Form quản lý nhân sự

Xem 1-20 trên 170 kết quả Form quản lý nhân sự
 • Sử dụng mẫu này để quản lý nhân viên và ban hành những qui định trong phòng nhân sự.

  doc12p havang 06-07-2009 1722 663   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

  doc10p chuabietbo 17-04-2010 389 138   Download

 • Tự định nghĩa loại hợp đồng lao động hiện sử dụng tại công ty. Download form hợp đồng lao động mẫu từ eTimeGold. Chỉnh sửa và upload form hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold. Tự thiết lập các thông tin cần có để quản lý hợp đồng lao động: số lần ký, thời gian hiệu lực, loại kỳ hạn. Tự thiết lập thời gian cảnh báo cho từng loại hợp đồng lao động.

  pdf26p phuc_bmt 22-06-2012 129 29   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Phiếu đề xuất nhân sự

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 788 172   Download

 • Download form nghỉ việc từ eTimeGold. Chỉnh sửa và upload form nghỉ việc phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold. Tự thiết lập hệ thống các hạng mục liên quan đến chính sách thôi việc căn cứ vào thực tế sử dụng của công ty. Thiết lập cách đánh mã văn bản tự động cho quyết định thôi việc. Nộp đơn xin thôi việc từ eTimeGold. Truy xuất thông tin tổng hợp của nhân viên thôi việc.

  pdf25p phuc_bmt 21-06-2012 144 35   Download

 • Khen thƣởn Thiết lập tiêu chí khen thưởng. Khởi tạo loại khen thưởng với các đối tượng khác nhau. Thiết lập danh sách nhân viên được khen thưởng. Thực hiện xét duyệt khen thưởng. Tết lập cách đánh mã văn bản tự động cho quyết định khen thưởng.  Download quyết định khen thưởng mẫu từ eTimeGold. Chỉnhửa và upload form quyết định khen thưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.In ấn quyết định khen thưởng.

  pdf53p phuc_bmt 22-06-2012 97 27   Download

 • Cơ bản về Web và các công cụ xây dựng Web I.KháI niệm cơ bản về Web II.Tạo trang tài liệu động 2.1Kĩ thuật tạo trang bằng ngôn ngữ Script phía Server 2.2Các kĩ thuật tạo trang động của Microsoft III.Đối tượng Request và Response của ASP 1.Tổng quan về các đối tượng Request vàđối tượng Reponse 2.Tạo FORM va QueryString VI.Các đối tượng trong ASP

  pdf59p bandoctl 01-07-2013 44 17   Download

 • Mẫu sổ tay nhân viên để nêu lên những chính sách liên quan đến nhân công của một công ty. Khi bạn giao nó cho các nhân viên, bạn nên yêu cầu họ ký vào bản Chứng nhận đã nhận sổ tay nhân viên.

  doc21p havang 06-07-2009 1914 340   Download

 • Ngày nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và điều hành đã phổ biến rất rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đem lại hiệu quả cao. Trong đó quản lý con người, quản lý nhân sự rất quan trọng. Đến nay đã có rất nhiều phần mềm ứng dụng phục vụ tốt công việc này. Phần mềm Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ cũng là một trong những phần mềm như vậy.

  doc37p namhoang39 04-10-2014 45 23   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 32 1   Download

 • Sử dụng mẫu này cho nhân viên trước khi xem xét, đánh giá biểu hiện của nhân viên hoặc bất cứ khi nào để đánh giá sự hiểu biết của nhân viên về công việc của họ, về tổ chức, cấu trúc công ty và vai trò của nhân viên trong đó.

  doc2p havang 06-07-2009 3710 404   Download

 • Tài liệu tham khảo về Thư mời nhận việc

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 570 173   Download

 • Mẫu này để ghi chép lại sự có mặt của nhân viên hàng tháng. Mẫu này còn cung cấp 1 bản ghi chép chi tiết về lý do vắng mặt của nhân viên.

  doc2p havang 06-07-2009 943 94   Download

 • Tài liệu tham khảo về Tờ trình tiếp nhận thử việc

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 364 91   Download

 • Tài liệu tham khảo biễu mẫu văn bản về chuơng trình thử việc cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý.

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 176 84   Download

 • Sử dụng mẫu này đưa cho nhân viên khi bạn đưa họ cuốn sổ tay nhân viên. Hãy chắc rằng họ đã ký vào tờ biên nhận khi nộp lại mẫu này cho bạn và hãy lưu chúng lại thành hồ sơ để chứng minh rằng các nhân viên đã đọc cuốn sổ tay và đồng ý với những điều khoản trong đó.

  doc1p havang 06-07-2009 570 80   Download

 • Tài liệu tham khảo về Quyết định thanh lý HĐLĐ

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 256 68   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu điếm danh nhận viên hàng tháng

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 361 65   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 201 52   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu về Phiếu thông tin đào tạo cá nhân

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 108 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản