Xem 1-3 trên 3 kết quả Flash builder 4.5
  • Ready to put your ActionScript 3 skills to work on mobile apps? This hands-on book walks you through the process of creating an Adobe AIR application from start to finish, using the Flex 4.5 framework. Move quickly from a basic Hello World application to complex interactions with Android APIs, and get complete code examples for working with Android device components—GPS, camera, gallery, accelerometer, multitouch display, and OS interactions. No matter how much Flex experience you have, this book is the ideal resource....

    pdf112p trasua_123 03-01-2013 28 13   Download

  • Ngược lại, về IDE, phải công nhận Flash Builder 4.5 quả thật có nhiều tiện ích và hỗ trợ tuyệt vời, có thể nói đã đạt đến tầm bộ Visual Studio của Microsoft (với plug-in Amethyst cho Flex). Các templates, autocomplete, generators, refactors... quá phong phú và mạnh mẽ. Tốc độ, kể cả Profiler, hiển nhiên vượt trội so với Flex Builder 3.0.2 hay Flash Builder 4.0.1. Flash Builder 4.5 quá nhanh, quá nguy hiểm.

    pdf50p xingau8 04-09-2011 20 4   Download

  • Tóm lại, nếu phát triển một project hoàn toàn mới, hiển nhiên phiên bản Flex và Flash Builder 4.5 mới nhất sẽ được khuyên dùng. Nó cũng cần thiết nếu phát triển các App cần dịch ra từng Native Mobile Platform như iOS, Android hoặc RIM vì nếu dùng Flex 3 thì sẽ phải gắn thêm bộ dịch của hãng thứ ba. Còn nếu chỉ với mục đích học tập, nghiên cứu hoặc tiếp quản, bảo trì một dự án Flex đã có sẵn thì không cần lăn tăn nghĩ ngợi nhiều về phiên bản Flex....

    pdf46p xingau8 04-09-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản