Ecological indicators

Xem 1-20 trên 37 kết quả Ecological indicators
 • Sven Erik Jørgensen is professor of environmental chemistry at the Danish University of Pharmaceutical Sciences. He has doctorates in engineering from Karlsruhe University and sciences from Copenhagen University. He has been editor in chief of Ecological Modelling since the journal started in 1975. He is chairman of the International Lake Environment Committee. He has edited or authored 58 books in Danish and English and written 300 papers of which twothirds have been published in peer-reviewed international journals.

  pdf439p crazy_sms 10-05-2012 86 38   Download

 • In this introductory chapter, we indicate the aims and structure of this book. We also indicate some of the ways in which the book is not synoptic in its coverage, but rather offers an interlinked account of some major developments in our understanding of the dynamics of ecological systems, from populations to communities, along with practical applications to important problems.

  pdf0p phoebe75 01-02-2013 29 5   Download

 • S ystems ecology, also called ecosystem theory, offers today a complete theory about how ecosystems are working as systems. The theory will inevitably be improved in the coming years, when it hopefully will be used increasingly to explain ecological observations and to facilitate environmental management including the use of ecotechnology. The theory is, however, sufficiently developed today to be presented as a complete theory that offers a wide spectrum of applications.

  pdf537p phoebe75 01-02-2013 17 3   Download

 • Farmers have a reputation for being innovators and experimenters, willing to adopt new practices when they perceive some benefit will be gained. Over the past 40 to 50 years, innovation in agriculture has been driven mainly by an emphasis on high yields and farm profit, resulting in remarkable returns but also an array of negative environmental side effects.

  pdf207p 951628473 07-05-2012 48 16   Download

 • Áp dụng các chỉ số sinh thái Đánh giá chất lượng môi trường ở ven biển JC Marques, F. Salas, JM Patrı 'CIO, và MA Pardal Chương này đề cập đến việc áp dụng các chỉ số sinh thái trong việc đánh giá tính toàn vẹn sinh học và môi trường chất lượng trong hệ sinh thái ven biển và chuyển tiếp vùng biển.

  pdf38p chimungdauhoi 16-12-2011 41 14   Download

 • The idea to apply an assessment of ecosystem health to environmental management emerged in the late 1980s. The parallels with the assessment of human health are very obvious. We go to the doctor to get a diagnosis (to determine what is wrong) and hopefully initiate a cure to bring us back to normal. The doctor will take various measurements and make examinations (pulse, blood pressure, sugar in the urine etc.) before making a diagnosis and suggesting a cure.

  pdf464p phoebe75 01-02-2013 26 12   Download

 • In response to increasing concerns about degradation of natural resources and the sustainability of agricultural production potentials in many poor regions of the world, many national and international organisations have initiated research and development programmes for natural resource management (NRM).

  pdf399p huetay_1 28-02-2013 42 16   Download

 • Các chỉ số hệ sinh thái cho Quản lý Tổng hợp Y tế cảnh quan và toàn vẹn Trong chương sau một nỗ lực được mô tả để đại diện cho nhà nước của các hệ sinh thái và cảnh quan trên một tổng thể, cơ sở các hệ thống theo định hướng. Các hướng dẫn chung cho nguồn gốc của các chỉ số hệ sinh thái bắt nguồn từ lý thuyết hệ sinh thái nhiệt động lực học, trong phân tích hệ sinh thái thực nghiệm, và trong các khái niệm về sức khỏe / toàn vẹn của hệ sinh...

  pdf27p chimungdauhoi 16-12-2011 29 11   Download

 • VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE hệ sinh thái TRONG Quản lý môi trường Ý tưởng áp dụng một đánh giá về sức khỏe hệ sinh thái môi trường quản lý nổi lên vào cuối những năm 1980. Song song với đánh giá của sức khoẻ con người là rất rõ ràng. Chúng tôi đi khám bác sĩ để có được một chẩn đoán (để xác định những gì là sai) và hy vọng bắt đầu chữa trị để mang lại cho chúng ta trở lại bình thường.

  pdf18p chimungdauhoi 16-12-2011 33 11   Download

 • Ứng dụng của sinh thái và Các chỉ số nhiệt động lực học cho Đánh giá của các hệ sinh thái Y tế các khu ven biển Sáu chỉ số sinh thái, được thực hiện từ các thuộc tính của Odum (1969, 1971), và 5 chỉ số nhiệt động lực học đã được nghiên cứu trong 12 hệ sinh thái ven biển.

  pdf8p chimungdauhoi 16-12-2011 34 11   Download

 • Sử dụng các chỉ số sinh thái trong một thí nghiệm nguyên, hệ sinh thái đất ngập nước Các chỉ số được sử dụng để ước tính sự phân kỳ đất ngập nước và hội tụ trong một thử nghiệm toàn bộ hệ sinh thái ở trung tâm Ohio. Hai dòng chảy 1-ha-thông qua việc tạo ra vùng đất ngập nước lưu vực với địa mạo tương tự được duy trì dòng chảy tương tự và độ sâu của nước trong sáu năm. Lưu vực một được trồng với 2.

  pdf25p chimungdauhoi 16-12-2011 42 12   Download

 • Phát triển và ứng dụng các chỉ số sức khỏe hệ sinh thái lưu vực Great Lakes tại Bắc Mỹ Đánh giá sức khỏe của hệ sinh thái Bắc Mỹ Great Lakes lưu vực là một thách thức đáng kể. Bản thân các hồ chứa một phần năm của mặt nước ngọt của thế giới với hơn 17.000 km đường bờ biển. Lưu vực bao gồm hơn 520.000 km2 đất với khoảng 33,5 triệu người sống ở đó.

  pdf22p chimungdauhoi 16-12-2011 32 9   Download

 • Áp dụng các chỉ số sinh thái cho Y tế Đánh giá hệ sinh thái biển 8,1 GIỚI THIỆU "bánh xe đẩy, ngươi sâu và màu xanh đại dương - cuộn! Mười ngàn đội tàu quét trên ngươi vô ích; Man đánh dấu Trái đất với hủy hoại - kiểm soát của mình dừng lại với bờ biển, Lord Byron đã viết cách đây 200 năm. Đã xảy ra nhiều từ, và con người tác động đến môi trường biển đến một mức độ lớn hơn nhiều so với suy nghĩ có thể nhiều thế kỷ hoặc thậm chí nhiều thập...

  pdf20p chimungdauhoi 16-12-2011 21 10   Download

 • Áp dụng chỉ số nhiệt động nông Các hệ sinh thái Một tiêu chí truyền thống cho việc đánh giá hiệu quả của công nghệ nông nghiệp khác nhau luôn luôn sản xuất cây trồng của họ liên quan đến năng lượng, phân bón, lao động, con người và động vật, đã dành. Trong tỷ lệ này nhiệm kỳ đầu tiên là thích hợp hơn. Nông hệ sinh thái sản xuất tối đa hoặc với tỷ lệ tối đa được coi là hiệu quả nhất.

  pdf27p chimungdauhoi 16-12-2011 25 9   Download

 • Ước tính ứng phó Multi-Quy mô đánh giá sức khỏe của môi trường sống của thực trong một cảnh quan Các loại thực vật hoặc môi trường sống là giai đoạn sinh thái có thể giả định các tiểu bang nhiều. Biến đổi từ một loại giai đoạn khác được gọi là quá trình chuyển đổi giai đoạn sinh thái.

  pdf28p chimungdauhoi 16-12-2011 30 9   Download

 • Áp dụng các chỉ số cho Đánh giá sức khỏe hệ sinh thái Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện của quang phổ rộng của chỉ số áp dụng cho việc đánh giá sức khỏe hệ sinh thái.

  pdf62p chimungdauhoi 16-12-2011 30 9   Download

 • Ứng dụng của sinh thái và Các chỉ số nhiệt động lực học cho Đánh giá Y tế hệ sinh thái hồ Một thăm dò khung lý thuyết, một tập hợp các sinh thái và nhiệt động lực học chỉ số, và ba phương pháp đã được đề xuất cho việc đánh giá hồ sức khỏe hệ sinh thái trong chương này.

  pdf35p chimungdauhoi 16-12-2011 37 9   Download

 • Đánh giá và phân tích hệ sinh thái Bioeconomic trong đầm phá ven biển Để nghiên cứu các lựa chọn quản lý trong một đầm phá ven biển với động vật có vỏ cao (Băng philippinarum) nông nghiệp và macroalgal (Ulva sp.) Nở hoa, một mô hình sinh địa hoá đã được phát triển. Mô hình này xem xét các chu kỳ dinh dưỡng và oxy trong cột nước cũng như trong các lớp trầm tích, thực vật phù du, động vật phù du, và Ulva sp. động lực.

  pdf22p chimungdauhoi 16-12-2011 36 10   Download

 • Sử dụng chung của Exergy và Emergy Các chỉ số của biểu diễn hệ sinh thái Orientors đã được giới thiệu tại giao diện giữa hệ sinh thái và nhiệt động lực học.

  pdf10p chimungdauhoi 16-12-2011 27 8   Download

 • Emergy, Transformity, và hệ sinh thái Y tế Trong chương này, các hệ sinh thái được tóm tắt như các hệ thống năng lượng và sức khỏe hệ sinh thái được thảo luận liên quan đến thay đổi cơ cấu, tổ chức, và khả năng chức năng như được giải thích bởi những thay đổi trong emergy, trao quyền, và transformity. Sống và các bộ phận không sống và các quá trình của môi trường như hoạt động cùng nhau thường được gọi là hệ sinh thái.

  pdf20p chimungdauhoi 16-12-2011 30 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản