Duyệt danh sách thí sinh

Xem 1-12 trên 12 kết quả Duyệt danh sách thí sinh
 • Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009

  doc1p 1huutri 06-08-2009 55 2   Download

 • Trình tự thực hiện: - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả thi của thí sinh và những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 193 7   Download

 • Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009

  doc0p 1huutri 06-08-2009 69 4   Download

 • Trình tự thực hiện: - Sau khi có kết quả thi tuyển, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Thủ trưởng cơ sở đào tạo kết quả thi tuyển. - Thủ trưởng cơ sở đào tạo xác định điểm trúng tuyển, duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, ký Quyết định công nhận học viên cao học và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 98 15   Download

 • Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  pdf28p thanlorax 15-04-2013 38 2   Download

 • Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách thay đổi hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  doc2p kevinle124 29-05-2014 20 0   Download

 • OPEN là danh sách để lưu các đỉnh đã được sinh ra và chờ phát triển ( chờ duyệt ). CLOSE là danh sách để lưu các đỉnh đã phát triển ( đã duyệt ). NEXT là danh sách để lưu các đỉnh đã được sinh ra nhưng có Depth ( độ sâu ) lớn hơn d. OPEN , NEXT , CLOSE kiểu Stack. U0 là đỉnh ban đầu. Father là danh sách để ghi lại cha của mỗi đỉnh trên đường đi.

  pdf5p leethong 27-09-2010 238 89   Download

 • Trong phòng thí nghiệm này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng khung và sinh ra các cửa sổ có hiệu quả. Thông qua quá trình phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện khi một lịch đơn giản bằng cách thêm một khung cửa sổ pop-up lựa chọn ngày và thông tin về một danh sách giới hạn của ngày lễ.

  pdf40p hoa_thuyvu 13-10-2011 31 4   Download

 • Quyết định số 468-TTg về việc ủy nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xét duyệt danh sách những thành viên của các Hội đồng chấm thi cho nghiên cứu sinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd10 22-11-2009 41 2   Download

 • Ebook Thiết kế, đấu thầu, hợp đồng và các thủ tục hành chính trong dự án xây dựng" nghiên cứu các nội dung liên quan đến các quá trình từ sau khi dự án được phê duyệt như khảo sát, thiết kế, dự toán, tổ chức đầu thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình,...

  pdf153p tsmttc_009 24-07-2015 130 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản