Flex 3

Xem 1-20 trên 31 kết quả Flex 3
 • Discover how easy RIA development can be with this one-of-a-kind handbook from the Adobe Developer Library. Several clear, step-by-step mini-tutorials teach you about web services, event handling, designing user interfaces with reusable components, and more. After finishing this guide, you'll be able to build Flash applications ranging from widgets to full-featured RIAs using the Flex SDK and Flex Builder 3.0. With Getting Started with Flex 3

  pdf150p caucaphung 04-02-2013 27 5   Download

 • Flex 3 là một công nghệ tuyệt vời cho việc phát triển ứng dụng Rich Internet trên Web cũng như cho các máy tính để bàn. Nếu bạn là một nhà phát triển tìm cách để thiết kế giao diện người dùng rất lớn và tinh vi trông tương tự như các ứng dụng dựa trên máy tính để bàn, và muốn sử dụng một công nghệ máy chủ hiện có như Java để phát triển RIAs, cuốn sách này là dành cho bạn

  pdf50p camry 05-08-2010 79 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p camry 05-08-2010 84 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p camry 05-08-2010 62 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p camry 05-08-2010 70 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p camry 05-08-2010 80 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p camry 05-08-2010 52 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'flex 3 with java- p7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p camry 05-08-2010 45 14   Download

 • The idea of writing this book emerged from the last book Elad coauthored called AdvancED lex 3. In the previous book, Elad wrote an 80-page chapter about mobile devices. Before that book was printed, the team realized that writing a chapter covering Flash Lite may not be suitable for a Flex 3 book, and the chapter was dropped. After a conversation with Clay Andres in Manhattan about trends, technology, Flex, and mobile, Elad and Clay decided that they should do the extraordinary and combine Flash Lite with emerging technologies, taking into account the release of Flash Player 10 on mobile...

  pdf745p bongbong_hong 14-12-2012 35 3   Download

 • When Flash Player 9 released in June 2006, it introduced the new scripting language, ActionScript 3, which has already taken hold in the Adobe Flex application development community. ActionScript 3 provides not only a significant enhancement in performance, but also a more robust programming model that lends itself to complex Rich Internet Application development. For web designers and developers who need to make the move to ActionScript 3 from the previous version, ActionScript 2, the learning curve has proven to be significant.

  pdf160p losedtales 14-07-2009 469 183   Download

 • Except as permitted by any such license, no part of this guide may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without the prior written permission of Adobe Systems Incorporated. Please note that the content in this guide is protected under copyright law even if it is not distributed with software that includes an end-user license agreement.

  pdf581p codejam2010 17-05-2010 160 64   Download

 • Ready to put your ActionScript 3 skills to work on mobile apps? This hands-on book walks you through the process of creating an Adobe AIR application from start to finish, using the Flex 4.5 framework. Move quickly from a basic Hello World application to complex interactions with Android APIs, and get complete code examples for working with Android device components—GPS, camera, gallery, accelerometer, multitouch display, and OS interactions. No matter how much Flex experience you have, this book is the ideal resource....

  pdf112p trasua_123 03-01-2013 32 15   Download

 • Other resources from O’Reilly Related titles ActionScript 3.0 Pocket Reference ActionScript 3.0 Design Patterns Flash 8 Cookbook™ Flash Hacks™ Flash 8 Projects for Learning Animation and Interactivity Flash 8: The Missing Manual Programming Flex 2 oreilly.com is more than a complete catalog of O’Reilly books. You’ll also find links to news, events, articles, weblogs, sample chapters, and code examples. oreillynet.com is the essential portal for developers interested in open and emerging technologies, including new platforms, programming languages, and operating systems....

  pdf588p caucaphung 01-02-2013 32 8   Download

 • The updated edition on all the latest features and capabilities of ActionScript 3.0 and Flash Player 10. ActionScript is a popular programming language used primarily for the development of Web sites and software. This update to the successful previous version introduces you to all the exciting new capabilities of ActionScript 3.0. You'll see how ActionScript 3.0 goes beyond its primary use of scripting Flash animations and is now an object-oriented evolution that runs ten times faster than previous versions and can be used in Adobe's new platforms, including Flex and AIR.

  pdf1011p titatu_123 09-03-2013 38 8   Download

 • lướt web sẽ thấy hầu hết Flex Developer trên thế giới đều cho rằng Flex 3 đã vô cùng "solid", tức là đã thực sự trưởng thành. Từ Flex 2 lên Flex 3 là một cải tiến vượt bậc, vì nó gắn liền với sự thay đổi từ AS2 lên AS3, từ procedure programming lên OOP. Còn Flex 3 lên Flex 4 rồi Flex 4.5 vẫn là AS3, kiến trúc Halo Component chuyển sang Spark Component không có nhiều ý nghĩa thậm chí bị thiếu một số component quan trọng nên phải quay lại "dùng tạm" của Halo. ...

  pdf51p xingau8 04-09-2011 32 7   Download

 • Hơn nữa, cái gì mới ra lò cũng cần 1 tới 2 năm để cộng đồng đóng góp bổ sung những cái hay nhất, tuyệt nhất. Khối lượng các Framework, API, custom component mở rộng cho Flex 3 hiện nay đã cực lớn và hoàn thiện, chắc còn lâu lắm Flex 4.5 mới đạt được. Thậm chí bản thân Adobe sẽ còn phải fix bugs và release các bản build mới cho nó dài dài

  pdf46p xingau8 04-09-2011 31 7   Download

 • Vừa rồi Flex 4.5 sau nhiều trì hoãn mới bổ sung Spark Datagrid nhưng mấy đặc tính nhiều hứa hẹn như smooth scrolling vẫn cứ giật giật, chưa thực sự thuyết phục. Một số thuộc tính như padding bị phức tạp hóa không cần thiết trong khi chỉ cần như Flex 3 đã là quá đủ.

  pdf48p xingau8 04-09-2011 30 6   Download

 • Discover what's possible with the latest version of Flash Builder and Flex. This hands-on guide helps you dive into the Adobe Flash Platform: through a series of quick step-by-step tutorials, you'll learn the process of building, debugging, and deploying a complete Rich Internet Application with Flex 4. Each tutorial includes complete code samples and pre-built Flex components. Follow the tutorials in sequence or simply jump to the areas that interest you.

  pdf209p lock_123 08-04-2013 21 5   Download

 • Cách làm skin cũng bị phức tạp hóa nếu tuân thủ quy trình Catalyst và chỉ cần thiết nếu Designer và Coder tách biệt, còn nếu tự code tự design luôn thì theo cách của Flex 3 lại năng suất hơn. CSS của Flex 3 cũng đơn giản hơn nhưng vẫn đủ dùng, không cần quá chi tiết và mất thì giờ như Flex 4 hoặc 4.5. Binding cũng vậy, Flex 3 cũng thừa sức làm được những thứ được nói có vẻ quá ồn ào ở Flex 4 và 4.5, chẳng hạn binding 2 chiều....

  pdf53p xingau8 04-09-2011 29 4   Download

 • Tóm lại, nếu phát triển một project hoàn toàn mới, hiển nhiên phiên bản Flex và Flash Builder 4.5 mới nhất sẽ được khuyên dùng. Nó cũng cần thiết nếu phát triển các App cần dịch ra từng Native Mobile Platform như iOS, Android hoặc RIM vì nếu dùng Flex 3 thì sẽ phải gắn thêm bộ dịch của hãng thứ ba. Còn nếu chỉ với mục đích học tập, nghiên cứu hoặc tiếp quản, bảo trì một dự án Flex đã có sẵn thì không cần lăn tăn nghĩ ngợi nhiều về phiên bản Flex....

  pdf46p xingau8 04-09-2011 27 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản