Dự án phòng chống hiv/aids

Xem 1-20 trên 30 kết quả Dự án phòng chống hiv/aids
 • Dự án Phòng chống HIV/AIDS Khu vực Châu Á là một sáng kiến của chính phủ Úc do cardno Acil quản lý, phối hợp với trung tâm Giảm tác hại của Viện Burnet triển khai hoạt động tại Việt Nam, My-an-ma và Trung Quốc (hai tỉnh Vân Nam & Quảng Tây)

  pdf57p yenhong 24-06-2009 444 105   Download

 • Thoả thuận về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực Châu á" 19/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Úc về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực Châu á"

  pdf24p lawktkt3 25-10-2009 181 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thoả thuận về dự án khu vực "phòng chống hiv/aids', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p lawvhxh13 19-11-2009 83 6   Download

 • “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020” được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf87p tangtuy09 04-05-2016 26 4   Download

 • Đề tài với mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi về nhận thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đồng bào dân tộc Thái tại 2 huyện Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa trước và sau khi triển khai các biện pháp can thiệp phòng chống HIV/AIDS của dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2006-2012);... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p khetien888 08-02-2017 3 2   Download

 • Quyết định số 996/QĐ-UBND 2013 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 dự án phòng, chống hiv/aids khu vực châu á tại việt nam tỉnh Bắc Kạn.

  pdf30p huongruoutinhnong123 25-03-2014 19 0   Download

 • Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

  doc23p sontinh 18-08-2009 117 4   Download

 • Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung Kế hoạch hoạt động sử dụng nguồn vốn đối ứng Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

  pdf3p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 13 0   Download

 • T vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT) là một trong các hoạt động chính của Dự án (DA) “Tăng cờng chăm sóc, t vấn, hỗ trợ ngời nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng ở Việt Nam do Quỹ toàn cầu tài trợ tại 20 tỉnh/thành phố của Việt Nam, với 100 quận/huyện gồm 758 xã/phờng.

  pdf26p bupbelen_238 09-09-2011 46 15   Download

 • Phương pháp nhân học được sử dụng có hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới trong nghiên cứu về những hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV như tình dục không an toàn và sử dụng ma túy. Bài viết này tìm hiểu, phân tích một số khái niệm liên quan đến các tiếp cận điểm đã dân tộc học trong nghiên cứu về sức khỏe nói chung và HIV/AIDS nói riêng.

  pdf13p nganga_08 12-10-2015 33 4   Download

 • Quyết định 3579/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

  pdf9p tanhthanhthanh23 18-04-2014 12 0   Download

 • Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2013 tiếp nhận dự án “Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” cho tỉnh Vĩnh Long.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 18 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

  pdf25p lawttyt5 30-11-2009 65 7   Download

 • Quyết định số 3786/QĐ-BYT về việc thành lập lại Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawttyt4 30-11-2009 33 3   Download

 • Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

  pdf2p lawttyt5 30-11-2009 49 3   Download

 • Tại Hội nghị chuyên đề can thiệp giảm tác hại trong các cơ sở khép kín do Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam vừa tổ chức, TS. Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo và Hòa nhập cộng đồng, Tổng cục VIII Bộ Công an cho biết, tại các trại giam, trại tạm giam (cơ sở khép kín), số người đã sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm và có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV khác rất cao. Họ mang theo nhiều bệnh truyền nhiễm như...

  pdf5p nkt_bibo01 18-10-2011 30 3   Download

 • Quyết định 1720/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf4p buitubt 06-03-2014 19 0   Download

 • Quyết định 1899/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf12p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 15 0   Download

 • Quyết định số: 1767/QĐ - TTg "Về việc phê duyệt danh mục dự án do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ" quyết định các nội dung danh mục Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.

  pdf2p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 4 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

  pdf27p lawvhxh9 19-11-2009 73 5   Download

Đồng bộ tài khoản