Eip

Xem 1-6 trên 6 kết quả Eip
 • Thuật ngữ "Portal" đã trở nên rất phổ biến trong thời đại CNTT ngày nay. Portal áp dụng công nghệ Internet và 1 giao diện duyệt web chuẩn cho phép dùng có thể truy cập các thông tin liên quan đến hoạt động của một tổ chức. Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về Portal...

  pdf0p songngoc 12-03-2009 818 176   Download

 • Operating eco-industrial park (EIP) based on industrial ecology theory has emerged since 1970s to reduce the impact of waste and save natural resources. It is especially meaningful for developing countries like Vietnam to reach sustainable development goals. The study is based on the theory of industrial ecology, the previous studies of applicable capacity in Vietnam condition and the development orientations in Hai Duong province – the study area.

  pdf12p dem_thanh 22-12-2012 32 7   Download

 • • Kiểm soát EIP • Xác định (các) bù đắp • Xác định các vector tấn công • Xây dựng khai thác bánh sandwich • Kiểm tra khai thácKhai thác nghiên cứu? Hacker đạo đức cần nghiên cứu khai thác để hiểu nếu một lỗ hổng khai thác được. Đôi khi các chuyên gia bảo mật sẽ nhầm lẫn tin và xuất bản các báo cáo: "Lỗ hổng này là không khai thác." Mũ đen

  pdf57p kennguyen8 10-11-2011 68 4   Download

 • Điều hành công viên sinh thái công nghiệp (EIP) dựa trên lý thuyết sinh thái công nghiệp đã nổi lên kể từ năm 1970 để giảm tác động của chất thải và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Nó đặc biệt có ý nghĩa cho các nước đang phát triển như Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

  pdf12p phalinh20 24-08-2011 18 3   Download

 • The attack we propose aims at keystroke eavesdrop- ping. However, the privacy implication of disclosing the ESP/EIP information of other users’ process can be much more significant. With our techniques, such information can be conveniently converted to a system-call sequence that describes the behavior of the process, and some- times, the data it works on and the activities of its users.

  pdf15p nhacsihuytuan 06-04-2013 28 2   Download

 • The success of our attack hinges on accurate identifica- tion of keystroke events from the victim’s process. We fingerprint such an event with an ESP pattern of the sys- tem calls related to a keystroke.

  pdf9p nhacsihuytuan 06-04-2013 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản