Enterprise edition (j2ee)

Xem 1-20 trên 20 kết quả Enterprise edition (j2ee)
 • Web services using XML standards is a new paradigm in the way B2B collaborations are modeled. It provides a conceptual and architectural foundation which can be implemented using a variety of platforms and products. Today, developers can use the Java 2 Enterprise Edition (J2EE) to build XML-based web services.

  pdf21p trasua_123 05-01-2013 73 5   Download

 • Java 2 Enterprise Edition (J2EE) is the specification that all enterprise Java developers need to build multi-tier applications, and also the basis for BEA's WebLogic Application Server and IBM's WebSphere. Revised to be current with the significant J2EE 1.4 update that will drive substantial developer interest. Written by a top-selling team of eleven experts who provide unique and substantial business examples in a vendor-neutral format, making the information applicable to various application servers. Covers patterns, J2EE application servers, frameworks, Ant, and continuous availability....

  pdf1011p goshop_123 23-04-2013 33 6   Download

 • Hướng dẫn này giới thiệu đến các API, công cụ, và các dịch vụ được cung cấp trong các ™ 2 Enterprise Edition (J2EE) Java Phần mềm phát triển Kit (SDK). Bạn có thể nhận được miễn phí J2EE SDK (http://java.sun.com/j2ee/download.html) để sử dụng cho các cuộc biểu tình, tạo mẫu, sử dụng giáo dục, và kiểm tra tính di động ứng dụng J2EE.

  pdf14p xingau9 06-09-2011 36 7   Download

 • Geared toward experienced developers, this reference demonstrates how Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), and XML technologies can be used together to create more robust distributed applications and software systems. The use of XML technology to extend and enhance the capabilities of the J2EE platform is covered in detail. Discussed are J2EE and XML integration at each layer of an n-tier distributed application model. Design patterns, tradeoffs, and decision criteria are provided in terms of individual XML and J2EE technology combinations....

  pdf296p trasua_123 04-01-2013 29 6   Download

 • The world has come a long way since Duke first started tumbling in early versions of Netscape Navigator. Java has outgrown its humble origins as a cool way of providing interactivity on Web pages and has found a new role as a major, server-side development platform. The actual Java language has changed little in the intervening years, but an enterprise-quality infrastructure has risen up around it.

  pdf1128p lebronjamesuit 23-08-2012 125 53   Download

 • This lesson introduces you to J2EE applications programming, and the J2EE SDK by showing you how to write a simple thin-client multitiered enterprise application that consists of an HTML page, servlet, and session bean.

  pdf123p tailieuvip13 24-07-2012 39 12   Download

 • If you want to build better Java enterprise applications and work more efficiently, look no further. Inside, you will find an accessible guide to the nuances of Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) development. Learn how to:

  pdf1977p truongnghen 21-01-2013 32 6   Download

 • The Java™ Tutorial has been an indispensable resource for many programmers learning the Java programming language. This tutorial hopes to serve the same role for developers encountering the Java™ 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™) for the first time. It follows an example-oriented focus similar to The Java™ Tutorial.

  pdf517p vuzlong 12-07-2010 187 106   Download

 • JavaServer Pages (JSP) và servlets là những phần quan trọng của J2EE của Sun (Java 2 Platform, Enterprise Edition) kiến trúc. JSP là một đặc tả định nghĩa giao diện rằng các nhà cung cấp container servlet-có thể thực hiện để cung cấp các nhà phát triển khả năng tạo ra các trang Web năng động, mà là những tập tin với phần mở rộng. jsp. Servlet container giải thích những tập tin này và tạo servlets (còn được biết như servlets Workhorse) để xử lý các yêu cầu HTTP và tạo ra phản ứng.

  pdf22p kaka 28-07-2010 82 22   Download

 • YOU’RE holding one part of a truly stellar phenomenon in the computing industry: the Java 2 Platform, Enterprise Edition. This book is a key piece of a visionary effort that began more than two years ago with the introduction of the J2EE platform. In that time, the J2EE engineering team has defined a new ecosystem for networked computing and taught the world a new way to develop distributed applications.

  pdf441p tailieuvip13 24-07-2012 57 12   Download

 • Professional PHP6 was written for PHP developers who are interested in expanding and leveraging their development skills by taking advantage of the features of the sixth major release. This demographic is not set in stone, of course, because experienced .NET and Java 2 Enterprise Edition (J2EE) developers should catch on quickly, too. However, inexperienced PHP developers (or those with no software development experience) are highly encouraged to start with Beginning PHP6, Apache, MySQL 6 Web Development (Wiley, 2009)....

  pdf742p trinhvang 25-01-2013 32 11   Download

 • Từ menu Tools, chọn Triển khai ứng dụng. Triển khai BonusApp hộp thoại bật lên. • Xác minh rằng việc lựa chọn máy chủ mục tiêu hoặc là localhost hoặc tên của các máy chủ chạy các máy chủ J2EE. Lưu ý: Không đánh dấu vào ô Return Jar khách hàng. Thời gian duy nhất bạn cần phải kiểm tra hộp này là khi bạn sử dụng quản lý bền bỉ hạt đậu hoặc triển khai một ứng dụng độc lập đối với chương trình khách hàng. ...

  pdf12p xingau9 06-09-2011 39 6   Download

 • Các tập tin j2ee.jar mà đi kèm với cài đặt J2EE của bạn cung cấp các API để phân tích và thao tác dữ liệu XML. Các tập tin JAR hiện đang cung cấp SAX, DOM, và J2EE XML API. Bạn có thể sử dụng tùy theo điều kiện nào phù hợp với API tốt nhất nhu cầu của bạn bởi vì như thể hiện trong hình 22, XML văn bản độc lập của nền tảng và ngôn ngữ của sáng tạo của nó ..

  pdf11p xingau9 06-09-2011 26 6   Download

 • Để hỗ trợ các sử dụng J2EE SDK đi kèm với phát triển J2EE và các công cụ triển khai, một máy chủ Web, cơ sở dữ liệu Cloudscape, ứng dụng phần mềm máy chủ Java, hỗ trợ Extensible Markup Language (XML), các API J2EE và Java Plug-In. Java Plug-In cho phép bạn chạy Java 2 applet trong các trình duyệt hỗ trợ một bản phát hành trước đó của Java Runtime Environment

  pdf14p xingau9 06-09-2011 40 5   Download

 • Java 2 Platform, Enterprise Edition là một bộ tiêu chuẩn của công nghệ Java nhằm hợp lý hoá sự phát triển, triển khai, và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp. Các nền tảng J2EE là chức năng hoàn thành trong ý nghĩa rằng nó có thể phát triển một lớp lớn của các ứng dụng doanh nghiệp chỉ sử dụng công nghệ J2EE.

  pdf44p kennguyen2 21-10-2011 27 5   Download

 • . Vì vậy, nơi nào họ đi đâu? Câu trả lời phụ thuộc vào phần mềm máy chủ EJB bạn đang chạy. Ví dụ, việc thực hiện tham chiếu đặt chúng trong thư mục $ j2ee.home/logs/machine_name/application_name. Bạn sẽ cần phải tìm kiếm các tài liệu cho môi trường của bạn để biết thêm chi tiết.

  pdf71p kimku14 22-10-2011 22 3   Download

 • Trong một thông cáo trong tương lai của môi trường J2EE, bạn sẽ có thể sử dụng khả năng Java đăng nhập mới có trong J2SE 1.4. Điều này sẽ cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều hơn về khả năng của bạn đăng nhập. Tuy nhiên, như các bản ghi là các tập tin,

  pdf71p kimku14 22-10-2011 27 2   Download

 • Chương 24: Kiến trúc hệ thống Các vấn đề Hãy nhớ rằng mặc dù J2EE là một bộ sưu tập lớn các chức năng, nó sẽ không giải quyết mọi vấn đề trên thế giới, khá thường xuyên, bạn sẽ cần phải sử dụng hệ thống sở hữu độc quyền. ứng dụng Tuxedo của BEA. Tuxedo là một tiền thân của các hệ thống J2EE

  pdf66p kimku14 22-10-2011 26 3   Download

 • Java Một ngôn ngữ máy tính hỗ trợ lập trình cho Internet trong các hình thức nền tảng độc lập "servlet" hoặc "applet". JAR viết tắt cho Java Archive. Một tập tin được sử dụng để tập hợp nhiều tập tin (các tập tin lớp Java, hình ảnh, và như vậy) vào một tập tin. J2EE viết tắt cho Java 2 Platform, Enterprise Edition.

  pdf9p lovecafe3 13-09-2011 24 4   Download

 • Các ứng dụng viết cho nền tảng J2EE sẽ chạy trên bất kỳ máy chủ tương thích J2EE. Các nền tảng J2EE cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức phát triển các ứng dụng, bao gồm cả một mô hình phát triển đơn giản hóa, công nghiệp-sức mạnh khả năng mở rộng, hỗ trợ cho các hệ thống thông tin hiện có,

  pdf44p kennguyen2 21-10-2011 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản