy trình trao đổi hàng hóa diễn ra ngày càng lớn, với chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, phương thức trao đổi đa dạng, nhất là sau thời kì Việt Nam ra nhập WTO. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như đạt được tính kinh tế theo quy mô,bản quyền, sự kiểm soát yếu tố đầu vào hoặc do chính phủ, đã dần tới độc quyền về kinh tế.

  doc24p hanhminhvcu 13-12-2010 760 184   Download

 • Độc quyền thuần túy và cạnh tranh hoàn hảo rất ít có trong thế giới thực. Hầu hết các ngành và thị trường trong thế giới thực đều nằm trong phạm trù "cạnh tranh không hoàn hảo". Tuy nhiên, độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo là những mốc so sánh hữu ích.

  ppt58p lotus_123 09-12-2012 369 52   Download

 • - DN có sức mạnh thị trường làm thay đổi mối quan hệ giữa giá cả và chi phí của DN như thế nào? - DN độc quyền có khả năng định ra mức giá nào mà họ muốn hay không? - Xem xét ý nghĩa của độc quyền đối với toàn xã hội.

  pdf23p arthas3000 23-01-2013 106 20   Download

 • 2.1. Khái niệm: Là thị trường chỉ có một số hãng sản xuất và bán sản phẩm. Các sản phẩm giống nhau gọi là ĐQ TĐ thuần tuý, sản phẩm khác nhau gọi là ĐQTĐ phân biệt 2.1. Khái niệm: Là thị trường chỉ có một số hãng sản xuất và bán sản phẩm. Các sản phẩm giống nhau gọi là ĐQ TĐ thuần tuý, sản phẩm khác nhau gọi là ĐQTĐ phân biệt

  ppt78p nuber_12 27-08-2013 132 18   Download

 • Thị trường là tập hợp những người bán và người mua tác động qua lại với nhau, dẫn đến kh năng trao đ ả ổi. Cấu trúc thị trường là một thuật ngữ mô tả hành vi của người bán và người mua trong thị trường. Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền để chia ra các cấu trúc thị trường sau: Cạnh tranh hoàn hảo. Độc quyền thuần túy. Cạnh tranh độc quyền. Độc quyền tập đoàn....

  ppt18p themoon123 22-09-2012 89 18   Download

 • Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy là những chuẩn hữu ích về các thái cực của cấu trúc thị trường. Hầu hết các thị trường nằm giữa hai thái cực này. Điều gì xác định cấu trúc của một thị trường? Tại sao có tới 10 000 bách hóa trong khi chỉ có vài nhà sản xuất hóa chất? Cấu trúc thị trường của một ngành ảnh hưởng đến hành vi của các hãng hợp thành nó như thế nào

  pdf23p tuyetmuadong2013 24-04-2013 60 12   Download

 • Kết cấu chương 5 Cạnh tranh và độc quyền thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 2 trình bày về các cấu trúc thị trường như thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền thuần túy, thị trường cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm.

  pdf14p narrow_12 16-07-2014 67 21   Download

 • Cạnh tranh là hiện tƣợng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung một môi trƣờng sống đối với điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm. Trong hoạt động kinh tế, đó là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, ngƣời tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế tƣơng đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu đƣợc nhiều ...

  pdf18p peheo_2 31-07-2012 118 33   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có các nội dung sau: Chương 1: Khái quát về kinh tế học, chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường, chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí, chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, chương 6: Thị trường độc quyền thuần túy, chương 7: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền.

  pdf80p five_12 19-03-2014 237 98   Download

 • Thông tư này hướng dẫn cách xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy quy định tại Điều 8 của Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

  doc22p lawcao 28-09-2009 219 34   Download

 • Trong 20 năm qua nhân loại ngày càng tích luỹ thêm các kiến thức về động lực các sóng mặt đại d-ơng. Do nhu cầu thuần tuý khoa học, ngành nghiên cứu địa vật lý đã thu đ-ợc những thành tựu nhất định. Một loạt những tiến bộ đã đạt đ-ợc do số l-ợng các dự án lớn về xây dựng cảng ngoài khơi và dọc bờ biển ngày càng tăng.

  pdf207p 951864273 14-05-2012 83 28   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày các quyết định quản lý trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các quyết định quản lý trong thị trường độc quyền thuần túy, các quyết định quản lý trong thị trường cạnh tranh độc quyền, chiến lược ra quyết định trong thị trường độc quyền nhóm.

  pdf23p lalala7 11-12-2015 21 4   Download

 • Tài nguyên nước phải được quản lý thống nhất theo lưu vực sông, không chia cắt giữa các phạm vi hành chính, giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Tuy nhiên, “phải bảo đảm sự công bằng, hợp lý và bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa các tổ chức, cá nhân trong cùng lưu vực sông”( ).

  doc101p hacam2411 11-06-2012 161 67   Download

 • 1. Những nội dung cơ bản của sử thi 1.1. Tồn tại như một mạch ngầm, sử thi chỉ xuất hiện, phát triển ở những thời điểm đặc biệt. Đó chính là thời điểm mà tinh thần dân tộc tồn tại trong "trạng thái sử thi".

  pdf8p milu10 09-08-2011 66 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản