Enterprise server

Xem 1-20 trên 532 kết quả Enterprise server
 • This book combines clear factual information with easy-to-use step-by-step instructions. There are chapters with background information on the architecture and features of the BlackBerry Enterprise Server, and chapters with specific installation and configuration instructions. This combined approach gives you the knowledge to make the best implementation decisions for your environment.This book is written for IT professionals and network administrators who need to implement a BlackBerry Enterprise Server.

  pdf216p lock_123 08-04-2013 21 3   Download

 • Acronis True Image Enterprise Server - Boot máy bằng đĩa Hiren, tại menu chính - chọn Backup Tools - nhấn Enter để tiếp tục. - Tiến vào 1 lớp menu bên trong - chọn Acronis True Image Enterprise Server - nhấn Enter để load vào chương trình. - Các bạn chờ trong chốc lát, chương trình sẽ được load vào. - Đây là màn hình làm việc chính của chương trình này. - Chương trình có 4 chức năng chính : 1. 2. 3. 4.

  pdf8p quangnv0902 09-10-2011 348 64   Download

 • Boot máy b ng đĩa Hiren, t i menu chính - ch ằ ạ ọn Backup Tools - nhấn Enter để tiếp tục. Tiến vào 1 lớp menu bên trong - chọn Acronis True Image Enterprise Server - nhấn Enter để load vào chương trình. - Các bạn chờ trong chốc lát, chương trình sẽ được load vào.

  doc42p gackiem196 19-04-2011 129 44   Download

 • Các hệ điều hành mà Microsoft hỗ trợ như các phiên ngoài theo Windows 2008 Hyper-V như sau:. Windows Server 2008 x86 và x64. Windows Server 2003 SP2 hoặc cao hơn x86 và x64. Windows 2000 Server với SP4 và Windows 2000 Advanced Server với SP4. Windows Vista x86 và x64. Windows XP SP2 hoặc x86 và x64 sau này. SUSE Linux Enterprise Server 10 x86 SP1 hoặc sau này và x64

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 85 27   Download

 • This module provides students with an overview of the Microsoft® .NET Enterprise Servers, the Microsoft .NET Framework, and the .NET development tools. After completing this module, students will be able to: Identify the role of each of the .NET Enterprise Servers in e-business solutions. Describe the .NET Framework. Identify the role of Web Services. Describe the .NET Framework software development kit (SDK) components.

  pdf38p vuthuong 11-08-2009 90 8   Download

 • This course prepares application development architects for the task of designing Microsoft® .NET e-business applications. It explains the architecture of e-business applications and how the Microsoft .NET Enterprise Servers and .NET technologies can be used in developing e-business applications.

  pdf12p vuthuong 11-08-2009 60 5   Download

 • Java Platform, Enterprise Edition is a widely used platform for enterprise server programming in the Java programming language. This book covers exciting recipes on securing, tuning, and extending Enterprise Applications using a Java EE 6 implementation. The book starts with the essential changes in Java EE 6. Then we will dive into the implementation of some of the new features of the JPA 2.0 specification, and look at implementing auditing for relational data stores.

  pdf60p namde04 04-05-2013 27 5   Download

 • Tính năng lưu trữ tối ưu hóa (Nén) làm giảm chi phí lưu trữ. IBM Optim Performance Manager (OPM – Trình quản lý hiệu năng Optim của IBM) giúp xác định các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến kinh doanh. Sao chép đồng nhất (Q-REP) cho phép di trú liền mạch phiên bản này sang phiên bản khác và các cấu trúc liên kết chủ động-chủ động có tính sẵn sàng cao (giới hạn cho một cặp cơ sở dữ liệu DB2 cho LUW). Kiểm soát truy cập nâng cao cho phép kiểm soát tốt hơn những...

  pdf7p buncha_1 11-05-2013 28 3   Download

 • Trình quản lý tải công việc DB2 (WLM) Các máy chủ cơ sở dữ liệu hiện nay thường xuyên bị tràn ngập một loạt các hoạt động cơ sở dữ liệu, thường là từ nhiều nguồn khác nhau. WLM của DB2 cho phép bạn giám sát và kiểm soát việc thực hiện công việc trên một hệ thống cơ sở dữ liệu. Điều này sẽ giúp bạn tối đa hóa hiệu quả hệ thống và/hoặc lưu lượng, cũng như giúp bạn đạt được các mục tiêu về hiệu năng nghiệp vụ.

  pdf11p buncha_1 11-05-2013 21 2   Download

 • Sao chép Q cung cấp tính sẵn sàng cao của hệ thống thông qua việc sao chép chủ động/chủ động giữa một cặp máy chủ dữ liệu DB2 cho LUW. Liên hiệp cung cấp truy cập trong suốt đến dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khác nhau giúp làm đơn giản hóa việc tích hợp dữ liệu cho các khách hàng đang sử dụng DB2 và các công nghệ cơ sở dữ liệu khác trong một môi trường hỗn hợp. AESE thêm sự liên hiệp cơ sở dữ liệu Oracle vào sự liên hiệp đã sẵn có...

  pdf9p buncha_1 11-05-2013 23 2   Download

 • Nội dung bài học: Tổng quan về hệ điều hành windows server 2003. Chuẩn bị cài đặt windows server 2003. Cài đặt HDH windows server 2003. Tự động hóa quá trình cài đặt windows server 2003. Các phiên bản của HDH win 2k3: Windows server 2003 web edition, Windows server 2003 standard edition, Windows server 2003 enterprise edition, Windows server 2003 datacenter edition.

  ppt29p fc_thanhnam 24-10-2010 1079 472   Download

 • Tham khảo tài liệu 'exam 70-647 windows server 2008, enterprise administrator', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p stumble 21-05-2009 811 330   Download

 • Cài đặt hoàn tất Microsoft SQL Server 2005 Enterprise trên Server có hệ điều hành Windows 2003 Enterprise with SP1 có cấu hình như sau. o Cấu hình máy client CPU: Intel Centrino 2.1GHZ, RAM: 2GB. o Server: NPDUONG_SERVER(IP: 172.29.8.85).

  doc8p vo_hoan_thanh 26-03-2010 2201 291   Download

 • Windows Server 2003 là sản phẩm của hệ điều hành Windows Server và được cải tiến rất nhiều so với các phiên bản trước đó: bảo mật tốt hơn, độ tin cậy cao hơn và dễ dàng quản trị. Phần sau đây sẽ trình bày tổng quan về họ sản phẩm Windows Server 2003, tập trung vào các điểm giống và khác nhau giữa 4 phiên bản: Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition và Datacenter Edition

  doc100p star_move286 09-06-2011 329 144   Download

 • Các hệ điều hành cho phép nâng cấp thành Windows server 2003 Enterprise Edition...

  pdf32p robowonder 11-06-2011 255 137   Download

 • Businesses today want actionable insights into their data—they want their data to reveal itself to them in a natural and user–friendly form. What could be more natural than human language? Natural–language search is at the center of a storm of ever–increasing web–driven demand for human–computer communication and information access. SQL Server 2008 provides the tools to take advantage of the features of its built–in enterprise–level natural–language search engine in the form of integrated full–text search (iFTS).

  pdf297p nguyen5 20-11-2009 475 130   Download

 • Yêu cần phần cứng: Server : P4, Ram 256... HĐH Windows 2003 Server Enterprise; Client: Tùy chọn, có thể sử dụng Microsoft Firewall của ISA 2000.

  pdf0p dieutan 17-05-2010 191 117   Download

 • This white paper describes how to configure a test lab with five computers for testing Network Access Quarantine Control and remote access certificate provisioning for computers not joined to a domain. This white paper offers only step-by-step procedures, not a conceptual overview of all the required technologies.

  doc43p bantoisg 09-12-2009 305 116   Download

 • As I write these words, I can’t help but think back to an inflection point that oc- curred in my life almost a year and half ago. I remember sitting in my cubicle at Trilogy Software Inc., an e-commerce company down in Austin, TX, lost in deep middleware thoughts. My challenge was to devise an interesting load-balancing strategy for our in-house application server, which we called the backbone.

  pdf0p tichanchu 11-07-2009 258 114   Download

 • In this book, we have assumed that you have a basic working knowledge of relational databases; that you know what you need to do as a DBA or a developer, but you want to know how to do it with SQL Server 2000. To follow the text of the book, you'll need: ❏ Sysadmin rights to a PC running Windows, on which you can install SQL Server 2000 ❏ A copy of SQL Server 2000 Personal, Standard, Developer or Enterprise Edition ❏ A database account with DBA rights Some chapters need extra, or more specific, hardware (for example, Chapters 9,...

  pdf0p trannhu 05-08-2009 257 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản