» 

Excel Cơ Bản

 • HÀM EXCEL CƠ BẢN

  Tài liệu tham khảo về hàm excel cơ bản này giúp các bạn các nắm được kiến thức các hàm cơ bản trong excel để vận dụng trong việc giải bài tập thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc 8p hanhgiang2009 29-06-2013 174 30

 • MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  Tài liệu tham khảo về các hàm cơ bản trong excel, môn tin học văn phòng.

  doc 8p maiyeuem3 30-11-2010 1384 589

 • CÁC HÀM EXCEL CƠ BẢN

  Các hàm toán học: ABS(number): hàm trả về trị tuyệt đối: =ABS(-12)? =ABS(-4.7)? EXP(number): tính lũy thừa number cơ số e: =EXP(1)? =EXP(-1) ? EVEN(number):số dương: làm tròn lên đến số nguyên dương chẵn gần nhất.

  ppt 22p satemheo 09-01-2011 924 366

 • Kỹ năng công nghệ thông tin của giáo viên sử dụng một số hàm excel cơ bản

  Ứng dụng của chương trình (Đối với GV): Quản lý danh sách HS, Quản lý điểm số HS, Xếp loại học lực HS, Thống kê, Trích lọc. Quản lý danh sách: GV phải cài đặt phần mềm Hỗ trợ Tiện ích tiếng Việt được tích hợp trong Excel. Nhập danh sách học sinh: Khi nhập danh sách, ta phải nhập một cột chứa họ và chữ lót, một cột chứa tên để thuận tiên cho việc sắp xếp.

  pdf 13p rooneytrong 29-10-2010 360 239

 • Bài giảng Một số khái niệm và thao tác cơ bản trong Microsoft Excel - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Một số khái niệm và thao tác cơ bản trong Microsoft Excel trình bày về khái niệm và thao tác cơ bản trong MS Excel như: khởi động Excel, màn hình làm việc, thoát khỏi Excel, khởi tạo một bảng tính, địa chỉ, miền và công thức, các thao tác soạn thảo, các thao tác với tệp, một số hàm đơn giản.

  pdf 35p thick_12 12-07-2014 11 3

 • CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  Đây là tài liệu giới thiệu các hàm cơ bản trong excel giúp bạn có thể tự thực hành trên máy tính. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột

  pdf 9p k989247466 26-01-2010 18603 7222

 • CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG THỰC HÀNH EXCEL

  Tham số: lookup_value là trị, địa chỉ, hay chuỗi văn bản phụ thuộc vào hàng đầu của bảng; table_array là địa chỉ của bảng; row_index_num là số thứ tự của hàng trong bảng có chứa trị cần tìm; range_lookup (tuỳ chọn) có giá trị TRUE hay FALSE (1 hoặc 0).

  pdf 25p maithuyhanh 23-09-2009 5728 2136

 • Bài tập Excel tổng hợp hay

  Đây là một số bài tập excel gồm: 20 bài tập cơ bản, 10 bài tập mở rộng và 10 bài tập nâng cao dành cho các bạn ôn thi Tin học văn phòng và chứng chỉ A tham khảo.

  pdf 16p kemoc5 06-06-2011 2192 1229

 • Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 2

  Tổ chức số liệu kế toán trên Excel Phần này sẽ giúp các bạn làm kế toán trên Excel từ cách tổ chức dữ liệu đến việc tạo các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Để nắm được phần này yêu cầu bạn phải nắm khá vững về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và có một số kiến thức cơ bản về Microsoft office excel chủ yếu là phần đã được giới thiệu ở phần trên. Trước tiên ta...

  pdf 65p doquyenhong 28-10-2011 2162 1116

 • Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 1

  Kiến thức cơ bản về Excel 1.1. Thao tác với bảng tính 1.1.1. Tạo một bảng tính mới - Bạn nhấp vào biểu tượng New trên thanh công cụ, hộp tác vụ xuất hiện như hình dưới đây. Trong hộp tác vụ, bạn nhấp chọn Blank Worbook để tạo một cửa sổ bảng tính mới.

  pdf 188p doquyenhong 28-10-2011 1013 652

 • Tài liệu về các hàm trong Microsoft Excel

  Tài liệu tham khảo về các hàm cơ bản trong excel, môn tin học văn phòng.

  doc 7p nguyendung3171 20-04-2011 756 341

 • Vẽ đồ thị Microsoft Excel 2003-2010 từ cơ bản đến nâng cao

  Tham khảo tài liệu 'vẽ đồ thị microsoft excel 2003-2010 từ cơ bản đến nâng cao', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p thy_ht 23-02-2012 746 324

 • 55 Câu hỏi trắc nghiệm Excel

  Tuyển tập các bài tập excel căn bản dành cho các bạn thi môn tin học văn phòng và nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng. 55 câu trắc nghiệm Excel giúp các bạn hệ thống kiến thức tin học và áp dụng hiệu quả vào học tập và công việc.

  pdf 15p thy_ht 23-02-2012 328 174

 • Các hàm toán học cơ bản - hàm excel

  . các phép tốn số học + (cộng) , - (trừ) , nhân (*) , / (chia) , hãm lũy thừa ^ , hàm lấy phần trăm % a) các hàm tốn học ASB (x) : trị tuyệt đối của x SQRT (x) : cân bậc hai của x SQUARE (x) : x2 POWER (y,x) : yx LOG (x) : logarit tự nhiên của x EXP (x) : hàm mũ cơ số e của x SIGN(x) : lấy dấu của số x ( -1:x0 )

  doc 0p khoatruong 11-06-2010 603 149

 • Tổng hợp các hàm cơ bản trong Excel

  DATE (year,month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm. Year : Số chỉ năm - Con số này có thể là 1 đến 4 ký số. - Nếu nhỏ hơn 1900, Excel sẽ tự động cộng thêm 1900 vào để tính (ví dụ year = 100 thì Excel sẽ hiểu đó là năm 2000) - Nếu từ 1900 đến 9999,...

  doc 54p daotiendung92 04-08-2012 229 106

 • Kỹ năng máy tính cơ bản

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn các Kỹ năng máy tính cơ bản

  doc 22p trongvudx 20-09-2011 157 87

 • Tài liệu hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản

  Tính khối lượng dự toán để xây dựng nhà vệ sinh theo bản vẽ nêu trên. Học viên sẽ làm bài tập này tại nhà và đến buổi học "Thực hành trên máy tính - phần cơ bản" sẽ nộp. Dung MS.Word hoặc MS. Excel để tính toán và lưu kết quả lại thành tập tin tập tin này sẽ được sử dụng tiếp cho phần thực hành các bài tiếp theo. Qúa trình tính toán, học viên có thể trao đổi vướng mắc với...

  pdf 21p badaohatgao 18-07-2013 142 61

 • Bài tập excel – số 1

  Tổng hợp một số bài tập hay và cơ bản về Microsoft Excel hướng dẫn bạn giải thành thạo các bài tập về một số hàm excel thông dụng để rèn luyện và ôn thi tốt.

  pdf 7p luckystar_1203 29-11-2013 70 14

 • Bài giảng MS Excel 2007

  Bài giảng MS Excel 2007 trình bày các nội dung chính sau: Khởi động và thoát khỏi Excel, giao diện MS Excel 2007, các thao tác với tập tin, các thao tác soạn thảo và các hàm cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 38p missminh32 15-04-2014 30 10

 • Bài tập Microsoft Excel 2010

  Tổng hợp các bài tập hay về Microsoft Excel 2010 hướng dẫn bạn một sô hàm toán toán học, hàm dò tìm, hàm xử lý chuỗi, hàm ngày giờ cơ bản và thông dụng để các bạn tham khảo và giải bài tập tốt.

  pdf 8p luckystar_1203 29-11-2013 218 9

 • + Xem thêm 965 Excel Cơ Bản khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản