Duyệt cây

Xem 1-20 trên 137 kết quả Duyệt cây
 • Bài giảng Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Chương 4: Khái niệm cơ bản về cây trình bày một số khái niệm cơ bản của cây, một số tính chất của cây, phép duyệt cây nhị phân, cây khung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt38p tet0202 19-02-2013 98 21   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu trúc cây, phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, cây AA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p tsmttc_007 11-09-2015 27 6   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 6: Cây" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cây m – phân và các tính chất, phép duyệt cây nhị phân, ký pháp nghịch đảo Ba Lan, thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p doinhugiobay_17 01-03-2016 25 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Cây giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cây, cây nhị phân, định nghĩa và tính chất, biểu diễn cây nhị phân, duyệt cây nhị phân. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt35p anhgau456 25-11-2015 15 1   Download

 • Tôi là lập trình viên thường làm việc trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Tình cờ tôi có dịp "đụng" vấn đề duyệt cây đa cấp khá hay nên muốn chia sẻ kinh nghiệm qua bài viết này.

  pdf6p nhan1234 19-10-2009 173 79   Download

 • Chương 5 – Cấu trúc cây 1. Định nghĩa và khái niệm 2. Cây nhị phân Định nghĩa và Tính chất Lưu trữ Duyệt cây 3. Cây tổng quát Biểu diễn cây tổng quát Duyệt cây tổng quát (nói qua) 4. Ứng dụng của cấu trúc cây • • Cây biểu diễn biểu thức (tính giá trị, tính đạo hàm) Cây quyết định

  pdf58p anhnam_xtanh 30-09-2012 173 56   Download

 • 4.1.1 Định nghĩa cây Cây là tập hợp hữu hạn các nút trong đó có một nút đặc biệt gọi là gốc của cây(root). Các nút có mối quan hệ phân cấp gọi là quan hệ ‘’cha-con’’

  ppt54p mrthnhan 07-04-2011 115 39   Download

 • Việc tìm một khóa trên BST có thể thực hiện nhờ đệ quy. Chúng ta bắt đầu từ gốc. Nếu khóa cần tìm bằng khóa của gốc thì khóa đó trên cây, nếu khóa cần tìm nhỏ hơn khoa ở gốc, ta phải tìm nó trên cây con trái, nếu khóa cần tìm lớn hơn khóa ở gốc, ta phải tìm nó trên cây con phải. Nếu cây con (trái hoặc phải) là rỗng thì khóa cần tìm không có trên cây.

  pdf54p sakuraphuong 25-05-2013 64 11   Download

 • Định nghĩa và tính chất Định nghĩa Cây. a) Cho G là đồ thị vô hướng. G được gọi là một cây nếu G liên thông và không có chu trình sơ cấp. b) Rừng là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây. Định nghĩa và tính chất 1 4 3 10 9 6 11 12 13 14 7 8 15 16 17 2 5 3 4 1 .Định nghĩa và tính chất Điều kiện cần và đủ. Cho T là đồ thị vô hướng có n đỉnh. Các phát biểu sau đây là tương đương: i. T là cây. ii. T liên thông và...

  pdf29p paradise_12 03-01-2013 34 4   Download

 • Qui tắc duyệt cây đề cập ở đây là theo chiều sâu, duyệt từ trái sang phải, thứ tự duyệt được thể hiện bằng các chữ số bên trong các node ở hình 1. Bảng Tree lưu trữ thông tin của cây đa cấp có cấu trúc như sau: Column Name NodeID NodeName ParentID WoodenLeg Data Type Int varchar Int varchar Size 20 100 Allow Null No No Yes Yes Description Khóa chính của bảng Tree Tên node Mã của node cha gần nhất Cột giả hỗ trợ khi sắp xếp dữ liệu ...

  pdf7p abcdef_46 05-11-2011 32 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây ‐ Tree trình bày những nội dung cơ bản về "Cây" trong thuật toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Khái niệm cơ bản, cây, cây nhị phân, duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p youcanletgo_03 14-01-2016 15 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Cây và cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây, cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân, duyệt cây nhị phân,... Mời các bạn cùng thảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_16 28-02-2016 30 9   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 10: Cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây nhị phân, tính chất cây nhị phân, phép duyệt cây, cây liên kết, thiết kế cây liên kết, khởi tạo và kiểm tra rỗng, thiết kế các phép duyệt cây, giải thuật duyệt cây inorder, mã C++ duyệt cây inorde,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 21 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, cây tổng quát (ADT cây, biểu diễn cây tổng quát, duyệt cây tổng quát), cây nhị phân (định nghĩa và tính chất, duyệt cây nhị phân, biểu diễn cây nhị phân), ứng dụng của cấu trúc cây cho cây biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 3   Download

 •  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 8: Cây" do TS. Nguyễn Viết Đông biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, cây khung ngắn nhất, cây có gốc, phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_08 24-12-2015 24 2   Download

 • Quyết định 199 /2004/QÐ-UB ngày 18/8/2004 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. - Quyết định 661/QÐ-UB-ÐT ngày 26/ 01/ 2000 của UBND TP.Hồ Chí Minh V/v phê duyệt dự án "quy hoạch công viên, cây xanh TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010". - Dự án điều chỉnh quy hoạch công viên, cây xanh năm 2010 và quy họach dài hạn đến năm 2020.

  pdf7p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 299 98   Download

 • Nội dung chương 2 trình bày về: Cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf15p kanguru_91 21-01-2011 201 62   Download

 • Tư tưởng của thuật toán: Xuất phát từ đỉnh u, và khởi tạo tập các cạnh của cây khung F là rỗng. Sử dụng một hàng đợi để lưu các đỉnh sẽ được duyệt trong tương lai.Thực hiện các thuật toán như làm với phương pháp duyệt theo chiều rộng. Khi đỉnh v nào được đưa vào trong hàng đợi,thì ta bổ sung cạnh (u,v) vào tập F.

  doc3p daodangson01041991 22-12-2010 229 56   Download

 • Từ khi chương trình phát triển mía đường được Chính phủ phê duyệt thì ngành mía đường của nước ta đã phát triển rất nhanh và toàn điện.

  pdf14p mitomanlien 08-04-2011 70 14   Download

 • Định nghĩa: Trong nhiều trường hợp, ta cần phải “điểm danh” hay “thăm” một cách có hệ thống mọi đỉnh của một cây nhị phân, mỗi đỉnh chỉ một lần. Ta gọi đó là việc duyệt cây nhị phân hay đọc cây nhị phân. Có nhiều thuật toán duyệt cây nhị phân, các thuật toán đó khác nhau chủ yếu ở thứ tự thăm các đỉnh. Cây nhị phân T có gốc r được ký hiệu là T(r). Giả sử r có con bên trái là u, con bên phải là v. Cây có gốc u và các đỉnh khác...

  pdf15p mitsumi111 27-05-2011 92 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản