» 

Động Hóa Học

 • Động hóa học

  Động hóa học là nghiên cứu vận tốc phản ứng, diễn biến để xác định cơ chế, điều khiển phản ứng, với điều kiện phân tử va chạm có hiệu quả, năng lượng tạo ra từ liên kết mới hình thành, va chạm hiệu quả theo đúng hướng. Chuỗi các giai đoạn phản ứng được gọi là cơ chế phản ứng, để xác định tốc độ nhanh chậm của phản ứng.

  ppt 70p nguyenka2 23-12-2009 680 346

 • Bài giảng động hóa học - Phạm Hữu Hùng

  Đối tượng và giá trị của động hoá học: Đối tượng của động hoá học: Động hoá học là một ngành của hoá lý, là khoa học về tốc độ của phản ứng hoá học, về những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng (to, C, xúc tác…) và về cơ chế phản ứng(sự diễn biến của phản ứng ở phạm vi vĩ mô từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối).

  pdf 57p dinhlan0501 22-02-2011 587 273

 • Bài giảng: Nhiệt động hóa học - Giang Thị Kim Liên

  BÀI GIẢNG MÔN NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC Người soạn: Giang Thị Kim Liên CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC) Nhiệt động học nghiên cứu dạng nhiệt của chuyển động vật chất và những qui luật của chuyển động đó. Nhiệt hóa học là một phần của nhiệt động học nhằm mục đích khảo sát sự trao đổi năng lượng đi kèm theo những biến...

  pdf 0p dinhlan0501 22-02-2011 827 265

 • Bài giảng môn Nhiệt động hóa học

  Tài liệu tham khảo Bài giảng Nhiệt động hóa học

  ppt 36p dangthuan8287 23-10-2010 407 156

 • Chương 7: Động hóa học

  Nhiệt động hóa học nghiên cứu ở phần trước chỉ mới cho phép xét đoán chiều hướng tự diễn biến của một phản ứng hóa học và chỉ khảo sát hệ ở trạng thái cân bằng, nên không hề cho biết một tín hiệu nào về tốc độ, nghĩa là sự biến đổi các tham số của hệ theo thời gian.

  pdf 0p ngayhomnaybk 12-10-2010 291 155

 • Bài giảng học Động hóa học - Chương 1

  Ðộng học hóa học là một bộ phận của hóa lý. Ðộng học hóa học có thể được gọi tắt là động hóa học. Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế, hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối... Nghiên cứu...

  pdf 11p meoancaran 19-03-2011 317 104

 • Động hóa học - Chương 5

  Nhiệm vụ cơ bản của lĩnh vực lý thuyết động hóa học là xây dựng những quan điểm, những phương trình cho phép tính được tốc độ hoặc hằng số tốc độ của phản ứng bằng cách xuất phát từ những tham số phân tử của chất phản ứng (như khối lượng, hình dạng, kích thước phân tử, thứ tự liên kết của phân tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử, năng lượng liên kết ở điều...

  pdf 24p meoancaran 19-03-2011 155 58

 • BÀI GIẢNG ĐỘNG HÓA HỌC

  Nhiệt động hóa học Khảo sát trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ. Điều kiện để pư diễn ra:G = H - T.S Động hóa học Nghiên cứu giai đoạn trung gian : cơ chế phản ứng Phản ứng diễn ra nhanh hay chậm: tốc độ phản ứng Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng Phản ứng phức tạp – pư diễn ra qua nhiều giai đoạn Mỗi giai đoạn – gọi là một tác dụng cơ...

  ppt 36p lavie4 20-06-2011 121 48

 • Bài giảng học ĐỘNG HÓA HỌC

  Ðộng học hóa học là một bộ phận của hóa lý. Ðộng học hóa học có thể được gọi tắt là động hóa học. Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế, hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối... Nghiên cứu...

  pdf 231p 123968574 27-06-2012 197 46

 • Chương 10: Động hóa học

  . Động hóa học - Nhiệt động hóa học cung cấp những cơ sở để xem xét quá trình hóa học có thể xảy ra hay không, xảy ra theo chiều nào, đến giới hạn nào... Như vậy, nhiệt động hóa học chỉ khảo sát quá trình ở trạng thái đầu và trạng thái cuối chứ không đề cập đến cách thức mà hệ chuyển hóa. - Động hóa học khảo sát phản ứng hóa học diễn ra như thế nào (nhanh hay chậm và...

  pdf 6p bonsai89 27-12-2011 113 44

 • GIÁO TRÌNH: ĐỘNG HÓA HỌC

  Ðộng học hóa học là một bộ phận của hóa lý. Ðộng học hóa học có thể được gọi tắt là động hóa học. Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế, hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối...

  pdf 228p buoi_chieu 23-04-2013 66 36

 • BÀI GIẢNG: ĐỘNG HÓA HỌC - CHƯƠNG 3

  Động hóa học tìm hiểu xem phản ứng xảy ra nhanh chậm ra sao • Có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên vận tốc: – Nồng độ tác chất – nhiệt độ – họat độ của xúc tác – tính chất bề mặt. • Mục đích: Tìm hiểu các phản ứng hóa học ở mức độ phân tử nhằm mô hình hoá các quá trình trong tự nhiên.Vận tốc phản ứng Reaction Rates • Vận tốc của một phản ứng được đo bằng...

  ppt 58p tranvtue 02-11-2012 54 25

 • TÀI LIỆU HÓA: CHƯƠNG 3. NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

  Khái niệm về nhiệt động học , nhiệt động hóa học , nhiệt hóa học và nhiệt phản ứng: Vật chất không ngừng chuyển động , mọi quá trình chuyển động đều đi kèm theo sự biến đổi năng lượng. Để nghiên cứu quá trình chuyển động của vật chất cần nghiên cứu các qui luật biến đổi giữa các dạng năng lượng với nhau.

  pdf 11p doibuonvidau123 19-07-2013 88 20

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 6: Nhiệt Động Hóa Học

  Bài giảng Hóa đại cương chương 6: Nhiệt Động Hóa Học, gồm có các nội dung chính như: Đối tượng nghiên cứu của nhiệt động lực hóa, các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động học,...Mời các bạn tham khảo để nắm các kiến thức chung về nhiệt động hóa học.

  pdf 74p dinhtuan262 14-03-2014 22 4

 • Bài giảng Chương 3: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng Chương 3: Nhiệt động hóa học trình bày các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động lực học và hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học và chiều quá trình hóa học. Đây là tài liệu tham khảo chuyên ngành Hóa học.

  pdf 33p minhminhnguyen32 07-06-2014 12 4

 • Bài giảng Động học xúc tác: Động hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác - Động hóa học trình bày 4 nội dung chính sau: diễn biến tốc độ phản ứng, các phương pháp nghiên cứu động hóa học, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng của động hóa học trong tổng hợp hóa dược, dược lâm sàng, công nghệ bào chế và chiết xuất dược liệu.

  pdf 31p colendaica32 03-06-2014 9 3

 • Bài giảng Dãy hoạt động hóa học của kim loại - Hóa 9 - GV.N Phương

  Bài giảng Dãy hoạt động hóa học của kim loại giúp học sinh nắm được dãy hoạt động hoá học kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Biết được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học kim loại và bước đầu vận dụng để xét ph/ứng của kim loại với dd Axit, dd muối.

  ppt 30p aiphuong_88 15-03-2014 4 2

 • SKKN: Chuyên đề động hóa học

  Nhiệm vụ của động hoá học là nghiên cứu các giai đoạn trung gian (tìm cơ chế của phản ứng) để chuyển các chất ban đầu thành các sản phẩm cuối, vận tốc của các giai đoạn, tìm phương trình tốc độ của phản ứng và nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến nó. Chính vì vậy để góp phần vào việc giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn và chính xác lý thuyết cũng như một số...

  pdf 38p huonglotos 16-04-2014 3 1

 • Giáo án bài Dãy hoạt động hóa học của kim loại - Hóa 9 - GV.Phạm V.Minh

  Bài Dãy hoạt động hóa học của kim loại là tài liệu tham khảo giúp học sinh hiểu được cơ sở sắp xếp dãy hoạt động của kim loại, nêu được dãy hoạt động hóa học của kim loại. Tiến hành các thí nghiệm đối chứng để xác định độ mạnh yếu của kim loại. Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với...

  doc 6p minhpham_26 28-03-2014 8 0

 • Tài liệu động hóa học

  Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế, hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối... Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đó lên tốc độ phản ứng, người ta mới hiểu biết đầy đủ bản chất của các biến...

  pdf 227p duykhanh_cute 01-06-2010 698 364

 • + Xem thêm 27242 Động Hóa Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản