Flash memories

Xem 1-20 trên 48 kết quả Flash memories
 • BIOS hoạt động như thế nào? Một trong những tính năng sử dụng phổ biến nhất của Flash memory (bộ nhớ cực nhanh) là basic input/output system (hệ vào/ra cơ sở) trong máy tính của bạn, thường được

  doc26p a_com1 21-02-2011 222 122   Download

 • Giới thiệu về phần cứng của máy tính, giúp các bạn nắm rõ hơn và có một số kiến thức cơ bản về máy tính.

  doc17p anonline 08-06-2010 219 113   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 29 5   Download

 • Tham khảo sách 'scaled planar floating gate nand flash memory technology', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf173p nt18101 29-04-2013 20 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 25 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 25 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 15 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 32 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 33 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 28 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 25 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 20 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 26 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flash memories part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p 239198715 08-01-2012 28 2   Download

 • System memory: khi ta nói đến "memory" thì có lẽ hơi mơ hồ và khó hiểu cho rất nhiều bạn, nhất là những bạn chưa có quen biết vi cấu trúc máy tính nhiều.

  pdf5p nguyen5 20-11-2009 121 78   Download

 • The AT89S52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory.

  pdf38p nguyen4 18-11-2009 87 32   Download

 • In recent years, the ICT market has quickly moved toward the integration of a large variety of functions into a single portable electronic equipment. The boundaries among different devices like music players, digital cameras or mobile phones are going to vanish. In this trend, one of the key factors is played by data storage, since all these devices require a large amount of memory to store either audio or visual data. Also, the energy consumption needs to be reduced to further extend battery duration and the functionality of the devices....

  pdf0p ktcn_1 10-07-2012 32 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản