Đối tượng hưởng bhxh

Xem 1-20 trên 43 kết quả Đối tượng hưởng bhxh
 • Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo số tiền đóng bhyt cho đối tượng hưởng bhxh hàng tháng

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 101 5   Download

 • Mẫu biểu tổng hợp số lượng đối tượng hưởng BHXH và tổng quỹ tăng thêm (Kèm theo Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  doc1p tuongvan 18-07-2009 383 45   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đại diện chi trả Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Đại diện chi trả cho đối tượng hưởng và quyết toán trong vòng 5 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 39 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH huyện Cách thức thực hiện: Trực tiếp Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày kể từ khi nhận đơn Đối tượng thực hiện: Cá nhân

  pdf3p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 60 2   Download

 • Mẫu số 15c-CBH HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH Số: ……… - Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Căn cứ vào Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Căn cứ Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết...

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 97 13   Download

 • Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 5-CBH TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 84 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH huyện Cách thức thực hiện: Trực tiếp Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân

  pdf3p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 46 1   Download

 • "Chuyên đề nghiên cứu khoa học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quả lý hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội tại trung tâm lưu trữ bảo hiểm xã hội Việt Nam" với nội dung nghiên cứu: xây dựng chương trình ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ đối tượng hưởng BHXH, đưa ra 1 số phương pháp lưu trữ tự động,...Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf84p la_lan23 12-04-2013 94 42   Download

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng KHTC của BHXH tỉnh Cách thức thực hiện: Trực tiếp Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

  pdf3p meobunngu 17-01-2011 28 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH huyện hoặc đại diện chi trả Cách thức thực hiện: Trực tiếp Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG “QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG” PHIÊN BẢN 3.0 TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf2p noel_vui 14-11-2012 24 1   Download

 • Trải qua hơn hai thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam đã ngày càng phát triển và từng bước hoàn thiện cùng với sự hình thành, phát triển của các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo trợ xã hội và các loại hình ASXH khác.

  pdf18p manutd1907 17-09-2012 64 24   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm Xã hội Việt nam Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 138 15   Download

 • Hàng quý BHXH tỉnh lập báo cáo tổng hợp đóng Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng BHXH theo quy định, để làm căn cứ thanh toán và cuối năm thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế. * Thẩm định, xét duyệt chi các chế độ BHXH : Hàng tháng hoặc quý, BHXH tỉnh xét duyệt, quyết toán chi các chế độ BHXH cho BHXH huyện theo các chế độ kế toán quy định. Đồng thời căn cứ vào kết quả thẩm định của các đối tượng hưởng chế độ, chính sách BHXH do phòng chế độ chính...

  pdf9p lavie6 29-07-2011 43 13   Download

 • Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán về thu, chi BHXH giữa các đơn vị trong ngành bảo hiểm; các nghiệp vụ thanh toán giữa các đơn vị bảo hiểm với các đại diện xã, phường và các đơn vị sử dụng lao động về các khoản chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH; các nghiệp vụ thanh toán giữa đơn vị BHXH với các cơ sở khám chữa bệnh về các khoản chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế; các nghiệp vụ thanh toán giữa đơn vị...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 30 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm Xã hội Việt nam Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 88 6   Download

 • Theo dõi kết qủa đóng BHXH trên từng đơn vị, từng người lao động trong từng tháng. Trên cơ sở đó thực hiện 3 chế độ BHXH là: ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức. - Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và người tham gia BHXH trên địa bàn nộp đầy đủ, kịp thời ghi sổ xác nhận số thu BHXH cho người lao động - Tổ chức thực hiện việc chi trả lương và trợ cấp cho các đối tượng hưởng BHXH đảm bảo an toàn, đầy đủ, đúng hạn. - Thường xuyên...

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 45 6   Download

 • "Mẫu giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM" nhằm góp phần hỗ trợ những đối tượng là người già yếu, ốm đau. Mẫu giấy được trình bày với nội dung bao gồm: thông tin cá nhân người được hưởng chế độ BHXH, số tiền hàng tháng và ngân hàng chuyển khoản... Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu cụ thể.

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 162 6   Download

 • Hiện nay, được sự quan tâm của Nhà nước mà chính sách BHXH ngày càng được thực hiện tốt và hiệu quả hơn với các đối tượng tham gia nói trên. Để việc thực hiện BHXH tồn tại và phát huy được tác dụng của nó cần phải có một quỹ BHXH và quỹ đó phải hoạt động đúng mục đích tức là cơ quan BHXH phải thực hiện tốt công tác thu – chi quỹ BHXH.

  pdf65p ruavanguom 19-09-2012 19 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y Cơ quan phối hợp (nếu có): BHXH tỉnh; Sở LĐTB&XH tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí M...

  pdf5p ee_traime 27-12-2010 59 3   Download

Đồng bộ tài khoản