Xem 1-7 trên 7 kết quả Enoxaparin
  • Despite its limitations, unfractionated heparin has been the standard anticoagulant used during percutaneous coronary intervention (PCI). Several small studies have suggested that intravenous enoxaparin may be a safe and effective alternative. Our primary aim was to assess the safety of enoxaparin as compared with that of unfractionated heparin in elective PCI. Methods In this prospective, open-label, multicenter, randomized trial, we randomly assigned 3528 patients with PCI to receive enoxaparin (0.5 or 0.

    pdf13p muakhuya 07-07-2012 35 1   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Unfractionated heparin and enoxaparin reduce high-stretch ventilation augmented lung injury: a prospective, controlled animal experiment...

    pdf12p thulanh18 28-10-2011 23 2   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Endogenous plasma activated protein C levels and the effect of enoxaparin and drotrecogin alfa (activated) on markers of coagulation activation and fibrinolysis in pulmonary embolism...

    pdf10p thulanh18 05-11-2011 20 2   Download

  • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài:Control of disseminated intravascular coagulation in Klippel-Trenaunay-Weber syndrome using enoxaparin and recombinant activated factor VIIa: a case report

    pdf4p thulanh28 15-12-2011 20 2   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Enoxaparin, effective dosage for intensive care patients: double-blinded, randomised clinical trial...

    pdf7p coxanh_6 30-10-2011 15 1   Download

  • 10.Giraldez RR, Nicolau JC, Corbalan R, Gurfinkel EP, Juarez U, J Lopez-Sendon, Parkhomenko A, Molhoek O, Mohanavelu S, Morrow DA, Antman EM. Enoxaparin tốt hơn heparin toàn phần ở những bệnh nhân với ST độ cao nhồi máu cơ tim trải qua fibrinolysis bất kể sự lựa chọn của lytic: Trích lục TIMI phân tích 25.

    pdf12p meomap8 30-12-2011 29 3   Download

  • Thuốc chống đông máu (Còn có tên là chất pha loãng máu) thường được kê là: Dalteparin (Fragmin), Danaparoid (Orgaran), Enoxaparin (Lovenox), Heparin (various), Tinzaparin (Innohep), and Warfarin (Coumadin) Giảm khả năng đóng cục trong máu. Đôi khi chúng được gọi là các chất làm loãng máu, mặc dù thật sự chúng không làm loãng máu. Thuốc này không làm tan các cục máu có sẵn. Dùng trong điều trị các trường hợp về mạch máu, tim và phổi nhất định. ...

    pdf9p thiuyen4 17-08-2011 37 2   Download

Đồng bộ tài khoản