Enterococcus faecalis

Xem 1-5 trên 5 kết quả Enterococcus faecalis
 • Two paralogous genes,maeEandcitM, that encode putative malic enzyme family members were identified in the Enterococcus faecalisgenome. MaeE (41 kDa) and CitM (42 kDa) share a high degree of homology between them (47% identities and 68% conservative substitutions). However, the genetic context of each gene suggested thatmaeEis associated with malate utilization whereascitM is linked to the citrate fermentation pathway.

  pdf12p cosis54 05-01-2013 18 2   Download

 • Tổng hợp và biểu hiện gen mã hoá enterocin vòng AS-48 của vi khuẩn Enterococcus faecalis trong tế bào Escherichia coli

  pdf7p banhnamdua 25-07-2013 25 1   Download

 • Vi khuẩn này là thành viên của họ Streptococcaceae. Có dạng hình cầu hoặc hình trứng. Thường ở dạng chuỗi hoặc cặp đôi. Đường kính tế bào nhỏ hơn 2 µm, Gram + và là loại hơi ưa khí, nó phát triển dễ dàng hơn trong môi trường thiếu ôxy. Những loài thuộc Enterococcus (tiếng Hy Lạp enteron, ruột) từ đời xưa đã được xếp vào nhóm D của Streptococucus và cũng được gọi là "liên cầu khuẩn phân".

  pdf12p poseidon02 18-07-2011 66 16   Download

 • Phổ kháng khuẩn : Những vi khuẩn gây bệnh sau nhạy cảm với phối hợp amoxicillin và clavulanate potassium : Vi khuẩn Gram dương : Staphylococcus aureus (sinh và không sinh b-lactamase), S. epidermidis (sinh và không sinh b-lactamase), S. saprophyticus, S. pneumoniae, Enterococcus faecalis và S. viridans. Trong số những vi khuẩn yếm khí, thuốc có hiệu quả đối với Clostridia, Peptococcus, Peptostreptococcus. Vi khuẩn Gram âm : N. gonorrhoea, H.

  pdf5p tunhayhiphop 03-11-2010 49 3   Download

 • Antimicrobial peptides are effector molecules of the innate immune system. We have recently shown that peptides containing multiples of the heparin-binding Cardin and Weintraub motifs AKKARA and ARKKAAKA exert antimicrobial activities. Here, we show that replacement of lysine and arginine in these motifs by histidine abrogates the antibacterial effects of these peptides.

  pdf8p inspiron33 26-03-2013 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản