Excel charts

Xem 1-20 trên 55 kết quả Excel charts
 • Most people think of rows and columns of data when they think of Excel. In fact, when many think of Excel, they think of Mark Twain’s saying “Lies, damned lies, and statistics.” As users of Excel charting, the authors want to make sure that your data doesn’t fall into the “damned lies” category. We want you to be able to tell the story from your data in ways that everyone can understand. Excel 2007 Charts Made Easy is meant to change how you think about the data and the stories that data tells. In this book, we are going to help you learn not just how to make...

  pdf208p batrinh 04-08-2009 239 109   Download

 • Introduction to Charting One of the most impressive aspects of Excel is its charting ability. There are endless variations available, allowing you to produce a chart, edit and format it, include notes, arrows, titles and various other extras as desired. This manual will look at many of the issues involved in producing and formatting Excel charts.

  pdf100p tuanloc_do 03-12-2012 30 7   Download

 • Workbook: Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin. Mỗi workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính.

  pdf60p tn9_2008 05-11-2009 1137 991   Download

 • Làm quen nhanh với Excel 2007: Tìm hiểu giao diện mới và cách hoàn thành các tác vụ hàng ngày trên Excel 2007, một chút khái niệm về chuẩn định dạng XML. Những thuật ngữ cần nhớ: Workbook: Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin.

  doc43p anhluadem 22-10-2010 904 619   Download

 • Tìm hiểu giao diện mới và cách hoàn thành các tác vụ hàng ngày trên Excel 2007, một chút khái niệm về chuẩn định dạng XML a. Những thuật ngữ cần nhớ Workbook: Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin. Mỗi workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính....

  doc30p hoangchauhappy 20-03-2010 733 514   Download

 • Cuốn "Giáo trình tin học văn phòng: Excel" trình bày các nội dung: Tổng quan về Excel, làm việc với bảng tính, các hàm thường dùng trong excel, tạo biểu đồ - chart Wizard, các thao tác trên danh sách dữ liệu, các chức năng bổ sung, hướng dẫn thực hành MS-Excel. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc73p camtuyenbabygirl 17-03-2011 1233 450   Download

 • Microsoft Excel is a powerful and popular program for organizing and analyzing data. One of its most powerful capabilities is PivotTables, which enable you to pull meaningful information from huge masses of seemingly meaningless data. The name PivotTable comes from one of the most powerful features of Excel—the ability to quickly and easily “pivot” the data to view them in different ways.

  pdf301p vusuakhonghat 29-05-2009 671 263   Download

 • Workbook: Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin. Mỗi workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính. Worksheet: Có khi được gọi là “sheet” hay “bảng tính”, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu.

  pdf62p toiyeuvietnam0106 01-09-2012 432 259   Download

 • Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin. Mỗi workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính.

  doc34p vhna291 19-07-2010 250 155   Download

 • Vẽ 1 biểu đồ: Với dữ liệu như bài vẽ đồ thị 2003, tô chọn biểu đồ, nhấn nút insert Column chart trong tab insert của ribbon: Chọn loại 2D Column ô trên cùng bên trái, ta sẽ có ngay lập tức 1 biểu đồ: 2. Định dạng trang trí biểu đồ: Khi click vào đồ thị, trên ribbon xuất hiện nhóm 3 tab Chart tool: 1. Tab Design: Nhóm nút lệnh đầu tiên là Type, nhóm thứ 2 là Data. Nếu nhấn vào nút Switch Row/Column, ta sẽ đổi dạng hiển thị Serie in Row/Column như Excel 2003.

  pdf14p yesno123 16-09-2011 721 102   Download

 • Excel is a spreadsheet application used to create and work with a variety of financial and logical functions. The strength of Excel is its ability to perform calculations. Use Excel to create simple worksheets and charts or elaborate financial statements. The major reason Excel is so popular is the ability to ask, “What if” questions.

  pdf31p ptng13 17-05-2012 278 85   Download

 • Cách chèn tương tự như trong Microsoft Word II. ĐỒ THỊ: 1. Giới thiệu đồ thị (Chart): Biểu đồ là sự biểu diễn các con số, dữ liệu bằng hình ảnh để người đọc nắm bắt thông tin một cách trực quan hơn Đồ thị có thể được sử dụng để minh hoa sự biến động của chuỗi số liệu trong bảng tính, cho phép nhìn khái quát các đối tượng và tiên đoán hướng phát triển trong tương lai.

  pdf2p vuonguct2 28-05-2011 262 77   Download

 • Minh h a thêm chuỗi dữ liệu của tháng 3/2008 vào đồ thị Thay đổi chuỗi số liệu Cũng với ví dụ trên nhưng ta mu n chỉ vẽ cho 2 sản phẩm Giày và Dép  Ch n đồ thị cần chỉnh sửa  Chart Tools  Design  Data  Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.  Ch n chuỗi cần chỉnh sửa, nhấp nút Edit, hộp thoại Edit Series xuất hiện  Ch n lại vùng dữ liệu mới tại Series Values. Làm tương t cho các chuỗi s liệu khác. Minh h a thay...

  pdf10p yukogaru7 30-09-2010 106 65   Download

 • Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đ n nơi khác. Thay đ i kích thước đồ thị Đồ thị là Embedded Chart, hấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để ch n đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8 nút nắm. Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to. Sao chép đồ thị Ch n đồ thị, dùng tổ hợp phím để chép đồ thị vào bộ...

  pdf10p yukogaru7 30-09-2010 103 54   Download

 • With Microsoft’s popular Excel 2007 spreadsheet program, you can enter, manipulate, and analyze data in ways that would be impossible, cumbersome, or error prone for you to do manually. This part gives you the basics you need to get up and running quickly in Excel.

  pdf50p ptng13 17-05-2012 257 48   Download

 • Nhận biết các thành phần trên đồ thị Các thành phần thông dụng Hình 1.8: Các thành phần trên đồ thị 1) Chart title: Tiêu đề chính của đồ thị. 2) Chart area: Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác trong đồ thị . 3) Plot area: Vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ thị 4) Data label: Biểu diễn các số liệu cụ thể kèm theo trên đồ thị 5) Legend: Các chú thích, giúp ta biết được thành phần nào trong đồ thị biểu diễn cho chuổi số liệu nào.

  pdf7p yesno123 16-09-2011 141 47   Download

 • Experience learning made easy-and quickly teach yourself how to organize, analyze, and present data with Excel 2010. With STEP BY STEP, you set the pace-building and practicing the skills you need, just when you need them! Topics include creating formulas, calculating values, and analyzing data; presenting information visually with graphics, charts, and diagrams; building PivotTable dynamic views; using the new Excel Web App; reusing information from databases and other documents; creating macros to automate repetitive tasks and simplify your work; and other core topics....

  pdf480p lotus_123 09-12-2012 89 41   Download

 • Welcome to Beginning Microsoft Excel 2010. No; you’re not a dummy, but you may be new to this vast, empty, rectangular world of columns and rows that Excel spreadsheets comprise, and you may be just a little bit intimidated, too. You may have a couple of questions as result: What do I do, where, and how? Those are big questions, and the answers to them don’t come in the 25-words-or-less variety; but Beginning Microsoft Excel 2010 tries to make the answers easier to understand by erring on the side of explanation over the click-here, click-there, bullet-pointed mode of book instruction.

  pdf161p ptng13 17-05-2012 83 40   Download

 • Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị Chọn chuỗi số liệu trên đồ thị (Ví dụ: chọn đường cung)   Nhấn phím Delete trên bàn phím để xót chuỗi khỏi đồ thị Hình 1.18: Minh họa xóa chuỗi đường cung khỏi đồ thị Thêm chuỗi mới vào đồ thị Chọn đồ thị cần thêm chuỗi mới vào.   Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.

  pdf7p yesno123 16-09-2011 103 39   Download

 • If you need to create and interpret statistics in business or classroom settings, this easy-to-use guide is just what you need. It shows you how to use Excel's powerful tools for statistical analysis, even if you've never taken a course in statistics. Learn the meaning of terms like mean and median, margin of error, standard deviation, and permutations, and discover how to interpret the statistics of everyday life. You'll learn to use Excel formulas, charts, PivotTables, and other tools to make sense of everything from sports stats to medical correlations....

  pdf530p ringphone 06-05-2013 64 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản