» 

Form Mẫu

 • Tổng hợp đánh giá cán bộ

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tổng hợp đánh giá cán bộ

  doc 1p damdung 15-07-2009 145 42

 • Danh sách nghỉ việc của nhân viên

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form phát triển nhân viên - Danh sách nghỉ việc của nhân viên

  doc 1p damdung 15-07-2009 233 40

 • Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  doc 1p damdung 15-07-2009 402 40

 • Hướng dẫn ghi hợp đồng

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hướng dẫn ghi hợp đồng

  doc 2p damdung 15-07-2009 497 39

 • Thư mời phỏng vấn lần 2

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Thư mời phỏng vấn lần 2

  doc 1p damdung 15-07-2009 199 37

 • Mô tả công việc

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Mô tả công việc

  doc 2p damdung 15-07-2009 195 36

 • Kế hoạch đăng tuyển

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Kế hoạch đăng tuyển

  doc 2p damdung 15-07-2009 113 35

 • Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

  doc 2p damdung 15-07-2009 509 35

 • Cấp đổi thẻ BHYT, BHXH

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Cấp đổi thẻ BHYT, BHXH

  doc 2p damdung 15-07-2009 424 35

 • Bảng dữ liệu ứng viên

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Bảng dữ liệu ứng viên

  doc 6p damdung 15-07-2009 98 35

 • Quyết định luân chuyển

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Quyết định luân chuyển

  doc 3p damdung 15-07-2009 264 31

 • Hợp đồng thử việc

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hợp đồng thử việc

  doc 3p damdung 15-07-2009 180 29

 • Thư cám ơn dự tuyển

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Thư cám ơn dự tuyển

  doc 1p damdung 15-07-2009 115 28

 • Tờ trình điều động

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tờ trình điều động

  doc 3p damdung 15-07-2009 175 28

 • Hợp đồng không thời hạn

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hợp đồng không thời hạn

  doc 4p damdung 15-07-2009 215 27

 • Tờ trình miễn nhiệm

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tờ trình miễn nhiệm

  doc 2p damdung 15-07-2009 152 23

 • Hướng dẫn chung

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Hướng dẫn chung

  doc 1p damdung 15-07-2009 155 23

 • MS Access - Bài 36: Định nghĩa các Forms riêng

  Khi các biểu mẫu Wizard không đáp ứng được các nhu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng cửa sổ Design để tạo một biểu mẫu riêng hay chỉnh sửa biểu mẫu có sẵn. Trong khi cửa sổ thiết kế biểu mẫu cung cấp cho bạn các điều khiển linh động hơn là làm việc với Wizards, nhưng sử dụng cửa sổ thiết kế Form thì phức tạp hơn so với sử dụng bằng Wizards. Chú ý: Phần này sử dụng cơ...

  pdf 20p alone 21-07-2010 76 23

 • Hợp đồng chính thức

  Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hợp đồng chính thức

  doc 3p damdung 15-07-2009 145 21

 • Quyết định lương miễn nhiệm

  Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Quyết định lương miễn nhiệm

  doc 2p damdung 15-07-2009 138 21

 • + Xem thêm 487 Form Mẫu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản