Dự án wb6

Xem 1-7 trên 7 kết quả Dự án wb6
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VÀ DỰ ÁN WB6 TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 18 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỔNG DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CỦA 05 TIỂU DỰ ÁN THUỘC HỢP PHẦN 2 GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p c2vang 29-09-2011 58 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY VẬN HÀNH DỰ ÁN (POM) - DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p c2vang 28-09-2011 46 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP) TIỂU DỰ ÁN KHÉP KÍN TUYẾN ĐÊ, CỐNG VÙNG Ô MÔN XÀ NO GIAI ĐOẠN 1 THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TỈNH HẬU GIANG, KIÊN GIANG DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p c2vang 28-09-2011 24 3   Download

 • Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh5 12-11-2009 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP) VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) CỦA CÁC TIỂU DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM ĐẦU - DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meocontreocay 30-05-2011 29 1   Download

Đồng bộ tài khoản