Filters and blends

Xem 1-6 trên 6 kết quả Filters and blends
 • Over the last decade, we have seen a phenomenal change in the way we interact with sites online. Where the experience for the end user was once two-dimensional, there are now endless possibilities a Flash designer can create to introduce users to a whole new world of interaction with their animations, and ergo, their brands. Yet with all of these great new abilities comes a responsibility to your company and your users to present the best experience you can.

  pdf431p ptng13 25-06-2012 36 7   Download

 • 1. Create a new layer, use Gradient tool with color #823D29 and #E3DC8D and make a gradient background like this: 2. Go to Filter - render - clouds 3. Use pentool or ellipse tool to draw an ellipse shape with gray color

  pdf12p sieukidvn 14-08-2010 33 9   Download

 • Chúc các bạn thành công .Thân ! Tạo một document, size tùy ý và viết chữ bạn muốn : 2. Sau đó merge 2 cái layer lại với nhau using Ctrl+E 3. And ấn vô Filter -- Blur -- Motion Blur với settings như sau: ( bạn có thể play around với distance để tạo độ dày tùy thích cho ribbon của bạn )

  pdf2p sieukidvn 14-08-2010 54 9   Download

 • STEP1: Tạo một file mới và fill vào màu #000000. Vào Filter - Noise - Add Noise giá trị là amount 14% và đánh dấu vào Gaussian and Monochromatic vào Image - Brightness/Contrast and set option: Bước 2 mỡ..1 file anh ki quan ra Ttactachs cái tháp này ra khỏi hình

  pdf11p sieukidvn 14-08-2010 58 8   Download

 • Chọn một texture có hình màu vàng úa cũ hoạc bạn có thể tạo một layer mới và fill màu vàng nhat nhạt vào cũng được Bức hình cô gái có tên là llayer 2" và texture là "layer 1" Chọn layer 2 and và nhấn Ctrl+Shift+U thiết lạp giá trị như sau để biến thành trắng đen Chọn layer 2 Filter blur gaussian blur Then đổi blend mode của layer 2 thành hard light

  pdf14p iiduongii2 05-04-2011 56 12   Download

 • Bước 2. Nhấn ctrl+j CHọn Background Copy" and chọn Filter Render Clouds Đổi chế độ blending thành Screen, ta sẽ có Step 3. CHọn backgrounf dưới và duplicate tiếp (Ctrl + J) Đưa nó lên trên hết và đổi chế độ thành Multiply Bạn sẽ có Nhấn Ctrl + ship +E. để hợp tất cả lại Step 4. Ta tiếp tục bấm (Shift+Ctrl+U) - Tạo curse cho background

  pdf12p iiduongii2 05-04-2011 50 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản