Form bhxh

Xem 1-20 trên 82 kết quả Form bhxh
 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

  xls4p damdung 15-07-2009 1748 149   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Mẫu danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT

  xls2p damdung 15-07-2009 1121 118   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Danh sách đối tượng tham gia BHYT, BHXH

  xls2p damdung 15-07-2009 685 57   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

  xls2p damtrung 15-07-2009 473 45   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 412 41   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Cấp đổi thẻ BHYT, BHXH

  doc2p damdung 15-07-2009 441 36   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH đối với đơn vị đã đăng ký

  doc1p damtrung 15-07-2009 271 22   Download

 • Để yêu cầu công ty xác nhận lại về thời gian, cấp bậc, cức vụ cũng như mức lương công tác của cán bộ nhân viên thì các bạn có thể tham khảo mẫu "Giấy xác nhận quá trình công tác và tham gia BHXH". Nội dung tài liệu được biên soạn khá rõ ràng, cụ thể bạn đọc có thể tải về và sử dụng trực tiếp biểu mẫu này.

  doc1p tuongvan 17-07-2009 5068 219   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

  doc1p damdung 15-07-2009 2368 174   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Biểu mẫu danh sách tham gia đóng BHXH

  xls2p chuabietbo 17-04-2010 236 59   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách đóng BHXH

  xls2p chuabietbo 17-04-2010 129 17   Download

 • "Mẫu giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM" nhằm góp phần hỗ trợ những đối tượng là người già yếu, ốm đau. Mẫu giấy được trình bày với nội dung bao gồm: thông tin cá nhân người được hưởng chế độ BHXH, số tiền hàng tháng và ngân hàng chuyển khoản... Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu cụ thể.

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 170 6   Download

 • Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Số:..........Tháng........ Năm .............. Mẫu số: 03a-TBH Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền

  xls11p pretty1 14-07-2010 1164 153   Download

 • Mẫu 01 TBH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf2p pretty1 14-07-2010 1316 119   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

  xls1p damdung 15-07-2009 1940 88   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Công văn xin truy đóng BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 1652 87   Download

 • Bảng kê 101 - Hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 14-07-2010 567 87   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

  doc2p damdung 15-07-2009 665 76   Download

 • Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 14-07-2010 1637 73   Download

 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls1p pretty1 14-07-2010 597 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản