Expert c++/cli

Xem 1-12 trên 12 kết quả Expert c++/cli
 • Expert C++/CLI: .NET for Visual C++ Programmers All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. we use the names only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark.

  pdf343p caucaphung 04-02-2013 42 7   Download

 • Before looking at the steps necessary to build the preceding application, I should cover what the term .NET means and what it offers to a software developer. .NET is an infrastructure that provides two major benefits: productivity and security. Using .NET, a developer can write code for many modern problem domains faster, and during coding, the developer faces fewer pitfalls that could end up in security vulnerabilities. Furthermore, .NET code can be implemented so that it can be executed with restricted access to APIs.

  pdf303p tailieuvip13 24-07-2012 75 21   Download

 • Mở rộng một lớp cơ sở với các chức năng ảo có thể gây ra các vấn đề thậm chí nhiều hơn nữa. Một số vấn đề trong bản chất của thừa kế công cộng, các vấn đề khác tồn tại bởi vì C + + cú pháp cho các chức năng ảo để lại chỗ cho sự mơ hồ. Các mã sau đây một sự mơ hồ tồn tại trong C + + code: lớp từ: công cơ sở

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 54 3   Download

 • Excetris liên quan đến một số lượng tối thiểu của hình ảnh động liên quan đến một nhóm nhỏ của các đối tượng hình khi chúng di chuyển xuống khu vực của bảng tính được định nghĩa là hội đồng quản trị game (các tế bào C3: lúa cấp 17 trong hình 10,10). VBA là phần nào hạn chế liên quan đến hình ảnh động.

  pdf34p kennguyen2 21-10-2011 37 4   Download

 • cơ thể của các ChangedFileDumper, các thành viên gcroot dữ liệu được sử dụng như thể nó là của ^ FileSystemWatcher loại. Chú ý rằng tài sản Path là một tài sản của FileSystemWatcher, không phải là một tài sản của gcroot. Hành vi này có thể bởi vì gcroot

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 38 4   Download

 • Các công cụ đơn giản nhất có sẵn để sử dụng trong Animating một đối tượng là OnTime () của đối tượng ứng dụng, tuy nhiên, tối thiểu khoảng thời gian một giây của nó (xem Chương 4) sẽ ngăn chặn Excetris đạt đến một mức độ cao của khó khăn cho người chơi.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 26 3   Download

 • Ý tưởng của tôi là tạo ra một trò chơi theo mô hình Tetris ban đầu với một sự nhấn mạnh về lập trình Điều này tránh được cảnh báo mơ hồ. ref từ lớp: công cơ sở{công cộng: vô hiệu f ();}; Nếu bạn nhìn thấy chỉ này khai báo lớp, bạn không thể nói rằng cho dù các e chức năng là một chức năng ảo hay không.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 65 3   Download

 • Để đảm bảo rằng sự mơ hồ ít nhất là phát hiện khi các phiên bản tiếp theo của các lớp học có nguồn gốc được xây dựng, trình biên dịch phát ra cảnh báo cấp độ 4. Bạn có thể sử dụng từ khoá mới để thể hiện rằng bạn nhận thức được rằng bạn đã xác định một chức năng không liên quan có cùng tên và chữ ký trong các lớp cơ sở.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 26 3   Download

 • Nếu cơ sở xác định hoặc được thừa hưởng một e chức năng ảo và chữ ký như Điều này cho phép bạn khởi tạo một biến gcroot với một FileSystemWatcher ^ xử lý. Các mã sau đây sử dụng xây dựng để thực hiện các constructor của ChangedFileDumper lớp

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 30 3   Download

 • Chú ý rằng trình biên dịch tạo ra một chức năng Vứt bỏ mà các cuộc gọi hệ thống:: GC:: SuppressFinalize. Chức năng này giúp đỡ được cung cấp bởi các FCL để đảm bảo rằng finalizer không được gọi cho một đối tượng. Việc thực hiện Vứt bỏ qua xử lý này SuppressFinalize để các đối tượng chỉ xử lý không hoàn thành.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 50 3   Download

 • Kêu gọi Vứt bỏ và một finalizer trên cùng một đối tượng có khả năng sẽ kết thúc để làm sạch hai lần, và sẽ còn tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu suất. Như bạn có thể thấy trong các mẫu mã trước đó, trình biên dịch ghi đè lên hệ thống:: Đối tượng:: Hoàn thiện. nếu thực sự là thông qua, và chức năng quyết toán

  pdf38p kennguyen2 21-10-2011 70 3   Download

 • Gcroot mẫu có một số thành viên cho phép bạn truy cập vào các đối tượng trong một cách thuận tiện. Nó thường có thể điều trị một biến gcroot loại như thể nó là của ^ FileSystemWatcher loại. Ví dụ, gcroot có một nhà xây dựng dự kiến ​​một tham số của ^ FileSystemWatcher loại.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 62 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản