Ekg basics and interpretation

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ekg basics and interpretation
 • PR khoảng thời gian: khoảng thời gian từ khi khởi phát của quá trình khử cực tâm nhĩ để khởi đầu của quá trình khử cực tâm thất • QT khoảng thời gian: thời gian của quá trình khử cực và tái cực thất • RR khoảng thời gian: thời gian của chu kỳ tâm thất tim • PP khoảng thời gian: thời gian của chu kỳ tâm nhĩ

  pdf11p kimku12 28-10-2011 37 4   Download

 • Bình thường ST phân khúc cao: điều này xảy ra dẫn đầu với sóng S lớn (ví dụ, V1-3)​​, và cấu hình bình thường là lõm trở lên. ST phân khúc cao với sự xuất hiện trở lên lõm cũng có thể được nhìn thấy trong dẫn khác, điều này thường được gọi là sớm tái cực

  pdf11p kimku12 28-10-2011 29 4   Download

 • hoạt động tâm nhĩ thường xuyên xuất hiện "sạch" răng cưa dẫn II, III, aVF, và thường rời rạc 'P' sóng trong V1 dẫn. Tỷ lệ tâm nhĩ thường về 300/min, nhưng có thể được làm chậm như 150-200/min hoặc nhanh như 400-450/min

  pdf11p kimku12 28-10-2011 26 4   Download

 • Bước 1: Không có RS phức tạp trong tất cả các dẫn V1-V6? Có: Dx là nhịp tim nhanh tâm thất! Bước 2: Không có khoảng thời gian ngay từ đầu của làn sóng R thấp nhất của sóng S 0.1s trong bất kỳ dẫn RS? Có: Dx là nhịp tim nhanh tâm thất! Bước 3: Số: AV phân ly, hợp nhất, hoặc nắm bắt được nhìn thấy? Có: Dx là nhịp tim nhanh tâm thất

  pdf11p kimku12 28-10-2011 35 4   Download

 • "Hoàn thành" LBBB "có một khoảng thời gian 0.12s QRS • ga lực lượng (tức là, một nửa của QRS 2) được định hướng ở về bên trái và phía sau bởi vì tâm thất trái depolarized sau khi tâm thất phải • ga S sóng V1 dẫn cho thấy các lực lượng sau cuối • thiết bị đầu cuối R sóng trong dẫn tôi, AVL, V6 cho thấy các lực lượng cuối

  pdf11p kimku12 28-10-2011 30 4   Download

 • ECG bình thường trước khi MI • Hyperacute T sóng - sóng T tăng biên độ và chiều rộng • ST đánh dấu độ cao với hyperacute làn sóng thay đổi T (transmural chấn thương) • sóng Q bệnh lý, ít ST độ cao, thiết bị đầu cuối sóng T đảo ngược (hoại tử) • sóng Q bệnh lý , T sóng đảo ngược (hoại tử và xơ hóa) • bệnh lý Q sóng, sóng T thẳng đứng (xơ hóa)

  pdf10p kimku12 28-10-2011 27 4   Download

 • PR interval: time interval from onset of atrial depolarization to onset of ventricular depolarization • QT interval: duration of ventricular depolarization and repolarization • RR interval: duration of ventricular cardiac cycle • PP interval: duration of atrial cycle. As a positive wave of depolarization within the heart moves toward a positive electrode there is a upward deflection recored on EKG

  pdf65p ozon_ozon 02-05-2012 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản