Đối tượng xmlhttprequest

Xem 1-20 trên 20 kết quả Đối tượng xmlhttprequest
 • 1) Ajax là một ý tưởng, không phải là cụm từ Ajax tuy đã được giải thích rõ ràng là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML nhưng tên đầy đủ này vẫn không hoàn toàn thích hợp vì nó đơn giản hóa quá mức lịch sử của công nghệ cũng như những tùy chọn bổ sung nằm trong chính bản thân nó.

  pdf3p bibocumi27 16-01-2013 18 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình ajax', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p soicon824 19-04-2011 300 168   Download

 • AJAX = Asynchronous JavaScript and XML AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới, đó là một kỹ thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tương tác hơn. Với AJAX, JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server, bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Với Object này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server, mà không phải reload lại trang web.

  pdf10p iceriver102 12-11-2010 358 169   Download

 • Bài 12: Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - Sự tương tác Sự tương tác Ta xét một ví dụ để tìm hiểu các tương tác của Ajax. Hình sau cho thấy mô hình tương tác chuẩn trong một ứng dụng Ajax. Không giống như các cách tiếp cận kiểu request/response thông thường trong các chuẩn Web client, một ứng dụng Ajax có những khác biệt, sau đây là mô tả quá trình tương tác: 1. Một event client-side gây ra một sự kiện - Ajax event.

  pdf6p yukogaru1 30-07-2010 221 151   Download

 • Bài 10: Đối tượng XMLHttpRequest - Giới thiệu. Bây giờ ta sẽ xét vấn đề trọng tâm của Ajax: đối tượng XMLHttpRequest. XMLHttpRequest được đưa ra ban đầu trong Internet Explorer 5 như là một ActiveX component. Nó chỉ hoạt động trong Internet Explorer điều này làm cho số ít các nhà phát triển làm việc với XMLHttpRequest, cho tới khi nó trở thành một chuẩn không chính thức trong Mozilla 1.0 và Safari 1.2.

  pdf4p yukogaru1 30-07-2010 188 135   Download

 • Bài 15: Đối tượng XMLHttpRequest - Gửi các request. Bây giờ ta sẽ thảo luận xem cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Ở các phần trước đã đề cập đến cách tạo đối tượng này, bây giờ ta sẽ chỉ ra làm thế nào để gửi request tới server và xử lí các response từ server. Request đơn giản nhất là một request mà không chứa một thông tin nào cả, tức là các form tham số truy vấn hay form gửi dữ liệu là trống.

  pdf5p yukogaru1 30-07-2010 156 114   Download

 • Learning ASP.NET 2.0 with AJAX helps you master the concepts and techniques of Microsoft's tools with plenty of annotated examples, review quizzes, web construction exercises and chapter summaries, so you can practice new skills and test your understanding as you go. With it, you'll learn to:

  pdf522p coc_xanh 16-01-2013 38 11   Download

 • Bài 12: Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - Sự tương tác Sự tương tác Ta xét một ví dụ để tìm hiểu các tương tác của Ajax. Hình sau cho thấy mô hình tương tác chuẩn trong một ứng dụng Ajax.

  pdf3p tuannghia91 13-08-2010 49 9   Download

 • Bài 11: Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - Phương thức và thuộc tính Phân tích các đặc tính của XMLHttpRequest: Các phương thức và thuộc tính Danh mục sau chỉ ra các phương thức điển hình của đối tượng XMLHttpRequest: abort() Hủy request hiện thời. getAllResponseHeaders()

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 58 8   Download

 • Bài 13: Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - GET & POST Các phương thức GET và POST Trên lý thuyết, sử dụng GET khi request không thay đổi giá trị, tức là nhiều request sẽ trả về cùng kết quả. Trong thực tế, nếu phương thức tương ứng ở server thay đổi trạng thái theo một vài cách, thì điều này không còn đúng nữa. Điều này có nghĩa, nó là một chuẩn.

  pdf1p tuannghia91 13-08-2010 48 8   Download

 • Bài 15: Đối tượng XMLHttpRequest - Gửi các request. Bây giờ ta sẽ thảo luận xem cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Ở các phần trước đã đề cập đến cách tạo đối tượng này, bây giờ ta sẽ chỉ ra làm thế nào để gửi request tới server và xử lí các response từ server. Request đơn giản nhất là một request

  pdf4p tuannghia91 13-08-2010 61 8   Download

 • Bài 16: Đối tượng XMLHttpRequest - DOM Level 3 và DOM. DOM Level 3 Các giải pháp đã thảo luận ở trên không phải là các chuẩn. Mặc dù XMLHttpRequest đã được hỗ trợ rất rộng, song vẫn có thể thấy một số sự khác biệt với từng trình duyệt. Nhiều người tin rằng Ajax dựa vào sự hỗ trợ của W3C

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 70 8   Download

 • Bài 10: Đối tượng XMLHttpRequest - Giới thiệu. Bây giờ ta sẽ xét vấn đề trọng tâm của Ajax: đối tượng XMLHttpRequest. XMLHttpRequest được đưa ra ban đầu trong Internet Explorer 5 như là một ActiveX component. Nó chỉ hoạt động trong Internet

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 59 7   Download

 • Bài 14: Đối tượng XMLHttpRequest - Remote Scripting - Giới thiệu Remote Scripting Về cơ bản, remote scripting là một loại lời gọi các thủ tục từ xa. Sự tương tác với server vẫn như các ứng dụng Web thông thường, nhưng không tái nạp (refresh) toàn bộ trang web. Chỉ với AJAX, mới có thể sử dụng công nghệ bất kỳ phía server để có thể nhận các request

  pdf3p tuannghia91 13-08-2010 57 7   Download

 • Javascipt Cheatsheet AJAX Cheatsheet Khởi tạo đối tượng XMLHttpRequest (XHR) PHP Code: [b]function [/b][b]createXHRobj()[/b] { if (window.XMLHttpRequest) req = new XMLHttpRequest() // browsers besides IE else if (window.ActiveXObject) req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") // IE else alert ("Could not create XHR obj!") return req }

  pdf6p tuannghia91 13-08-2010 50 4   Download

 • Nói đến công nghệ AJAX , người ta thường nghĩ ngay đến đối tượng XMLHttpRequest, nhưng thực ra AJAX không chỉ có vậy. Và chúng ta cũng không chỉ có AJAX. Bài viết này xin giới thiệu một số kỹ thuật tải dữ liệu mà các nhà phát triển web đang khai thác trong nỗ lực kéo các ứng dụng web lại gần hơn với các ứng dụng desktop

  pdf30p lovecafe1 26-08-2011 27 3   Download

 • Như đã đề cập, đối tượng XMLHttpRequest là trái tim của AJAX. Đối tượng này sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ và xử lý những phản hồi từ nó. Trong các phiên bản của Internet Explorer trước khi IE7, nó được thực hiện bằng cách sử dụng ActiveX, trong khi đó trong các trình duyệt khác, chẳng hạn như Mozilla Firefox, Safari, Opera,

  pdf28p kennguyen2 21-10-2011 25 3   Download

 • Bài 20: Xử lí các response của server - Dùng thuộc tính innerHTML tạo nội dung động XMLHttpRequest cung cấp hai thuộc tính để truy cập vào response của server. Thuộc tính đầu tiên, responseText, chỉ đơn giản là cung cấp response dưới dạng một biến string. Thuộc tính thứ hai, responseXML, cung cấp response dưới dạng đối tượng XML.

  pdf4p yukogaru1 30-07-2010 164 124   Download

 • Quấn sách này rất cần cho những ai đam mê web, muốn tự tay là cho mình một trang web tương đối hoàn chỉnh về web thương mại với sự kết hợp của PHP và Ajax, quấn sách cung cấp cho bạn đầy đủ các thủ thuật cần thiết để tạo nên một trang web với tốc độ load dữ liệu nhanh ...

  pdf30p kien2507 15-11-2010 99 36   Download

 • Cấu trúc của một yêu cầu máy chủ dựa trên Ajax là khá dễ dàng để hiểu và gọi. Thật đơn giản, bạn chỉ cần phải tạo một đối tượng của loại XMLHttpRequest, xác nhận rằng nó đã được tạo ra thành công, nơi mà nó sẽ đi và kết quả sẽ được hiển thị, và sau đó gửi nó.

  pdf26p kennguyen1 21-10-2011 16 3   Download

Đồng bộ tài khoản