Failover

Xem 1-20 trên 37 kết quả Failover
 • Tài liệu hướng dẫn cấu hình server linux pfsense làm chức năng loadbalancing, failover cho nhiều hơn 02 kết nối WAN.

  doc8p soncunglin 19-05-2009 766 197   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng System Center Operations Manager để kiểm tra failover cluster. Failover cluster rất cần thiết cho việc cung cấp khả năng chịu đựng lỗi bên trong một cơ sở dữ liệu Windows. Mặc dù vậy khi tạo một failover cluster, chúng ta cần phải có phương pháp kiểm tra tình trạng của cluster. Ngoài ra cũng khó có thể biết thời điểm một failover (quá trình tự động chuyển đổi dự phòng) xuất hiện. ...

  pdf8p coca278 27-08-2013 44 7   Download

 • One of the failover units must have an Unrestricted license (UR), while the other can have a Failover (FO) or UR license. Restricted units cannot be used for failover and two units with FO licenses cannot be used in a single failover pair. The PIX 515, PIX 515E, PIX 525, and PIX 535 can be used for failover if you have the optional Unrestricted (UR) license.

  pdf30p thutrang 27-08-2009 86 30   Download

 • Contents: Introduction to Hyper-V 3.0; failover clustering; migrations; managing virtual machine failover; powershell management; virtual machine management; P2V Cconversions; replication; hyper - V management; networking; backing up hyper - V; automation and orchestration.

  pdf391p galaxys 19-07-2014 42 15   Download

 • Phần 2: Tạo và hợp lệ hóa Failover Cluster Trong loạt bài liên quan đến vấn đề triển khai CCR cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008, chúng tôi sẽ tiếp tục với những gì đã giới thiệu đến trong phần 1. Chúng tôi sẽ thiết lập một Windows Server 2008 Failover Cluster cũng như hợp lệ hóa cấu hình của nó bằng cách sử dụng tiện ích cluster mới có trong Windows Server 2008.

  pdf25p abcdef_46 06-11-2011 47 9   Download

 • Đi sâu tìm hiểu một số công nghệ triển khai thêm nhằm tăng tính bảo mật an toàn dữ liệu nhằm bảo đảm hệ thống mạng luôn sẵn sàng hoạt động liên tục ngay cả khi gặp sự cố, tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống cũng như phân chia tải mạng cho dãy tường lửa kiểm tra như Load Balancing, Failover, HSRP…; xác thực người dùng với kỹ thuật IEEE 802.1x và công nghệ VOIP nhằm cung cấp dịch vụ thoại cho người dùng....

  pdf0p yeutinh98 19-09-2012 178 77   Download

 • Triển khai CCR Cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008 Failover Cluster (Phần 2) Trong loạt bài liên quan đến vấn đề triển khai CCR cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008, chúng tôi sẽ tiếp tục với những gì đã giới thiệu đến trong phần 1. Chúng tôi sẽ thiết lập một Windows Server 2008 Failover Cluster cũng như hợp lệ hóa cấu hình của nó bằng cách sử dụng tiện ích cluster mới có trong Windows Server 2008.

  pdf24p daohuongthon 21-01-2010 140 65   Download

 • Triển khai CCR Cluster của Exchange 2007 SP1 trên Windows Server 2008 Failover Cluster (Phần 1) Từ khi các máy chủ mailbox được nhóm lại (cluster) dựa trên các cluster CCR trở thành một phương pháp rất phổ biến trong việc cung cấp giải pháp thư tín hiệu quả cao về giá thành và tương xứng với thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) trong nhiều tổ chức doanh nghiệp trên toàn thế giới.

  pdf14p daohuongthon 21-01-2010 148 61   Download

 • Tạo một Cluster Mục đích của các tác vụ quản lý là để nhóm các máy chủ. Microsoft cung cấp một Wizard có tên Create Cluster giúp người dùng dễ dàng thực hiện tác vụ này.

  pdf10p kimku2 29-08-2011 133 45   Download

 • Cluster sửa chữa lỗi (failover cluster) được dùng để đảm bảo tính sẵn sàng cho các dịch vụ và ứng dụng hệ thống khi bị tấn công, xử lý các lỗi phần cứng và rủi ro do môi trường.

  pdf5p nhan321 22-10-2009 129 36   Download

 • rên trang báo lỗi và sử dụng báo cáo, chọn các thông tin mà bạn muốn tự động gửi đến Microsoft để cải thiện các tính năng SQL Server và dịch vụ. Các thiết lập này là tuỳ chọn. 22. Cài đặt trang quy Cluster điều hành một bộ quy tắc để xác định liệu SQL Server 2008 failover cluster cài đặt sẽ bị chặn.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 145 29   Download

 • This chapter describes the installation of the PIX 535, and includes the following sections: • PIX 535 Product Overview • Installing a PIX 535 • PIX 535 Feature Licenses • Installing Failover • Replacing a Lithium Battery • Installing a Memory Upgrade • Installing a Circuit Board in a PIX 535 • Installing a PIX 535 DC Model

  pdf22p halanh 15-08-2009 141 26   Download

 • Cài đặt điều kiện tiên quyết cho SQL Server 2008 như đã nói trên cả hai Node 1 và NODE2. Để giảm thiểu thời gian chết, cài đặt các điều kiện tiên quyết trên nút thụ động (Node 1) đầu tiên và khởi động lại Node 1. Sau đó, trong một thời gian dừng theo lịch trình, chuyển đổi dự phòng SQL Server 2005 chẳng hạn (SQL2005INST1) từ NODE2 đến Node 1. Điều này phải gánh chịu một thời gian chết ngắn gọn khoảng 15 giây.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 119 24   Download

 • Tom works as a network administrator for the P4S company. The primary adaptive security appliance in an active/standby failover configuration failed, so the secondary adaptive security appliance was automatically activated. Tom then fixed the problem. Now he would like to restore the primary to active status. Which one of the following commands can reactivate the primary adaptive security appliance and restore it to active status while issued on the primary adaptive security appliance?

  pdf10p rhca_92 22-10-2012 56 22   Download

 • Tất cả các trình điều khiển lưu trữ phải có chữ ký số và chứng nhận để sử dụng với Windows Server 2008. Nhiều thiết bị lưu trữ chứng nhận cho Windows Server 2003 có thể không làm việc với Windows Server 2008 và cả hai chỉ đơn giản là không thể được sử dụng cho failover cluster lưu trữ chia sẻ hoặc có thể yêu cầu nâng cấp phần mềm và trình điều khiển được hỗ trợ.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 58 14   Download

 • Pro Oracle Database 11g RAC on Linux provides full-life-cycle guidance on implementing Oracle Real Application Clusters in a Linux environment. Real Application Clusters, commonly abbreviated as RAC, is Oracle's industry-leading architecture for scalable and fault-tolerant databases. RAC allows you to scale up and down by simply adding and subtracting inexpensive Linux servers. Redundancy provided by those multiple, inexpensive servers is the basis for the failover and other fault-tolerance features that RAC provides. ...

  pdf830p hoa_can 29-01-2013 58 14   Download

 • Failover clustering Windows không được thiết kế để làm như sau: ■ Cung cấp các kết nối liên tục: Trong quá trình failover, bất kỳ hoạt động SQL Server kết nối khách hàng bị phá vỡ. Vì vậy, tất cả các giao dịch noncommitted cần phải được thực hiện một lần nữa, trừ khi các giao dịch được xử lý trong ứng dụng.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 70 10   Download

 • You can enhance Oracle performance by adjusting database applications, the database itself, and the operating system. Making such adjustments is known as tuning. Proper tuning of Oracle provides the best possible database performance for your specific application and hardware configuration. Note: Oracle8 Tuning contains information that describes the features and functionality of the Oracle8 and the Oracle8 Enterprise Edition products. Oracle8 and Oracle8 Enterprise Edition have the same basic features.

  pdf534p duypha 11-08-2009 85 8   Download

 • Oracle8i Parallel Server Concepts and Administration contains information that describes the features and functionality of the Oracle8i and the Oracle8i Enterprise Edition products. Oracle8i and the Oracle8i Enterprise Edition have the same basic features. However, several advanced features are available only with the Oracle8i Enterprise Edition, and some of these are optional. For example, to use client application failover, you must have the Enterprise Edition and the Parallel Server Option....

  pdf454p minhthanh 11-08-2009 96 7   Download

 • The Cisco PIX Firewall lets you establish stateful firewall protection and secure VPN access with a single device. PIX Firewall provides a scalable security solution with failover support available for selected models to provide maximum reliability. PIX Firewall uses a specialized operating system that is more secure and easier to maintain than software firewalls that use a general-purpose operating system, which are subject to frequent threats and attacks.

  pdf28p thutrang 27-08-2009 70 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản