Đt22

Xem 1-5 trên 5 kết quả Đt22
 • III. Giống đậu tương Giống ĐT22 TGST: 85-90 ngày Màu hoa: Trắng Chiều cao cây: 45-70cm KL 100 hạt: 14,0-15,0g

  pdf5p womanhood911_01 02-10-2009 97 22   Download

 • I. Nguồn gốc: Giống lúa nếp DT22 do viện di truyền NN Việt Nam chọn tạo. II. Đặc điểm: Là giống lúa trung ngày, đẻ nhánh khá, bộ lá trung bình, nhiễm khô vằn nhẹ. Bông to, tỷ lệ lép thấp, gieo cấy được hai vụ, chịu thâm canh trung bình thích hợp trên đất vàn và vàn cao. Năng suất trung bình đạt: 55-60 tạ/ha, chất lượng gạo thơm, ngon. - TGST: + Vụ xuân: 140-145 ngày. + Vụ mùa: 110-120 ngày. III. Kỹ thuật gieo cấy: - Thời vụ: + Vụ xuân chính vụ: Gieo từ 5-15/12, cấy...

  pdf2p nkt_bibo47 20-02-2012 125 9   Download

 • Hai giống lúa DT22 và KD? B đã được sử dụng để tạo ra mô sẹo và tái sinh cây từ phôi thai trưởng thành mô sẹo. Mô sẹo cảm ứng, phổ biến mô sẹo và tỷ lệ tái sinh được đánh giá trên MS (Murashige Skoog, 1962) và 6 (Chu và cộng sự, 1978) phương tiện truyền thông bổ sung với nồng độ khác nhau của phytohormon. 6D bổ sung 2 mg / l 2,4 D có hiệu quả nhất trên cảm ứng mô sẹo và tăng sinh mô sẹo của cả hai DT22 và KD? B giống. DT22 giống đã được tái sinh...

  pdf8p leon_1 07-08-2013 31 4   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng lân bón cho đậu tương xuân trên đất Gia Lâm - Hà Nội nhằm mục tiêu xác định liều lượng lân bón thích hợp để cây đậu tương có thể sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống đậu tương mới D140 và ĐT22. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. ...

  pdf8p thulanh3 08-09-2011 61 18   Download

 • Theo hướng nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng (NTVL) đến khả chống chịu của thực vật, chúng tôi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của NTVL molipđen (Mo) dưới dạng muối amon molipđat 0,03% đến các giống đậu tương ĐT22, ĐVN9, ĐT26, William82, ĐT2008 trong điều kiện hạn ở giai đoạn cây con.

  pdf10p nganga_07 08-10-2015 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản