flash cs5

Xem 1-20 trên 417 kết quả flash cs5
 • Bắt đầu với Flash CS5 Giới thiệu Flash là một ứng dụng để phát triển nội dung phong phú, giao diện người dùng, và các ứng dụng web. Adobe Flash Professional cho phép các nhà thiết kế CS5 và phát triển để tích hợp video, văn bản, âm thanh, và đồ họa vào những kinh nghiệm phong phú mang lại kết quả vượt trội cho tiếp thị tương tác và thuyết trình, e-learning, và giao diện người dùng ứng dụng

  pdf10p yukogaru3 31-08-2010 496 169   Download

 • Nhập văn bản hoặc địa chỉ trang web hoặc dịch tài liệu. Lưu một tài liệu trong Flash CS5 Định dạng không nén Nhấp vào trình đơn File, sau đó kích Save As. Nhấp vào popup Format (Mac) hoặc Save As Type danh sách arrow (Win), và sau đó nhấp vào Flash CS5 tài liệu không nén (*. XFL)

  pdf8p yukogaru3 31-08-2010 195 103   Download

 • Bắt đầu với Flash CS5 Flash là một ứng dụng để phát triển nội dung phong phú, giao diện người dùng, và các ứng dụng Web. Adobe Flash Professional cho phép CS5 thiết kế và phát triển để tích hợp video, văn bản, âm thanh và đồ họa vào kinh nghiệm phong phú, mang lại kết quả tốt hơn cho tiếp thị tương tác và thuyết trình, e-learning, và giao diện người dùng ứng dụng.

  pdf5p yukogaru6 30-09-2010 148 65   Download

 • Lưu một tài liệu ở định dạng khác nhau Một kiểu tập tin định các định dạng tài liệu (ví dụ, một bản mẫu) cũng như các chương trình và phiên bản, trong đó tập tin đã được tạo ra (ví dụ, Flash CS5). Bạn có thể muốn thay đổi kiểu nếu bạn đang tạo ra một mẫu tùy chỉnh hoặc các tập tin chia sẻ với người có một phiên bản trước của Flash, chẳng hạn như Flash CS4.

  pdf7p yukogaru6 30-09-2010 64 30   Download

 • Sự hiểu biết hạn chế của Flash Có một số hạn chế để sử dụng iPhone Packager cho Flash CS5 (New!). đầu tiên là bạn không thể tải phim SWF bên ngoài. Bạn có thể, tuy nhiên, JPG tải bên ngoài và các tập tin PNG và các tập tin âm thanh như MP3.

  pdf6p yukogaru3 31-08-2010 96 25   Download

 • Tạo và xuất bản một ứng dụng iPhone Với tất cả những công việc này hoàn thành, bạn đã sẵn sàng để hoàn thành ứng dụng iPhone đầu tiên của bạn. Đôi khi nó có vẻ giống như một thế giới đầy băng màu đỏ khi bạn cần phải chấm i của bạn và qua t của bạn, nhưng bạn không nhận được đến điểm mà bạn có thể phát triển ứng dụng cho iPhone của bạn bằng cách sử dụng Flash CS5 (New!)....

  pdf7p yukogaru6 30-09-2010 66 16   Download

 • GettinG Started Adobe Flash Professional CS5 provides a comprehensive authoring environment for creating digital animation and interactive Web sites. Flash is widely used to create engaging applications rich in video, sound, graphics, and animation. You can create content in Flash or import it from other Adobe applications such as Photoshop or Illustrator, quickly design simple animations, and use Adobe ActionScript 3.0 to develop sophisticated interactive projects. But Adobe Flash Professional is just one product among a suite of Flash CS5 tools.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 245 111   Download

 • Foundation Flash CS5 For Designers- P1: Flash is one of the most engaging, innovative, and versatile technologies available-allowing the creation of anything from animated banners and simple cartoons to Rich Internet Applications, interactive videos, and dynamic user interfaces for web sites, kiosks, devices, or DVDs. The possibilities are endless, and now it just got better

  pdf50p camry 12-08-2010 166 89   Download

 • Một tập tin trong Flash được gọi là một tài liệu. Flash văn bản, trong đó có phần mở rộng tên tập tin FLA, chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát triển, thiết kế, và kiểm tra tương tác nội dung. Flash tài liệu là không giống như những bộ phim bạn chơi với Flash Player

  pdf10p yukogaru3 31-08-2010 155 81   Download

 • Gỡ lỗi cho ActionScript 2.0 Flash cung cấp một số công cụ để kiểm tra các tập tin Flash (ActionScript 2.0). Bảng điều Debugger cho phép bạn tìm và xác định vị trí các lỗi ẩn trong một tập tin swf., Trong khi nó đang chạy trong Flash Player. Bạn phải xem file SWF của bạn trong một phiên bản đặc biệt của Flash Player được gọi là Flash Debug Player (cài đặt tự động khi bạn cài đặt ứng dụng Flash)

  pdf5p yukogaru3 31-08-2010 176 62   Download

 • Môi trường làm việc Trong Flash Giới thiệu Tìm hiểu môi trường authoring Flash làm cho bạn hiệu quả hơn và hiệu quả khi bạn tạo phim. Bạn sẽ nhận được để biết các bộ phận của cửa sổ Flash, trong đó bao gồm các Thời gian biểu, sân khấu, bảng, và tài sản thanh tra. Bảng điều Tools, còn được gọi là hộp công cụ, chứa các công cụ mà bạn có thể sử dụng để vẽ, sơn, chọn, và sửa đổi tác phẩm nghệ thuật. ...

  pdf7p yukogaru3 31-08-2010 113 58   Download

 • 5 Choose File Save. Name the file 01_workingcopy.fla, and from the Format pull-down menu choose Flash CS5 document (*.fla). Save it in the 01Start folder. Saving your file right away is a good working habit and ensures your work won’t be lost if the application or your computer crashes. You should always save your Flash file with the extension .fla to identify it as the Flash source file. Getting to Know the Workspace The Adobe Flash Professional work area includes the command menus at the top of the screen and a variety of tools and panels for editing and adding elements...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 149 58   Download

 • Foundation Flash CS5 For Designers- P2: Flash is one of the most engaging, innovative, and versatile technologies available-allowing the creation of anything from animated banners and simple cartoons to Rich Internet Applications, interactive videos, and dynamic user interfaces for web sites, kiosks, devices, or DVDs. The possibilities are endless, and now it just got better

  pdf50p camry 12-08-2010 101 44   Download

 • Tạo một tài liệu mới Một tập tin trong Flash được gọi là một tài liệu. Flash văn bản, trong đó có giao đất giao rừng tên tập tin mở rộng, chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát triển, thiết kế, và kiểm tra các nội dung tương tác. Flash tài liệu là không giống như những bộ phim bạn chơi với các cầu thủ Flash. Thay vào đó, bạn xuất bản các tài liệu Flash của bạn như Flash phim, trong đó có phần mở rộng tên tập tin SWF và chỉ chứa các thông tin cần...

  pdf6p yukogaru6 30-09-2010 90 42   Download

 • Sử dụng ActionScripts cơ bản Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Flash của được gọi là ActionScript. ActionScript cho phép bạn tạo hướng dẫn chi tiết về cách thức các bộ phim Flash sẽ thực hiện. CS5 Flash cho phép bạn xây dựng các ứng dụng bằng cách sử dụng hai phiên bản khác nhau của ActionScript, hoặc là ActionScript 1,0 & 2.0 hoặc 3.0.

  pdf5p yukogaru3 31-08-2010 86 40   Download

 • Foundation Flash CS5 For Designers- P3: Flash is one of the most engaging, innovative, and versatile technologies available-allowing the creation of anything from animated banners and simple cartoons to Rich Internet Applications, interactive videos, and dynamic user interfaces for web sites, kiosks, devices, or DVDs. The possibilities are endless, and now it just got better

  pdf50p camry 12-08-2010 90 38   Download

 • Xem Layers Flash bao gồm các điều khiển (Eye, Lock, và Đề cương các biểu tượng) trong các lớp phần này của Timeline cho phép bạn nhanh chóng ẩn, hiển thị, khóa, hoặc mở khóa các lớp và thư mục lớp, và các đối tượng hiển thị trên một lớp như màu phác thảo.

  pdf6p yukogaru3 31-08-2010 80 37   Download

 • Foundation Flash CS5 For Designers- P4: Flash is one of the most engaging, innovative, and versatile technologies available-allowing the creation of anything from animated banners and simple cartoons to Rich Internet Applications, interactive videos, and dynamic user interfaces for web sites, kiosks, devices, or DVDs. The possibilities are endless, and now it just got better

  pdf50p camry 12-08-2010 106 35   Download

 • Cụ thể chọn GIF Khi bạn xuất bản một tài liệu Flash, bạn đang không giới hạn chỉ tạo ra các phim Flash, bạn có thể hướng dẫn Flash để tạo ra một hình ảnh GIF của phim Flash, dựa trên khung hiện đang được chọn

  pdf5p yukogaru3 01-09-2010 110 35   Download

 • Xem thông tin cửa sổ Flash Bảng điều khiển Windows Cho phép bạn truy cập vào công cụ biên và các thiết lập thuộc tính cho các phần tử. Chào mừng các bạn màn hình Cung cấp các liên kết truy cập dễ dàng để tạo và mở các tài liệu Flash. Chứa các công cụ vẽ Panel và các công cụ liên quan khác để tạo ra và thao tác đồ họa. Thanh tra Sở hữu Hiển thị thông tin về các tính chất và thuộc tính của các công cụ và các yếu tố đồ họa....

  pdf6p yukogaru6 30-09-2010 78 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản