Đơn xin chuyển công tác

Tham khảo và download 5 Đơn xin chuyển công tác chọn lọc sau:
 • Đơn từ " Đơn đề nghị chuyển công tác", giúp các bạn tìm hiểu về đơn chuyển công tác cũng như các thủ tục hướng dẫn làm đơn xin chuyển công tác. Mời các bạn tham khảo

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 2032 669   Download

 • Tài liệu là biểu mẫu viết đơn xin thuyên chuyển công tác

  doc8p minhhanhbht 02-03-2010 9896 464   Download

 • [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác [CHỨC DANH] [TÊN CQ]] - Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (bà) [TÊN]; - Căn cứ vào công văn tiếp nhận [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN CQ]; - Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 1282 103   Download

 • 9

  9

  9p 9 01-01-1970 9 9   Download

 • Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác

  doc1p tuhuy 21-03-2009 8777 265   Download

Đồng bộ tài khoản