Esoft financials

Xem 1-3 trên 3 kết quả Esoft financials
  • cung cấp một giải pháp tốt nhất phục vụ có hiệu quả quá trình quản lý Tài chính-Kế Toán phù hợp với mọi loại hình sản xuất kinh doanh. Hệ thống phần mềm kế tóan ESOFT FINANCIALS là sản phẩm sự kết hợp công nghệ mới nhất và hệ thống nghiệp vụ kế tóan- tài chính.

    pdf150p hongdiep 12-06-2009 288 99   Download

  • Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ESOFT FINANCIALS,...Vào mục Kế toán - Chứng từ tiền lương. Các nghiệp vụ liên quan cũng giống như các nghiệp vụ với tài khoản vốn bằng tiền khác.cung cấp một giải pháp tốt nhất phục vụ có hiệu quả quá trình quản lý Tài chính-Kế Toán phù hợp với mọi loại hình sản xuất kinh doanh. Hệ thống phần mềm kế tóan ESOFT FINANCIALS là sản...

    pdf79p hongle 24-06-2009 268 81   Download

  • truy ngược(Drill -down) về chứng từ giao dịch gốc ... Tại bất cứ giao diện nào của chương trình, người dùng. có thể nhận được trợ giúp trực tuyến. ...

    pdf32p hongle 24-06-2009 142 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản