Động vật đa bào thấp

Xem 1-20 trên 183 kết quả Động vật đa bào thấp
 • Phần 2 giáo trình "Sinh học phát triển cá thể động vật" gồm nội dung các chương: Thụ tinh, sự phát triển phôi sớm, sơ lược sự phát triển cá thể của động vật đa bào, cơ chế của sự phát triển. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf55p uocvong11 02-11-2015 160 85   Download

 • Giả thuyết thứ nhất: Là sự biệt hoá các cq tử và hệ cq tử để hình thành mô, cq và hệ cq tương ứng. Ví dụ từ hệ cq tử tiêu hóa (bào khẩu, bào hầu…) của Trùng cỏ sẽ hình thành nên ống và tuyến tiêu hóa của đv đa bào.

  ppt34p thuong_632 02-12-2012 101 31   Download

 • Động vật Đa bào hoàn thiện (Eumetazoa) ĐỘNG VẬT CÓ ĐỐI XỨNG TOẢ TRÒN (RADIATA) I. Ngành Ruột khoang (Coelenterata hay Cnidaria) 1. Đặc điểm chung 1. Hoàn toàn sống ở nước (biển hay nước ngọt). 2. đối xứng phóng xạ hay đối xứng toả tròn 2 ngăn, cơ thể kéo dài, không có đầu. 3. Có 2 dạng hình thái là polyp và medusa. 4. Có bộ xương ngoài và bộ xương trong bằng chitin, calxi hay phức hợp protein. 5.

  pdf50p iiduongii9 09-05-2011 200 81   Download

 • Đv đơn bào và đv đa bào thấp (Thân lỗ, Ruột khoang) chưa hình thành cq sd chính thức. Tb sd được hình thành từ tb amip chưa phân hóa. Thủy tức tùy theo điều kiện mt mà có thể đơn tính hay lưỡng tính. Tuyến sd được hình thành do các tb trung gian của lớp tb thành ngoài tập trung lại.

  ppt44p thuong_632 02-12-2012 63 17   Download

 • Nội dung thực hành bao gồm hai phần: Giải phẫu hình thái học và phân loại học. Phần giải phẫu hình thái học giúp hiểu chính xác, đầy đủ về tổ chức cơ thể của đối tượng nghiên cứu, biết cách thực hành, nghiên cứu tốt, về thế giới động vật, mẫu vật và thiết bị cần thiết cho buổi thực hành, kỹ thuật giải phẫu,... Phần phân loại học biết sử dụng khoá phân loại ở các thứ bật phân loại cao (bộ, họ), các phân loại thấp hơn (loài, phân loài).

  pdf137p uocvong11 02-11-2015 107 50   Download

 • Ô xy được dùng trong các phản ứng ô xy hoá cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. Cq hh được hình thành ở đv đa bào để lấy ôxy từ mt ngoài. Trong quá trình tiến hóa đv đã hoàn thiện cấu tạo cq hh. Hh trực tiếp: Trao đổi khí xẩy ra qua bề mặt tb, ôxy hòa tan trong nước trực tiếp từ mt nước vào trong ct đv, chỉ gặp ở các đv sống dưới nước.

  ppt25p thuong_632 02-12-2012 49 11   Download

 • Ðộng vật chuyển gen là động vật có gen ngoại lai (gen chuyển) xen vào trong DNA genome của nó. Gen ngoại lai này phải được truyền lại cho tất cả mọi tế bào, kể cả các tế bào mầm. Việc chuyển gen ngoại lai vào động vật chỉ thành công khi các gen này di truyền lại cho thế hệ sau. 2. Sự phát triển của khoa học chuyển gen ở động vật Vào thập kỷ 1970, các thí nghiệm nghiên cứu đã được thực hiện với các tế bào ung thư biểu bì phôi và các tế bào...

  pdf62p huynhhuuviet 25-06-2011 345 134   Download

 • Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào soma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích phát triển thành phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới. Lịch sử nhân bản vô tính  1952, John Gordon lần đầu tiên nhân bản ếch  Thập kỉ 90, các nhà khoa học Pháp công bố sự ra đời của 6 con thỏ nhân bản vô tính từ phôi ướp lạnh 32 tế bào  Năm 1997, Ian Wilmus tạo ra động vật có vú nhân bản đầu tiên,...

  pdf19p trautuongquan 25-02-2013 235 87   Download

 • Có thể xem tơ cơ là cấu trúc của tế bào được phân hoá làm chức năng co rút. Có hai dạng tơ cơ: tơ cơ trơn và tơ cơ vân. Tơ cơ trơn tạo nên cơ trơn, tơ cơ vân có cấu trúc vân ngang tạo nên cơ vân. Hai loại này phổ biến ở động vật đa bào. Tơ cơ trơn đặc trưng cho các nội quan ở động vật có xương sống và cơ thể của nhiều động vật không xương sống bậc thấp.

  pdf7p heoxinhkute5 09-11-2010 100 16   Download

 • Kiến thức: - Nêu được sự tiến hóa của hệ vận chuyển các chất trong cơ thể động vật từ động vật đơn bào và đa bào bậc thấp đến động vật đa bào bậc cao. - Xác định được vai trò của máu và nước mô trong sự vận chuyển các chất lấy từ môi trường ngoài tới các tế bào của cơ thể. 2. Kỹ năng: - Phân biệt được hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín ở các động vật khác nhau và phân tích được ý nghĩa của sự sai khác giữa 2 hệ....

  pdf5p apple1209 31-10-2010 148 17   Download

 • Có khoảng 9000 loài bao gồm các động vật đa bào có tổ chức cơ thể thấp, phần lớn sống ở biển và một số ít sống ở nước ngọt.

  pdf11p cudenhieu 24-08-2011 50 14   Download

 • Từ tb biểu mô cơ (bmc) của đv bậc thấp: Tách rời chức năng bảo vệ khỏi chức năng vận động của tb bmc: Tb bmc của Ruột khoang cấu tạo phân biệt khá rõ phần mào nguyên sinh chất và phần mấu cơ. Từ tb bmc sẽ hình thành nên tb biểu mô và tb cơ của giun tròn (hình 4.1b).

  ppt39p thuong_632 02-12-2012 49 11   Download

 • Cấu tạo: Ở Amip trần: mỏng, không ổn định, ở Amip có vỏ thấm CaCO3, SiO2, SrSO4, chất hữu cơ…. Trùng roi: vỏ xenluloz, keo, sừng; Trùng lông bơi là màng phim điển hình, phức tạp có 2 lớp ngoài, 2 lớp trong, có khoảng trống ở giữa;

  ppt17p thuong_632 02-12-2012 41 9   Download

 • Chưa có tuh. Sự vận chuyển các chất là sự khuyếch tán của phân tử qua màng tb và chuyển động của tb chất. Nhờ vậy các chất dd được phân bố đều khắp tb và tập trung ở những bào quan cần thiết. Phổ biến ở Trùng chân giả, Trùng roi và TLB.

  ppt21p thuong_632 02-12-2012 50 8   Download

 • THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT 2.1 XÓI MÒN NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT 2.1.1 Mức độ xói mòn nguồn gen thực vật Wilkes(1984) đưa ra ba mức đe dọa đến nguồn tài nguyên di truyền và đa dạng nguồn tài nguyên di truyền thực vật như sau: Xói mòn di truyền (Genetic erosion): Xói mòn di truyền là một quá trình làm hạn chế và thu nhỏ vốn gen của một loài thực vật hay động vật, ngay cả khi có hơn một cá thể trong quần thể bị mất không có cơ hội thu lại hay...

  pdf49p hoa_maudo 27-08-2011 112 57   Download

 • Mô thần kinh là một tổ chức thể hiện tính tiến hoá rõ rệt nhất. Ở động vật đơn bào chưa có hệ thần kinh riêng. Ở động vật đa bào thấp đã có một số tế bào biệt hoá để tiếp nhận các kích thích của ngoại cảnh gọi là tế bào thần kinh nhạy cảm. Ở động vật cao hơn, các tế bào thần kinh tập trung lại thành từng hạch, hình thành các trung tâm nhận cảm và vận động riêng. Tiến hoá hơn nữa, hệ thần kinh đã biến thành hệ thống thần kinh với não...

  pdf17p 124357689 05-06-2012 105 36   Download

 • Chương 4: MÔ THẦN KINH (Nervous tissue) Mô thần kinh là một tổ chức thể hiện tính tiến hoá rõ rệt nhất. Ở động vật đơn bào chưa có hệ thần kinh riêng. Ở động vật đa bào thấp đã có một số tế bào biệt hoá để tiếp nhận các kích thích của ngoại cảnh gọi là tế bào thần kinh nhạy cảm. Ở động vật cao hơn, các tế bào thần kinh tập trung lại thành từng hạch, hình thành các trung tâm nhận cảm và vận động riêng. ...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 82 27   Download

 • Các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài Gà lôi, nguyên sinh vật một lòai cho biết, đã thu động vật thập được gần quý hiếm 2.300 loài động, ở VN thực vật và các loài này đã được sắp xếp trong 7 tập để xây dựng Bộ động vật, thực vật chí Việt Nam. Thông báo này được nêu lên tại cuộc Hội thảo khoa học ở Hà Nội ngày 14/7.

  pdf5p heoxinhkute3 24-09-2010 131 21   Download

 • Hệ TK của Giáp xác có hạch não, có 5 đôi dây TK đi đến vùng mắt. 2 dây nối với hạch dưới hầu lớn: Mặt lưng có 4 đôi dây đi vào cq vùng đầu ngực, mặt bụng có 8 đôi dây đi tới pp miệng và tuyến bt. Có 5 đôi hạch ngực, mỗi hạch có 1 đôi dây đi tới pp.

  ppt51p thuong_632 02-12-2012 96 10   Download

 • Tạp dưỡng: Vừa kết hợp khả năng tự dưỡng với dị dưỡng. Ví dụ Trùng roi và một số nhóm đv khác có thể vừa tự dưỡng (quang hợp khi có đủ ánh sáng mặt trời) vừa dị dưỡng (khi thiếu ánh sáng mặt trời không quang hợp được).

  ppt24p thuong_632 02-12-2012 29 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản