Đô la hóa nền kinh tế

Xem 1-20 trên 2987 kết quả Đô la hóa nền kinh tế
 • Báo cáo bài tập môn Tài chính quốc tế: Đô la hóa nền kinh tế trình bày lí luận chung về đô la hóa, thực trạng đô la hóa nền kinh tế Việt Nam, giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của đô la hóa nền kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf28p nluu9184 10-05-2014 56 12   Download

 • Trong những năm gần đây, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực thu hút các nguồn ngoại tệ, đặc biệt là USD. Đây là nguồn lực quan trọng giúp chung ta giải quyết được phần lớn các nhu cầu về vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v... Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Chính lượng USD ồ ạt đổ vào Việt Nam nếu không được kiểm soát tốt cũng sẽ gây ra hậu quả to lớn, đó là tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Vậy đô la hóa là gì? Đô la hóa tôt hay...

  doc11p nch185 31-03-2010 507 180   Download

 • Tiểu luận: Đô la hoá nhằm trình bày về khái niệm đô la hóa, nêu các nguyên của tình trạng đô la hóa, tình trạng đô la hóa nền kinh tế có tác động tích cực và tiêu cực trong nền kinh tế vĩ mô, phân tích lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong các năm gần đây.

  pdf18p orange_12 04-06-2014 34 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vài nét về "đôla hóa" nền kinh tế', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p misadu 02-07-2010 557 266   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. -Bài này Thạc Sỹ chấm được 9 điểm

  doc15p hud_nobody 26-04-2010 394 145   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Dollar hóa nền kinh tế nhằm trình bày tổng quan về hiện tượng Dollar hóa, khảo sát thực trạng về tình trạng đô-la hóa ở Việt Nam, đánh giá chung về tính chuyển đổi của VND và mức độ đô-la hóa, hạn chế dần đến xóa bỏ tự do sử dụng Đô-la hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

  pdf39p big_12 09-06-2014 72 31   Download

 • Khái niệm kinh tế thị trường là gì? Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường( người bán cần tiền, người mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó là nền kinh tế thị trường

  pdf32p huemanvdoc 26-11-2009 436 154   Download

 • Trong thời kì đầu của xã hội loài người từ khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền khinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Nền kinh tế hàng hoá phát triển càng mạnh mẽ và đến đỉnh cao của nó là nền kinh tế thị trường.

  pdf30p tieutaydoc 06-08-2010 179 66   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: "công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p buiduongson3 08-05-2010 114 50   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tengteng11 13-12-2011 41 11   Download

 • Thời kỳ Pháp thuộc (1858 - 1945), Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển thấp kém nhất trên thế giới, đó là một nền kinh tế què quặt, lạc hậu, sản xuất nhỏ, lẻ, và nông nghiệp là chủ yếu. Nhưng ở thời kỳ này, với sự xuất hiện của các nhà tư bản Pháp, các Công ty của Pháp, cùng với sự giao lưu hàng hoá giữa nước Việt Nam thuộc địa với các nước khác thì nền kinh tế Việt Nam cũng đã được coi là một nền...

  pdf25p notonline1122 20-02-2013 31 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tengteng4 19-11-2011 48 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị:""công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p sunderland24 10-06-2011 64 8   Download

 • Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Tuy thế, giữa các nước và các bộ phận xã hội ở mỗi nước vẫn đang tồn tại sự khác biệt đáng kể về nhận thức cũng như trong hành động trước toàn cầu hóa.

  pdf6p truongdoan 10-11-2009 1540 640   Download

 • Trong n n kinh t hi ề ế ện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to lớn trong xu thế đó.

  doc85p buiduongson3 14-05-2010 1322 558   Download

 • “Đô la hoá” có thể hiểu một cách thông thường là trong một nền kinh tế khi ngoại tệ được sử dụng một cách rộng rãi thay thế cho đồng nội tệ trong toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ, thì nền kinh tế đó bị coi là đô la hoá toàn bộ hoặc một phần.

  doc18p stonelone90 10-03-2010 792 374   Download

 • Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Tuy thế, giữa các nước và các bộ phận xã hội ở mỗi nước vẫn đang tồn tại sự khác biệt đáng kể về nhận thức cũng như trong hành động trước toàn cầu hóa.

  doc12p hoangngo_bk 15-04-2011 905 328   Download

 • Trong phạm vi đề tài này, chúng ta giả định chỉ nghiên cứu nền kinh tế bị đôla hóa bằng đồng USD mà cụ thể là nên kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ sau cải cách kinh tế đến nay

  doc22p daisyshop 31-07-2010 477 302   Download

 • Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế mà trong đó chính phủ đưa ra mọi quyết định về sản xuất và phân phối. Cơ quan kế hoạch của chính phủ quyết định sẽ sản xuất ra cái gì, sản xuất như thế nào, và phân phối cho ai. Sau đó, các hướng dẫn cụ thể sẽ được phổ biến tới các hộ gia đình và các doanh nghiệp.

  ppt30p bichthao_284qb 17-05-2011 1167 254   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to lớn trong xu thế đó....

  doc33p vuxuan_huyen 23-05-2011 515 246   Download

Đồng bộ tài khoản