Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN CAM KẾT BẢO LÃNH CỦA CHÍNH PHỦ (GGU) ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

    pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 25 4   Download

  • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 156/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

    pdf2p gachienbo 18-07-2010 69 6   Download

  • Thu hút được vốn đầu tư trực tiếp từ 82 nước, và vốn ODA một khối lượng lớn.Nhiều dự án vốn đầu tư nước ngoài với quy mô 100tr USD như: dự án xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa .Dự án Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có số vốn 6,2 tỷ USD

    ppt24p nguyenthixuan0405 14-05-2010 256 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản