Đơn đăng ký học

Xem 1-20 trên 1947 kết quả Đơn đăng ký học
 • Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký cá nhân) giúp cho các bạn biết được những nội dung chính có trong tờ đơn và cách trình bày một tờ đơn, từ đó giúp các bạn biết cách soạn thảo một lá đơn đăng ký học phần bổ sung một cách hoàn chỉnh và hợp lý.

  pdf1p ben1102 07-03-2015 30 3   Download

 • Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký tập thể) dưới đây sẽ giúp các bạn biết được hình thức và nội dung chính của một lá đơn đăng ký học phần dành cho đăng ký tập thể. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p ben1102 07-03-2015 22 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn đăng ký khối lượng học tập" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng mẫu giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

  doc2p tadaka7211 31-10-2015 14 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký dự thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 455 50   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đăng ký chủ trỡ thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước (Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đăng ký 1 chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc...

  pdf41p demtichlieu 09-07-2010 210 49   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.10 - đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 73 24   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.08 - đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 79 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh cộng hòa xã', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vang_phanboi 03-08-2010 76 16   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.09 - đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 66 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 184 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 103 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn đăng ký mua điện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 96 7   Download

 • Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

  doc2p duysuong 25-12-2009 76 6   Download

 • Dưới đây là Mẫu Đơn xin đăng ký học lại. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo một tờ đơn xin đăng ký học lại đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn của một văn bản hành chính. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm công tác soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc2p ryukoemi 13-03-2015 77 6   Download

 • Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

  doc1p duysuong 25-12-2009 68 5   Download

 • Mẫu Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm giúp các bạn biết cách trình bày và những nội dung chính cần có trong một tờ đơn xin đăng ký học cải thiện điểm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc1p ryukoemi 13-03-2015 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký x ây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomaythongminh 04-08-2010 58 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 34 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meomayhaman 07-06-2011 313 34   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn đăng kí Chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ của JICA" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

  doc7p huyhung103 16-12-2015 7 2   Download

Đồng bộ tài khoản