Động cơ thúc đẩy

Xem 1-20 trên 19145 kết quả Động cơ thúc đẩy
 • Động cơ thúc đẩy là tất cả những điều kiện phấn đấu nội tại được mô tả như những ước muốn, mong muốn, ham muốn …Đó chính là một trạng thái nội tại kích thích hay thúc đẩy hoạt động. Nhu Cầu tạo ra mong muốn đê thỏa mãn các đòi hỏi ( về thực phẩm, quan hệ, sự thừa nhân…Hành Vi thể hiện qua hành động để thỏa mãn nhu cầu. Phần thưởng thỏa mãn các nhu cầu bên trong & bên ngoài....

  ppt10p tuyettinh_ca 01-11-2010 304 99   Download

 • Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 8: Động cơ thúc đẩy" trình bày các nội dung: Khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy, phân biệt những cách tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu động cơ thúc đẩy - Cách tiếp cận truyền thống, cách tiếp cận các mối quan hệ con người, cách tiếp cận nguồn nhân lực, cách tiếp cận hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf22p tsmttc_004 18-06-2015 50 13   Download

 • Chương 8 "Động cơ thúc đẩy và trao quyền" thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo khám phá sự thúc đẩy động viên trong tổ chức và xem xét cách thức mà những người lãnh đạo làm thúc đẩy những người phục tùng tốt nhất trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tano_tano 05-11-2015 23 11   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Động cơ thúc đẩy và trao quyền" trình bày các kiến thức: Lãnh đạo và sự thúc đẩy, các loại phần thưởng, nhu cầu bậc cao và nhu cầu bậc thấp, các lý thuyết động viên dựa trên nhu cầu, thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 6 1   Download

 • Trong Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Động lực thúc đẩy nhằm mô tả khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy Phân biệt những cách tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu động cơ thúc đẩy: cách tiếp cận truyền thống, cách Các lý thuyết về nội dung của động cơ thúc đẩy Các lý thuyết thúc đẩy theo tiến trình. Lý thuyết về sự tăng cường động cơ thúc đẩy.

  pdf22p blue_12 09-05-2014 760 99   Download

 • Động viên là tạo ra sự hăng hái nhiệt tình và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện công việc của các cấp dưới, qua đó làm cho công việc hoàn thành với hiệu quả cao. Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng họ, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định.

  ppt18p duongxuan92 26-11-2013 92 27   Download

 • Tiểu luận: Thúc đẩy bán hàng nêu một số vấn đề lý thuyết về động cơ và thúc đẩy, các yếu tố quyết định động cơ, các phương tiện tạo động cơ, phương pháp thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy thúc đẩy nhân viên, vì sao phải thúc đẩy, sự cần thiết nghiên cứu thúc đẩy.

  pdf15p idol_12 06-05-2014 26 3   Download

 • Nghiên cứu động cơ thúc đẩy và hành vi là vấn đề hết sức cần thiết để hiểu bản chất con người nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Nhận thức đựơc tầm quan trọng của yếu tố con người trong các tổ chức, chúng ta cần phải tìm hiểu về một lý thuyết có thể giúp các nhà quản trị nhân sự có thể hiểu được hành vi của con người,tuyển chọn những nhân viên có năng lực, đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề cho họ...

  doc22p muasaobang14389 30-11-2009 879 395   Download

 • 1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY  Động cơ thúc đẩy – ý muốn đạt được mục đích, định hướng và duy trì hành vi của con người.  Nhu cầu – sản sinh ra động cơ thúc đẩy, là nguyên nhân của năng lực, định hướng và tinh thần lập nghiệp (entrepreneurship).

  ppt53p gaconht 03-06-2011 229 118   Download

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động. Đánh giá thức và để xuất một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tai Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours.

  pdf13p nine_12 15-02-2014 57 26   Download

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trong thời gian tới.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 51 20   Download

 • Đề tài “Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện Nông Sơn – Vinacomin” nhằm mục đích đánh giá công tác tạo động lực thúc đẩy tại công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp nâng cao khả năng phát triển của công ty trong thời đại mới.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 30 11   Download

 • Bài viết Đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta bao gồm những nội dung về đầu tư của Nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý đối với các tổ chức khoa học công nghệ và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 4 3   Download

 • Bài viết Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế làm rõ những "điểm nghẽn" của tăng trưởng kinh tế nhìn từ các yếu tố cơ bản của tăng trưởng GDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô; một số giải pháp tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 7 1   Download

 • Bài viết Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế nêu lên thực trạng và yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết liệt, cụ thể trong thực hiện.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 5 1   Download

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai. Từ kết quả nghiên cứu, xác định được các nhân tố ảnh hƣởng và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực của công ty thông qua các nhân tố tạo động lực được xác định.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 0 0   Download

 • Với động cơ rotor dây quấn thì rotor là một khối sắt (thực ra là một khối gồm các lá thép kĩ thuật điện ghép với nhau) trên đó quấn dây như stator vậy, khi đó thì các dây quấn này 1 đầu được nối với nhau trong động cơ, một đầu được đưa ra ngoài bằng bộ vành góp, tùy theo yêu cầu mà người ta nối với điện trở phụ bên ngoài hoặc nối ngắn mạch luôn với nhau.

  doc4p vankent 01-07-2010 568 161   Download

 • Thiết kế công việc mang tính thúc đẩy. Một công việc trong một tổ chức là một đơn vị của công việc mà một nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện. Công việc là quan trọng bởi vì việc thực hiện của mỗi bộ phận của nó có thể cung cấp phần thưởng thỏa mãn nhu cần của nhân viên. Thiết kế công việc là việc ứng dụng của các lý thuyết thúc đẩy để cấu trúc công việc hỗ trợ cho việc cải thiện năng xuất và sự thỏa mãn....

  ppt10p tuyettinh_ca 01-11-2010 242 95   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của chương: Sau khi học chương này sinh viên có thể Hiểu rõ khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy như là nền tảng của việc động viên nhân viên.

  pdf11p 0523596042 27-04-2010 291 90   Download

 • Động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả và đổi mới là một trong những yếu tố được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực quản lí, có rất nhiều lí thuyết về vấn đề này. Tuy nhiên chúng thường mâu thuẫn với nhau và nói chung thì thiếu đầy đủ trong việc giải thích các động cơ thúc đẩy làm việc.

  pdf5p baby_bu 08-07-2010 191 87   Download

Đồng bộ tài khoản