Flyback

Xem 1-8 trên 8 kết quả Flyback
 • Trong tất cả thiết bị điện tử nói chung thì vấn đề nguồn luôn là vấn đề cần phải quan tâm và xem xét cẩn thân, vì nó quyết định đến tính an toàn , ổn định và vận hành hiệu quả của hệ thống. Hầu hiết các thiết bị đều sử dụng nguồn 1 chiều được ổn áp cẩn thân.

  doc19p huuthobacninh 16-10-2013 352 115   Download

 • Thông thường cuộn sơ cấp được chia thành nhiều đoạn với chiều dài nhỏ nhất để tránh tổn hao đường dây. Khi cuộn sơ cấp đã hơn 2 lớp thì lớp bên trong sẽ bắt đầu từ chân rãnh

  pdf16p tuanhoangbank123 11-07-2013 81 26   Download

 • Trong nhiều trường hợp phụ tải cần điện một chiều từ nguồn điện một chiều, một điện áp hay dòng hiệu suất thiết bị là một điều phải quan tâm. -Thiết bị đổi điện một chiều ra điện một chiều được lắp ráp, theo nhiều sơ đồ rất đa dạng. Nhưng ta chỉ đề cập đến một số sơ đồ cơ bản: Buck, Bốt, Buck - Bốt. Và các dạng khác như: Flyback, Fơard, Push - Pull (đẩy kéo) Half- Bridge (nửa cầu), Cầu (Full - Bridge) ...

  pdf8p kentit 20-08-2010 421 167   Download

 • Back In Time làm một phần mềm backup cho Linux được phát triển từ Timevault và Flyback. Cả Timevault và Flyback đều là hai phần mềm tuyệt vời cho phép bạn backup hệ thống và roll back cũng như khôi phục hệ thống của bạn về trạng thái gốc trước khi tạo những thay đổi

  pdf6p hoangnhan123 16-10-2009 89 21   Download

 • The switching regulator is increasing in popularity because it offers the advantages of higher power conversion efficiency and increased design flexibility (multiple output voltages of different polarities can be generated from a single input voltage). This paper will detail the operating principles of the four most commonly used switching converter types: Buck: used the reduce a DC voltage to a lower DC voltage. Boost: provides an output voltage that is higher than the input. Buck-Boost (invert): an output voltage is generated opposite in polarity to the input....

  pdf34p trucden 26-01-2013 42 6   Download

 • Cô lập một kết thúc Topology 1. Việc chuyển đổi flyback (Hình 30,21) là một phiên bản bị cô lập của bộ chuyển đổi buck-tăng. Trong chuyển đổi này (Hình 30,21), khi bóng bán dẫn trên, năng lượng được lưu trữ trong điện dẫn cùng (không phải là một biến áp), và năng lượng này được chuyển tải khi chuyển đổi được.

  pdf11p myngoc5 21-09-2011 28 5   Download

 • Air gap in coupled inductor, 502 in flyback transformer, 503 in inductor, 464-466, 498, 505, 509 in transformer, 469 AL (mH/1000 turns), 509 American wire gauge (AWG) data, 755-756 design examples, 527, 531 Amorphous alloys, 473 AmpereÕs law, 457-458 Amp-second balance (see Capacitor charge balance) Apparent power, 550 Artificial ramp circuit, 415 effect on CPM boost low-harmonic rectifier, 637-639 effect on line-to-output transfer function of CCM buck, 437-438 effect on small-signal CCM models, 428-438 effect on small-signal DCM models, 438-447 effect on stability of CPM controllers, 414-...

  pdf20p longmontran 14-01-2010 77 3   Download

 • Design highlights, operation, key design points,.... As the main contents of the document "DI-148 Design Idea PeakSwitch". Invite you to consult the text book for more documents serving the academic needs and research.

  pdf2p thangdambme 23-10-2015 9 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản