Dự thảo nghị định

Xem 1-20 trên 529 kết quả Dự thảo nghị định
 • Dự thảo nghị định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán Chỉ một số ít trường hợp khi chưa có các quy phạm pháp luật, những quan niệm, quan điểm, tư tưởng pháp lí, những nguyên tắc, định hướng của pháp luật… mới phát huy vai trò thay thế cho các quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi con người. Tất nhiên, điều này cần phải hết sức hạn chế, bởi minh bạch là một trong những thuộc tính vốn có của pháp luật....

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 32 3   Download

 • Công văn 2938/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 48 4   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1021/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p shishomaru 11-06-2010 75 10   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1019/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p shishomaru 05-06-2010 54 5   Download

 • Nghị định số 153-HĐBT về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf5p lawttyt12 30-11-2009 35 1   Download

 • Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu (Framework Convention on Climate Change) mang tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị các bên tham gia lần thứ ba (3rd Conference of the Parties) khi các bên tham gia nhóm họp tại Kyoto, và chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005 ...

  doc7p leminh250289 30-11-2010 618 192   Download

 • Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

  pdf38p lawttyt7 30-11-2009 108 51   Download

 • Sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán, qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định mới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để các đơn vị hành chính thuộc Bộ nắm bắt kịp thời chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết thực hiện theo chế độ quản lư tài chính mới, các biện pháp triển khai thực hiện...

  doc39p antonini 06-05-2011 270 49   Download

 • Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttyt7 30-11-2009 188 30   Download

 • Nghị định 110/2002/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 142 22   Download

 • Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttyt8 30-11-2009 165 17   Download

 • Nghị định số 46-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttyt10 30-11-2009 82 15   Download

 • Nghị định số 89/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 147 15   Download

 • Nghị định số 23-HĐBT về việc ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf45p lawttyt11 30-11-2009 107 15   Download

 • Nghị định số 45/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính Phủ ban hành

  pdf35p lawttyt5 30-11-2009 213 14   Download

 • Nghị định số 112/2007/NĐ-CP về thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

  pdf11p lawttyt3 30-11-2009 161 16   Download

 • Nghị định số 95-CP về việc thu một phần viện phí do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt11 30-11-2009 127 12   Download

 • Nghị định số 188/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawttyt2 30-11-2009 117 11   Download

 • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttyt4 30-11-2009 125 12   Download

 • Nghị định 163/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawttyt6 30-11-2009 90 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản