Endnotes

Xem 1-8 trên 8 kết quả Endnotes
 • Mục tiêu của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm Endnote trong quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo" giúp sinh viên có khả năng biết quản lý danh mục tài liệu tham khảo, biết tạo tài liệu tham khảo, áp dụng được phần mềm Endnote giúp tự động hóa việc trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo.

  pdf0p pechi1412 01-12-2015 28 8   Download

 • PubMed là cái gì vậy ? Là trang thông tin của Thư viện y học Hoa kỳ (US. National library of medicine - NLM), ở đó có cập nhật các công trình nghiên cứu khoa học y học được đăng tải trên các tạp chí y học chuyên ngành có uy tín trên khắp thế giới nên tài liệu ở đây rất có giá trị. Đây là một công cụ giúp quản lý, tìm kiếm tài liệu tham khảo, chèn tài liệu tham khảo vào cuối văn bản và lập thư viện tài liệu tham khảo một cách có hệ thống.

  ppt16p drninhtn 26-12-2010 253 78   Download

 • • Introduction • Implications • Asking the Right Questions • Endnotes • Acknowledgments • About the Authors Chapter 3: Technology and Learning Expectations of the Net Generation by Gregory Roberts, University of Pittsburgh–Johnstown

  pdf264p anhnangmuahe2013 04-03-2013 21 4   Download

 • Microsoft Word cho phép bạn thêm chú thích ở cuối văn bản (Endnote) hoặc ở cuối trang (Footnote) và tự động đánh số những chú thích ấy. Đôi khi tôi muốn đánh dấu số tham khảo nhiều lần, ví dụ như tôi muốn đánh số 1,2,2,3,1,4 thay vì 1,2,3,4...Có cách nào thực hiện tự động trong Word không, thay vì phải thêm bằng tay?

  doc2p longlangson 04-12-2010 560 89   Download

 • Nội dung: Các chức năng khác của Word: trộn thư (Mail Merge), tạo các công thức, thêm các cước chú cuối trang/ cuối phần (Footnote/Endnote). Dùng WordArt để tạo các biểu tượng. Định dạng và in ấn trong Word: thêm tiêu đề đầu và cuối trang (View/ Header and Footer), đánh số trang (Page Number).

  doc4p ptitd04_vt 01-12-2010 123 68   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Phương pháp tìm kiếm, viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo là nhằm giúp cho các bạn có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về các loại tổng quan tài liệu (TQTL) và vai trò của các loại TQTL; xác định được các nguồn TL tham khảo và chiến lược tìm kiếm TL về chủ đề NC quan tâm; nguyên tắc cơ bản trong trích dẫn nội dung và nguồn TL theo một số hệ thống trích dẫn; cách viết tổng quan tài liệu; ứng dụng Endnote để quản l...

  pdf40p thuytrang_8 18-09-2015 44 12   Download

 • Dưới đây là bài giảng Tổng quan tài liệu nghiên cứu của ThS.

  pdf63p thuytrang_8 18-09-2015 56 10   Download

 • Ebook My career guide - Part II presented the main contents: Introduction to your career guide, careers…what happens, motivation is key, your future, why aren’t you reaching your goals, change the focus of your attention, the last obstacle to career success, the devil is in the details, adjusting from the wrong track, adjusting your goals, on the right track, the road, exercises to get you going, wrap up the test results and exercises, your perfect job description, guidance for network talks, marjorie mensink, endnotes.

  pdf67p kinhadthu 17-11-2016 11 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản