Động từ bất quy tắc

Tham khảo và download 18 Động từ bất quy tắc chọn lọc sau:
Đồng bộ tài khoản