Erlang

Xem 1-16 trên 16 kết quả Erlang
 • Why choose Erlang for web applications? Discover the answer hands-on by building a simple web service with this book. If you’re an experienced web developer who knows basic Erlang, you’ll learn how to work with REST, dynamic content, web sockets, and concurrency through several examples. In the process, you’ll see first-hand that Erlang is ideal for building business-critical services. Erlang was designed for fault-tolerant, non-stop telecom systems, and building applications with it requires a large set of skills.

  pdf154p hoa_can 26-01-2013 51 16   Download

 • This book is an in-depth introduction to Erlang, a programming language ideal for any situation where concurrency, fault tolerance, and fast response is essential. Erlang is gaining widespread adoption with the advent of multi-core processors and their new scalable approach to concurrency. With this guide you'll learn how to write complex concurrent programs in Erlang, regardless of your programming background or experience.

  pdf496p caucaphung 04-02-2013 33 8   Download

 • Erlang solves one of the most pressing problems facing developers today: how to write reliable, concurrent, high-performance systems. It's used worldwide by companies who need to produce reliable, efficient, and scalable applications. Invest in learning Erlang now. Moore's Law is the observation that the amount you can do on a single chip doubles every two years. But Moore's Law is taking a detour.

  pdf526p caucaphung 04-02-2013 32 7   Download

 • Concurrent programming has become a required discipline for all programmers. Multi-core processors and the increasing demand for maximum performance and scalability in mission-critical applications have renewed interest in functional languages like Erlang that are designed to handle concurrent programming. Erlang, and the OTP platform, make it possible to deliver more robust applications that satisfy rigorous uptime and performance requirements.

  pdf397p ringphone 02-05-2013 30 7   Download

 • Installation Firing It Up First Steps: The Shell Moving through Text Moving through History Moving through Files Doing Something Calling Functions Numbers in Erlang Working with Variables in the Shell Seeing Your Bound Variables Clearing Bound Variables in the Shell Fun with fun Defining Modules From Module to Fun Functions and Variable Scope Module Directives Documenting Code Documenting Modules Documenting Functions Documenting Your Application Atoms Pattern Matching with Atoms

  pdf201p ringphone 02-05-2013 26 4   Download

 • Erlang là đơn vị đo của lưu lượng (Traffic), được tính như sau: A = (n x t)/ T. Trong đó: A là lưu lượng đo bằng Erl, n là số cuộc gọi, t là độ dài trung bình của mỗi cuộc gọi, T là thời gian đo (thường T=1h = 3600s). Từ Erl ta có thể biết được số phút gọi: số phút gọi = lưu lượng (Erl )*60 (phút). Mời các bạn tham khảo tài liệu Erlang table sau đây để biết được giá trị của Erlang.

   

  pdf9p hantanabka 01-06-2015 34 7   Download

 • You should learn a programming language every year, as recommended by The Pragmatic Programmer. But if one per year is good, how about Seven Languages in Seven Weeks? In this book you'll get a hands-on tour of Clojure, Haskell, Io, Prolog, Scala, Erlang, and Ruby. Whether or not your favorite language is on that list, you'll broaden your perspective of programming by examining these languages side-by-side. You'll learn something new from each, and best of all, you'll learn how to learn a language quickly....

  pdf336p hoa_can 26-01-2013 30 8   Download

 • Digital Image Processing: Image Restoration - Duong Anh Duc includes Image Restoration; Restoration vs. Enhancement; Degradation Model; Gaussian noise; Erlang(Gama) noise; Exponential noise; Impulse (salt-and-pepper) noise; Plot of density function of different noise models.

  ppt81p cocacola_08 21-11-2015 14 3   Download

 • Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong các mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp đại học từ xa, nhóm tác giả thực hiệnbiên soạn bài giảng "cơ sở chuyển mạch 1" dựa trên khung đề cương của học viện bưu chính viễn thông ban hành....

  pdf0p hieumta 30-07-2010 310 168   Download

 • Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM A muốn phủ sóng cho một khu vực có diện tích X.Y (km2) bằng các cell lục giác có bán kính phục vụ R (km). Biết dân số của khu vực này tại năm đầu tiên khi xây dựng mạng là P người, số người sử dụng dịch vụ chiếm b% tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là a%/năm, lưu lượng trung bình của một thuê bao là x (Erlang), chỉ số GoS = y (%).

  doc10p kiemphong232 23-10-2012 80 29   Download

 • Các từ viết tắt Ở Châu Aâu, thời gian này trung bình từ 50-90 s. Theo số liệu thống kê đối với mạng di động thì n=1, T=210 s. Hiện nay, tồn tại hai mô hình toán học cơ bản của lý thuyết lưu lượng : mô hình Erlang- B và mô hình Erlang- C. - Mô hình Erlang-B : là mô hình hệ thống hoạt động theo kiểu suy hao, trong đó những cuộc gọi bị nghẽn sẽ bị bỏ rơi chứ không được lưu giữ lại dưới dạng nào đó để chờ cho đến khi rỗi. Mô hình này áp...

  pdf8p caott6 22-05-2011 67 16   Download

 • Đầu tiên chúng ta sẽ xét bảng số lượng đo trên các tuyến của tổng đài Quốc tế Hà Nội. Số liệu chi tiết đo được trong 1 giờ được thể hiện ở bảng số liệu sau: Chẳng hạn với tổng số cuộc NBIDS=139 cuộc , thời gian giữ trung bình MHTIME=160.1s, và xét trong khoảng thời gian 1g giờ ta có lưu lượng TRAFF = (NBIDF * MHTIME) / (60*60) = 6.18 ~ 6.2 Erlang.

  ppt20p hoangchung_dtvt 12-12-2012 53 13   Download

 • In general we do not like to wait. But reduction of the waiting time usually requires extra investments. To decide whether or not to invest, it is important to know the e ect of the investment on the waiting time. So we need models and techniques to analyse such situations.In this course we treat a number of elementary queueing models. Attention is paid to methods for the analysis of these models, and also to applications of queueing models.

  pdf180p dinhnhambk 04-04-2013 37 9   Download

 • Lý thuyết lưu lượng 2.5.1. Khái niệm về lưu lượng và đơn vị Erlang Định nghĩa Trong lý thuyết lưu lượng viễn thông chúng ta thường sử dụng thuật ngữ lưu lượng để biểu thị cường độ lưu lượng, tức là lưu lượng trong một đơn vị thời gian. Thuật ngữ về lưu lượng có nguồn gốc từ tiếng ý và có nghĩa là “độ bận rộn”. Theo (ITU-T,1993) định nghĩa như sau:

  pdf13p phuoctam32 28-06-2011 89 14   Download

 • bộ nhớ so với các hệ thống MsCAC memoryless. rằng lưu lượng truy cập được cung cấp loại 1 là Erlangs 7λ, lớp 2 là Erlangs 2λ và loại 3 là Erlangs λ. Như vậy, tổng lưu lượng được cung cấp là 10 Erlangs nếu λ = 1. Hình 12,11 trình bày mới chặn cuộc gọi cũng như xác suất thất bại bàn giao của từng loại dịch vụ ở MdCAC và MsCAC hệ thống vs phổ biến

  pdf88p banhbeo2 05-11-2011 31 6   Download

 • Étude 6-1: Recursive Iteration through a List Étude 6-2: Iteration through Lists (More Practice) Étude 6-3: Accumulating the Sum of a List Interlude: “Mistakes were made.

  pdf128p goshop_123 26-04-2013 35 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản