Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị

Xem 1-20 trên 37 kết quả Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị
 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị đề cập tới hiện trạng đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị ở VN và đề xuất áp dụng phương pháp đánh giá theo hệ thống chỉ tiêu cấp bậc. Cùng tham khảo nhé.

  pdf11p dinhlan0501 10-02-2011 417 157   Download

 • Công văn 1298/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc vay tạm ứng từ Quỹ chuẩn bị dự án (PPF) của Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện công tác chuẩn bị Dự án đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 141 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: "nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p thulanh2 07-09-2011 107 22   Download

 • Đầu tư là hoạt động chính quyết định sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, trong đó công tác quản lý dự án đầu tư là khâu then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả thì việc hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp ngày càng chú trọng và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  pdf27p camdodoisinhvien 26-06-2013 273 131   Download

 • Làm đúng, làm tốt ngay từ đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội.  Trong các phương án bất lợi, chọn phương án bất lợi ít nhất.  Trong các phương án có lợi, chọn phương án có lợi nhiều nhất.  Giải quyết tốt mâu thuẫn đô thị trật tự, hiện đại – hợp lòng dân.  Nhà ở riêng lẻ không cần lập dự án đầu tư.  Yêu cầu:  Phù hợp quy hoạch phát triển KTXH, ngành, QHXD.  Có phương án thiết kế và công nghệ phù hợp.

  pdf21p henchidaubung 29-08-2013 40 14   Download

 • Có rất nhiều cách định nghĩa dự án. Tùy thuộc theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: Cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới.

  pdf53p bongbongcam 12-08-2010 585 307   Download

 • Nghiên cứu cách thức PPP hoạt động tại những quốc gia chưa tồn tại thị trường PPP như Việt Nam để thu hút vốn đầu tư phát triển đường bộ là mục tiêu nghiên cứu của luận án. Các mục tiêu cụ thể như sau: 1. Nghiên cứu các mô hình thực nghiệm về PPP trên thế giới (bao gồm các nước phát triển và đang phát triển) để tìm hiểu cách thức PPP vận hành và các nhân tố thành công/ các rào cản của hình thức này trong lĩnh vực đường bộ .

  pdf163p bidao13 17-07-2012 391 183   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Đề xuất phương án mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt" trình bày tổng quan về lập dự án đầu tư tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, luận cứ xác định sự cần thiết tuyến xe buýt tuyến Sơn Tây, Xuân Mai,... Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf110p tuanhung_vn 05-01-2016 44 23   Download

 • Vấn đề thiếu vốn đã được đáp ứng phần nào thông qua hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng nhưng một phần vốn không nhỏ được cho vay ra đã được các doanh nghiệp sử dụng không có hiệu quả. Điều này dẫn đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng có vấn đề. khẩu. ở góc độ vĩ mô thì hoạt động đầu tư góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của nền kinh tế, của xã hội, của địa phương hoặc của ngành... 1.2.

  doc0p tengteng8 03-12-2011 148 78   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế trước hết cần phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, để từ đó mới có thể tạo điều kiện cho các vùng, miền trên cả nước phát triển kinh tế một cách đồng đều. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu hàng đầu và ưu tiên trước nhất là phát triển mạng lưới giao thông trên cả nước, có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu chung của toàn nền kinh tế.

  pdf105p bandoctl 13-07-2013 44 10   Download

 • iệc thực hiện một phần vốn trong tổng giá trị dự án đầu tư cho công tác nghiên cứu triển khai vẫn chưa được thực hiện, do nghiên cứu khoa học công nghệ chưa được coi là một nội dung chỉ trong cơ chế quản lý đầu tư.Vai trò của khoa học công nghệ chưa thể hiện bằng biện pháp cụ thể về mức đầu tư tài chính,chế độ cán bộ, chưa tạo lập được hệ thống chính sách thích hợp để thúc đẩy các nhà hoạt động sản xuất kinh doanh...

  pdf9p phuoctam40 14-07-2011 31 6   Download

 • Thông báo số 91/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh các hạng mục dự án đầu tư để xử lý tình huống sau đấu thầu dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 48 3   Download

 • Làm cơ sở để quản lý xây dựng và triển khai công tác lập các dự án đầu tư theo quy hoạch. b) Cải tạo, hoàn thiện hệ thống thoát nước mặt phù hợp với từng giai đoạn phát triển và chống úng ngập cho thành phố. c) Tập trung nâng cao, khai thác tối đa chức năng điều hòa của hệ thống ao hồ, kênh mương và sông suối tự nhiên trong thành phố. d) Nâng cao điều kiện, môi trường sống cho cư dân đô thị.

  pdf20p artemis07 14-09-2011 111 50   Download

 • - Đầu tư bất động sản hay phát triển bất động sản là một lĩnh vực phát triển cơ bản, và quá trình đầu tư là lâu dài. Do đó khi tham gia vào lĩnh vực này nhà đầu tư không chỉ cần phải có số vốn pháp định không nhỏ theo quy định của chính phủ, mà còn cần một tầm nhìn xa vào những sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ đem đến cho thị trường. Xác định sản phẩm mục tiêu Để mua căn hộ trung bình giá khoảng 1 tỷ đồng/căn thì một gia đình có thu...

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 60 24   Download

 • Tóm tắt: Đường Đông Trường sơn là một dự án trọng điểm hiện nay của nhà nước, do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Dự án không chỉ có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội mà còn có ý nghĩa quốc phòng và an ninh của Tổ quốc. Do đặc điểm địa lý, đặc điểm về chế độ thủy nhiệt, tình hình vật liệu, điều kiện và yêu cầu về tiến độ thi công. Việc lựa chọn loại mặt đường hợp lý sẽ, mang lại hiệu quả sử dụng cao. ...

  pdf6p thulanh2 06-09-2011 51 8   Download

 • Đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ trong những năm đầu đời, ngoài việc chăm sóc giáo dục thì vấn đề nuôi dưỡng theo nhu cầu phát triển đóng vai trò quan trọng đối với trẻ vì cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng không thể thiếu đối với các cháu mầm non. Chính vì điều đó giáo viên không chỉ dạy cho trẻ học mà còn là người luôn gần gũi chăm sóc trẻ, lo cho các cháu từng bữa ăn.

  pdf7p huonglotos 28-04-2014 35 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG, KINH PHÍ KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: CẢI TẠO, XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 02-06-2011 60 5   Download

 • Thông báo số 356/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, dự án mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 41 4   Download

 • Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án tăng cường an toàn giao thông (Hợp phần thành phố Hà Nội) sử dụng vốn dư của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1

  doc1p uyenson 19-08-2009 42 3   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 3323/QĐ-BNN-TCTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH TƯỚI THỬ NGHIỆM VÙNG NGUYÊN LIỆU DỨA ĐỒNG GIAO, THỊ XÃ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐCP ngày 10/9/200...

  pdf7p chongxinhyeu 20-12-2010 58 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản