» 

Động Từ Khuyết Thiếu

 • Bài 52. Động từ khuyết thiếu Used to

  Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh động từ khuyết thiếu Used to...

  doc 1p tieubaubau 20-04-2011 170 72

 • Bài 51. Động từ khuyết thiếu Ought to - Dare - Need

  Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh động từ khuyết thiếu Ought to - Dare - Need...

  doc 1p tieubaubau 20-04-2011 199 69

 • Bài 48. Động từ khuyết thiếu Must

  Tài liệu về động từ khuyết thiếu Must...

  doc 1p tieubaubau 20-04-2011 195 55

 • Bài 49. Động từ khuyết thiếu Shall, Should

  Tài liệu về động từ khuyết thiếu Shall, Should...

  doc 1p tieubaubau 20-04-2011 113 50

 • Bài 50. Động từ khuyết thiếu Will, Would

  Tài liệu về động từ khuyết thiếu Will, Would...

  doc 1p tieubaubau 20-04-2011 139 46

 • Động từ khuyết thiếu - Modal Verbs

  Các trợ động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh là can, could, may, might, shall, should, will, would, must và ought to. Chúng có thể được sử dụng trước những động từ khác, dùng trong câu hỏi đuôi và các câu trả lời ngắn.

  pdf 3p tocxuxu 05-10-2011 143 32

 • Bài 8: Động từ khuyết thiếu

  Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 6 chúng ta đã được làm quen với chúng qua các câu đơn giản như “ can I help you?”, “I can swim”. Mời các bạn xem lại cách dùng của các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh nhé. * Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) 1. Cấu trúc chung: S + Modal Verb + V(bare-infinitive) .(bare-infinitive:...

  pdf 11p chimchuyencanh 25-07-2013 21 8

 • Unit 40. Model Verbs (Động từ khuyết thiếu)

  Tham khảo tài liệu 'unit 40. model verbs (động từ khuyết thiếu)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p nkt_bibo52 08-03-2012 61 27

 • Điểm cần chú ý trong môn Tiếng Anh THCS: Can - May - Be able to

  Ở tài liệu này các em sẽ được ôn tập lại động từ khuyết thiếu "Can, May" và thành ngữ "To be able to".

  pdf 4p hoangvi208 09-07-2010 619 481

 • Model Verbs (Động từ khuyết thiếu)

  MODAL VERBS CAN - COULD Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English. 2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone. 3. Chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và...

  pdf 8p longtuyenthon 29-01-2010 923 314

 • Tài liệu Model Verbs (Động từ khuyết thiếu)

  Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English. 2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone.

  pdf 21p vanhoc1111 18-02-2011 217 106

 • Bài 46. Động từ khuyết thiếu Can, Could

  Tham khảo tài liệu 'bài 46. động từ khuyết thiếu can, could', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p tieubaubau 23-04-2011 244 59

 • Bài 47. Động từ khuyết thiếu May, Might

  Tham khảo tài liệu 'bài 47. động từ khuyết thiếu may, might', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p tieubaubau 23-04-2011 118 36

 • Unit 39. Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

  Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau...

  pdf 6p nkt_bibo52 08-03-2012 57 22

 • Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

  Auxiliary Verbs (Trợ động từ) Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs)...

  pdf 5p vantrungtran 01-02-2010 806 290

 • Tài liệu về Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

  Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). They would help us – They would not help us 2. Hình thành thể nghi vấn bằng đảo ngữ (inversion). He is here – Is he...

  pdf 12p vanhoc1111 17-02-2011 113 56

 • Can, Could, Be able to

  Bài học này chúng ta sẽ ôn lại hai động từ khuyết thiếu và ‘be able to’, chúng đều có chức năng như nhau. Can Được dùng nói về có thể. ‘Can you meet me at 5?’ Được dùng để nói về khả năng. ‘I can ride a bike’.

  pdf 5p tocxuxu 05-10-2011 51 9

 • Ebook: Basic Grammar

  Ebook: Basic Grammar có thể xem là cuốn sách giới thiệu về ngữ pháp tiếng anh cơ bản một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Cuốn sách đi từ những khái niệm cơ bản, cách sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, sở hữu cách, đại từ sở hữu, dạng nguyên thể, túc từ, trạng từ, động từ khuyết thiếu, các từ để hỏi, mệnh lệnh cách, các từ chỉ ngày tháng, thời gian...

  doc 150p huynhtansy 05-08-2010 2261 1584

 • Unit 15. Can, May, Be able to Can

  Can Can là một động từ khuyết thiếu, nó có nghĩa là có thể. Can luôn luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to (bare infinitive). Can không biến thể trong tất cả các ngôi. Khi dùng trong câu phủ định thêm not sau can và chuyển can lên đầu câu khi dùng với câu nghi vấn. (Lưu ý: chúng ta có thể nói động từ to be, to do, to have nhưng không bao giờ nói to can).

  pdf 5p miumiu111 30-03-2011 43 11

 • Unit 14: AT THE HAIRDRESSER'S-phần 2

  Grammar CAN/CAN'T Động từ khuyết thiếu (modal verb) Can (có thể) dùng để nói xem ai/cái gì có khả năng làm gì hoặc biết cách làm gì ở thời hiện tại. E.g. I can run fast. I can swim. She can speak Spanish. He can cook. Can't = Can not (không thể) dùng để nói xem ai/cái gì không có khả năng làm gì hoặc biết cách làm gì ở thời hiện tại.

  pdf 8p superman1111 18-03-2011 59 11

 • + Xem thêm 54 Động Từ Khuyết Thiếu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản