Footprinting

Xem 1-20 trên 89 kết quả Footprinting
 • Ở bài trước khi chọn chân linh kiện nếu ta không tìm thấy chân linh kiện nào phù hợp ta có thể bỏ qua bằng cách bấm nút Cancel. Sau đó ta có thể tự tạo linh kiện mới bằng cách mở Layout lên, vào menu Tools Library manager. Library manager: Để tạo chân linh kiện mới bạn bấm Create New Footprint …Ở hộp thoại tạo chân linh kiện mới. Nhập tên linh kiện mới ở mục Name of footprint, ví dụ là TRANSITOR. Bấm OK....

  pdf12p phantran71188 05-11-2010 487 157   Download

 • Footprinting được định nghĩa như những quá trình tạo ra một kế hoạch chi tiết hoặc bản đồ về hệ thống mạng của một tổ chức nào đó. Thu thập thông tin được biết đến như là footprinting một tổ chức

  pdf0p doilan 25-01-2013 30 9   Download

 • Để bắt đầu tấn công hệ thống, bạn cần thực hiện 3 bước: In dấu chân, Quét, Liệt kê. Trước khi đi vào trò đùa thật sự, bạn hãy hiểu sơ lược các công việc này. Cụ thể bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật in dấu chân (footprint).

  doc10p hangngo083 19-03-2011 141 60   Download

 • Khi các linh kiện trong mạch thiết kế chưa tưng liên kết đến thư viện footprint của layout lần nào , hoặc là linh kiện mới thì chương trình sẽ yêu cầu ta phải liên kết đến footprint (tạo chân linh kiện trên board mạch)

  doc11p nguyenduymau 15-06-2011 147 48   Download

 • The systematic footprinting of an organization enables attackers to create a complete profile of an organization’s security posture. By using a combination of tools and techniques, attackers can take an unknown quantity (Widget Company’s Internet connection) and reduce it to a specific range of domain names, network blocks, and individual IP addresses of systems directly connected to the Internet.

  pdf26p vutrung 07-09-2009 161 36   Download

 • Mục tiêu trong bài báo cáo này sẽ tìm hiểu về: footprinting là gì?, mục tiêu của footprinting, mối đe dọa của footprinting, footprinting mạng internet, cạnh tranh thông minh, Whois footprinting, DNS footprinting, footprinting trên mạng, website, email, tấn công google, công cụ footprinting, biện pháp đối phó footprinting, bút thử nghiệm footprinting.

  pdf82p mandtit 05-09-2014 59 27   Download

 • Footprinting đề cập để phát hiện và thu thập thông tin càng nhiều càng tốt về mục tiêu tấn công,cơ sở dữ liệu được duy trì đăng ký qua mạng internet khu vực và chứa các thông tin cá nhân của chủ sỡ hữu tên miền.

  pdf82p matem91 07-11-2013 47 14   Download

 • As a matter of fact in some countries, mainly in India, groundwater development is much more important than surface water irrigation (Mukherji et al. 2009). While rainfed crops depend only on meteorological conditions, irrigated crops depend both on rain regimes and water supply. The combination of these regimes and the interdependencies between international commodity markets and domestic production create opportunities to ensure that water is allocated to the most valuable ends.

  pdf160p huetay_1 28-02-2013 36 9   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Midlife diagnosis of Refsum Disease in siblings with Retinitis Pigmentosa – the footprint is the clue: a case report

  pdf4p dauphong1 22-12-2011 26 4   Download

 • Cumulatively, all our individual footprints make up the unsustainable total demand. The solution to this problem is for people to take individual action to break down that large footprint. We need to change the way we live to combat climate change, conserve the world’s forests and protect our oceans. No-one wakes up in the morning and consciously decides to contribute to global warming; to help cut down a tropical rainforest; or to deprive future generations of a decent standard of living.

  pdf40p doidieumuonnoi 11-06-2013 23 6   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Of mice and men: phylogenetic footprinting aids the discovery of regulatory elements...

  pdf4p toshiba3 07-09-2011 27 3   Download

 • The interaction of the homeodomain of the sunflower KNOX protein HAKN1 with DNA was studied by site-directed mutagenesis, hydroxyl radical footprinting and missing nucleoside experiments. Binding of HAKN1 to different oligonucleotides indicated that HAKN1 prefers the sequence TGACA (TGTCA), with changes within the GAC core more pro-foundly affecting the interaction. Footprinting and missing nucleoside experiments using hydroxyl radical cleavage of DNA showed that HAKN1 interacts with a 6-bp region of the strand carrying the GAC core, covering the core and nucleotides towards the 3¢ end....

  pdf13p awards 05-04-2013 17 3   Download

 • Nóng lên toàn cầu đang là vấn đề bức xúc, nguyên nhân chính là việc phát thải quá mức các khí nhà kính vào khí quyển. Đề tài tập trung nghiên cứu khái niệm Carbon Footprint (CF) và áp dụng tính toán mẫu cho lụa Mã Châu.

  pdf5p lananh27109 10-09-2011 37 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Minireview cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Ribosomal footprints on a transcriptome landscape...

  pdf0p thulanh21 12-11-2011 14 2   Download

 • Deoxyribonuclease I (DNase I) footprinting methodology was used to analyze oligodeoxyribonucleotide duplexes containing unique and single, site-specific adducts of trinuclear bifunctional platinum compound, [{trans-PtCl(NH3 )2}2l-trans-Pt(NH3 )2{H2N(CH2 )6NH2}2 ] 4+ (BBR3464) and the results were compared with DNase I footprints of some adducts of con-ventional mononuclearcis-diamminedichloroplatinum(II) (cisplatin).

  pdf12p inspiron33 25-03-2013 8 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Research news Tracking evolution’s footprints in the genome...

  pdf4p toshiba3 07-09-2011 21 2   Download

 • Cho dù bạn vẽ mạch in bằng phần mềm nào đi nữa thì sơ đồ nguyên lý là cái quan trọng nhất đầu tiên chúng ta phải làm. So với các phần mềm khác như Eagle, Orcad, WorchBench ...

  doc5p littleduck801 17-04-2011 421 165   Download

 • Khái niệm thông tin là một khái niệm trừu tượng, phi vật chất và rất khó được định nghĩa một cách chính xác. Nói chung, các khái niệm về thông tin liên quan chặt chẽ đến thông tin liên lạc, kiểm soát, dữ liệu, hình thức, hướng dẫn, kiến thức, mô hình, nhận thức.Hầu hết có thể khai thác lỗi này nếu không sử dụng cơ chế mã hóa. Attacker có thể trộm thông tin định danh và các dữ liệu của người dùng....

  pdf46p vanlidochanhxg 27-05-2012 286 167   Download

 • On April 6, 1998, the creation of Citigroup through the combination of Citicorp and Travelers Inc. was announced to the general applause of analysts and financial pundits. The “merger of equals” created the world’s largest financial services firm—largest in market value, product range, and geographic scope. Management claimed that strict attention to the use of capital and rigorous control of costs (a Travelers specialty) could be combined with Citicorp’s uniquely global footprint and retail banking franchise to produce uncommonly good revenue and cost synergies.

  pdf317p 951847623 09-04-2012 256 148   Download

 • Giáo trình Bài tập CEH (Tài liệu dành cho học viên) có tất cả 14 bài tập, gồm các bài tập về Footprinting, scanning, system hacking, trojan và backdoor, các phương pháp sniffer, tấn công từ chối dịch vụ DoS và các bài tập khác.

  pdf120p bomtvc 25-08-2014 321 190   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản