Duyệt cây

Xem 1-20 trên 149 kết quả Duyệt cây
 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về cây, cài đặt cây, duyệt cây theo thứ tự trước, duyệt cây theo thứ tự sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p thangnamvoiva20 17-09-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Chương 4: Khái niệm cơ bản về cây trình bày một số khái niệm cơ bản của cây, một số tính chất của cây, phép duyệt cây nhị phân, cây khung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt38p tet0202 19-02-2013 89 21   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu trúc cây, phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, cây AA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p tsmttc_007 11-09-2015 24 6   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 6: Cây" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cây m – phân và các tính chất, phép duyệt cây nhị phân, ký pháp nghịch đảo Ba Lan, thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p doinhugiobay_17 01-03-2016 25 4   Download

 • Chương 3 giới thiệu về cây trúc cây. Những nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Khái niệm về cấu trúc cây, phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf23p nhanmotchut_1 04-10-2016 4 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Cây giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cây, cây nhị phân, định nghĩa và tính chất, biểu diễn cây nhị phân, duyệt cây nhị phân. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt35p anhgau456 25-11-2015 13 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cấu trúc cây" được biên soạn bởi các giảng viên Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đặng Nguyễn Đức Tiến trình bày về các nội dung: phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, cây AA. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p khanhnie 31-12-2016 28 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây do TS. Đào Nam Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cây, biểu diễn cây, biểu diễn cây bằng cấu trúc liên kết, duyệt cây nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p bautroibinhyen13 10-01-2017 14 1   Download

 • Tôi là lập trình viên thường làm việc trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Tình cờ tôi có dịp "đụng" vấn đề duyệt cây đa cấp khá hay nên muốn chia sẻ kinh nghiệm qua bài viết này.

  pdf6p nhan1234 19-10-2009 171 79   Download

 • Chương 5 – Cấu trúc cây 1. Định nghĩa và khái niệm 2. Cây nhị phân Định nghĩa và Tính chất Lưu trữ Duyệt cây 3. Cây tổng quát Biểu diễn cây tổng quát Duyệt cây tổng quát (nói qua) 4. Ứng dụng của cấu trúc cây • • Cây biểu diễn biểu thức (tính giá trị, tính đạo hàm) Cây quyết định

  pdf58p anhnam_xtanh 30-09-2012 172 56   Download

 • 4.1.1 Định nghĩa cây Cây là tập hợp hữu hạn các nút trong đó có một nút đặc biệt gọi là gốc của cây(root). Các nút có mối quan hệ phân cấp gọi là quan hệ ‘’cha-con’’

  ppt54p mrthnhan 07-04-2011 115 39   Download

 • Việc tìm một khóa trên BST có thể thực hiện nhờ đệ quy. Chúng ta bắt đầu từ gốc. Nếu khóa cần tìm bằng khóa của gốc thì khóa đó trên cây, nếu khóa cần tìm nhỏ hơn khoa ở gốc, ta phải tìm nó trên cây con trái, nếu khóa cần tìm lớn hơn khóa ở gốc, ta phải tìm nó trên cây con phải. Nếu cây con (trái hoặc phải) là rỗng thì khóa cần tìm không có trên cây.

  pdf54p sakuraphuong 25-05-2013 60 11   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Cây và cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây, cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân, duyệt cây nhị phân,... Mời các bạn cùng thảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_16 28-02-2016 27 9   Download

 • Định nghĩa và tính chất Định nghĩa Cây. a) Cho G là đồ thị vô hướng. G được gọi là một cây nếu G liên thông và không có chu trình sơ cấp. b) Rừng là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây. Định nghĩa và tính chất 1 4 3 10 9 6 11 12 13 14 7 8 15 16 17 2 5 3 4 1 .Định nghĩa và tính chất Điều kiện cần và đủ. Cho T là đồ thị vô hướng có n đỉnh. Các phát biểu sau đây là tương đương: i. T là cây. ii. T liên thông và...

  pdf29p paradise_12 03-01-2013 33 4   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 10: Cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây nhị phân, tính chất cây nhị phân, phép duyệt cây, cây liên kết, thiết kế cây liên kết, khởi tạo và kiểm tra rỗng, thiết kế các phép duyệt cây, giải thuật duyệt cây inorder, mã C++ duyệt cây inorde,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 18 4   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, cây tổng quát (ADT cây, biểu diễn cây tổng quát, duyệt cây tổng quát), cây nhị phân (định nghĩa và tính chất, duyệt cây nhị phân, biểu diễn cây nhị phân), ứng dụng của cấu trúc cây cho cây biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 19 3   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thành phần của cây nhị phân tìm kiếm; thành thạo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm: tạo cây, thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt cây nhị phân tìm kiếm; áp dụng cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản.

  pdf8p nhanmotchut_1 04-10-2016 13 3   Download

 • Qui tắc duyệt cây đề cập ở đây là theo chiều sâu, duyệt từ trái sang phải, thứ tự duyệt được thể hiện bằng các chữ số bên trong các node ở hình 1. Bảng Tree lưu trữ thông tin của cây đa cấp có cấu trúc như sau: Column Name NodeID NodeName ParentID WoodenLeg Data Type Int varchar Int varchar Size 20 100 Allow Null No No Yes Yes Description Khóa chính của bảng Tree Tên node Mã của node cha gần nhất Cột giả hỗ trợ khi sắp xếp dữ liệu ...

  pdf7p abcdef_46 05-11-2011 31 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây ‐ Tree trình bày những nội dung cơ bản về "Cây" trong thuật toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Khái niệm cơ bản, cây, cây nhị phân, duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p youcanletgo_03 14-01-2016 14 2   Download

 • Sử dụng cấu trúc dạng cây, chúng ta cần dùng giải thuật nào với từng dạng dữ liệu để đạt hiệu quả cao nhất. Để giải quyết vấn đề trên ta cùng tìm hiểu một số phương pháp duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p sagami 24-08-2017 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản