Dự án xây dựng công trình giao thông

Xem 1-20 trên 330 kết quả Dự án xây dựng công trình giao thông
 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi môn "Lập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông" dưới đây. Nội dung đề thi cung cấp cho các bạn 8 đề thi, giúp các bạn củng cố lại kiến thức và làm quen với dạng đề thi.

  pdf3p readthe1303 15-12-2015 13 2   Download

 • Môn học "Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông" nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên ngành "Dự án và quản lý dự án xây dựng công trình giao thông", Khoa công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập dự án đầu tư xây dựng giao thông. Để sinh viên cũng như các bạn đọc khác có thể hiểu sâu và thực hành các công việc liên quan đến lập dự án, giao thông không chỉ đề...

  pdf27p artemis06 13-09-2011 997 445   Download

 • Tóm tắt: Quản lý rủi ro dự án là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để có thể triển khai thực hiện và quản lý dự án thành công và đạt các mục tiêu, hiệu quả đặt ra. Để giúp cho công tác quản lý rủi ro dự án đ-ợc thực hiện dễ dàng hơn, bài báo xây dựng danh mục rủi ro cho các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay, đánh giá rủi ro thông qua việc xác định độ lớn của rủi ro căn cứ vào khả...

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 149 68   Download

 • Tóm tắt: Trong các dự án xây dựng công trình giao thông, rủi ro hết sức đa dạng do bản chất phức tạp của các dự án này cũng nh- tác động của môi tr-ờng kinh tế - xã hội - luật pháp văn hoá luôn biến động và đầy rẫy những bất trắc khó l-ờng. Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây ra rủi ro và phân tích hậu quả do các rủi ro mang lại trong các dự án. Đây là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro cho các...

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 131 58   Download

 • Tóm tắt: Dự án xây dựng công trình giao thông ở n-ớc ta hiện nay phát sinh rất nhiều rủi ro phức tạp, đa dạng và khó l-ờng. Quản lý rủi ro dự án là một lĩnh vực còn nhiều bỏ ngỏ. Bài viết nhằm đánh giá tổng quan về công tác quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông hiện tại, từ đó đề xuất một số giải pháp giảm nhẹ rủi ro trong tình trạng cụ thể của Việt Nam hiện nay. ...

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 81 31   Download

 • Tóm tắt: Trong các dự án xây dựng công trình giao thông, rủi ro hết sức đa dạng và phức tạp. Các rủi ro có mối quan hệ với nhau, tác động đến nhau, mang tính chất xâu chuỗi và cộng dồn. Bài viết này nhằm đ-a ra một cái nhìn tổng thể về rủi ro trong mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng. Ph-ơng pháp nghiên cứu ở đây là ph-ơng pháp phân tích hệ thống.

  pdf9p thulanh1 05-09-2011 51 17   Download

 • Tóm tắt: Yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc quản lý các dự án đầu t- xây dựng công trình giao thông. Quản lý tốt thời gian dự án thì mới có thể giúp dự án thực hiện đ-ợc thành công và đạt hiệu quả. Nếu thời gian dự án bị kéo dài có thể làm phát sinh chi phí, hoặc ảnh h-ởng đến chất l-ợng công trình. Bài viết này nhằm nghiên cứu các rủi ro liên quan đến vấn đề thời gian dự án xây dựng công trình giao thông, cũng nh-...

  pdf7p thulanh1 05-09-2011 57 17   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông", phần 2 trình bày các nội dung: Các chỉ tiêu hiệu quả trong đánh giá dự án đầu tư; phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án xây dựng công trình giao thông; phân tích rủi ro dự án đầu tư, thẩm định dự án xây dựng giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p doinhugiobay_00 01-11-2015 31 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 529 289   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 434 237   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 381 226   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 383 218   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 325 211   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p artemis06 13-09-2011 350 202   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p artemis06 13-09-2011 284 181   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p artemis06 13-09-2011 297 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 9', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p artemis06 13-09-2011 298 174   Download

 • Bài viết này nhằm đề cập đến một số vấn đề về rủi ro chi phí dự án cũng như các biện pháp quản lý rủi ro chi phí dự án xây dựng công trình giao thông, chú trọng vào quản lý rủi ro chi phí trong giai đoạn xây dựng.

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 97 39   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý luận chung về đầu tư; dự án đầu tư xây dựng công trình; phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng giao thông; một số phương pháp so sánh, lựa chọn phương án của dự án xây; chi phí sử dụng vốn và giá trị thời gian của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p doinhugiobay_00 01-11-2015 24 13   Download

 • Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

  doc3p kevintu 14-08-2009 249 52   Download

Đồng bộ tài khoản