Form mẫu

Xem 61-80 trên 518 kết quả Form mẫu
 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tổng hợp đánh giá cán bộ

  doc1p damdung 15-07-2009 147 42   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form phát triển nhân viên - Danh sách nghỉ việc của nhân viên

  doc1p damdung 15-07-2009 239 40   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hướng dẫn ghi hợp đồng

  doc2p damdung 15-07-2009 507 40   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 403 40   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Thư mời phỏng vấn lần 2

  doc1p damdung 15-07-2009 199 37   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan, bài 2 các kiểu dữ liệu cơ sở, bài 3 xây dựng phương thức (hàm) và xử lý lỗi, bài 4 sử dụng hàm của PHP, bài 5 xử lý tập tin, bài 6 mảng cơ bản, bài 7 lập trình hướng đối tượng cơ bản, bài 8 Form và các điều khiển cơ sở, bài 9 sử dụng dịch vụ.

  pdf100p rklonely 02-08-2014 54 37   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Mô tả công việc

  doc2p damdung 15-07-2009 198 36   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

  doc2p damdung 15-07-2009 511 35   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Bảng dữ liệu ứng viên

  doc6p damdung 15-07-2009 99 35   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Kế hoạch đăng tuyển

  doc2p damdung 15-07-2009 115 35   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Cấp đổi thẻ BHYT, BHXH

  doc2p damdung 15-07-2009 425 35   Download

 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Quyết định luân chuyển

  doc3p damdung 15-07-2009 271 32   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hợp đồng thử việc

  doc3p damdung 15-07-2009 180 29   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 Form và các điều khiển cơ sở, bài 2 Javascript căn bản, bài 3 kết hợp PHP và Javascript, bài 4 lập trình hướng đối tượng nâng cao, bài 5 XML, bài 6 XML-DOM, bài 7 tích hợp mã PHP, bài 8 session-cookie, bài 9 hoàn chỉnh website.

  pdf101p rklonely 02-08-2014 54 29   Download

 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tờ trình điều động

  doc3p damdung 15-07-2009 177 28   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Thư cám ơn dự tuyển

  doc1p damdung 15-07-2009 115 28   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Hợp đồng không thời hạn

  doc4p damdung 15-07-2009 216 27   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Hướng dẫn chung

  doc1p damdung 15-07-2009 156 23   Download

 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tờ trình miễn nhiệm

  doc2p damdung 15-07-2009 153 23   Download

 • Khi các biểu mẫu Wizard không đáp ứng được các nhu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng cửa sổ Design để tạo một biểu mẫu riêng hay chỉnh sửa biểu mẫu có sẵn. Trong khi cửa sổ thiết kế biểu mẫu cung cấp cho bạn các điều khiển linh động hơn là làm việc với Wizards, nhưng sử dụng cửa sổ thiết kế Form thì phức tạp hơn so với sử dụng bằng Wizards. Chú ý: Phần này sử dụng cơ sở dữ liệu MyFriend.mdb mà bạn đã sử dụng trong các chương trước.

  pdf20p alone 21-07-2010 77 23   Download

Đồng bộ tài khoản