» 

Đơn đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

  Đơn đăng ký dự tuyển viên chức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong...

  doc 1p pretty4 08-07-2010 268 69

 • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

  pdf 2p vang_phanboi 05-08-2010 488 61

 • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chưc, viên chức hoặc công chưc dự bị

  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chưc, viên chức hoặc công chưc dự bị

  doc 2p lawcao 28-09-2009 2259 106

 • Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung

  Thành phần hồ sơ Bổ sung: . Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; . Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Bản sao giấy khai sinh; . Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

  pdf 4p duakimconuong 16-11-2011 43 7

 • Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng quân sự

  Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Tuyển sinh quân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hội đồng Tuyển sinh các học viện, trường sĩ quan. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tuyển sinh quân sự huyện, quận. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đăng ký tại Ban CHQS huyện, quận Thời hạn giải quyết:Tổ chức sơ tuyển, đăng ký dự thi từ 10/3 -...

  pdf 4p jindo2000 06-08-2010 64 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản