G2c

Xem 1-4 trên 4 kết quả G2c
 • Những khái niệm và mô hình hữu dụng trong thương mại điện tử.

  doc4p catbui 28-05-2009 1623 325   Download

 • 1 Bộ tài chính cung cấp các thông tin hướng dẫn doanh nghiệp tính toán và nộp thuế thu nhập thông qua website chính thức của Bộ và cập nhật thường xuyên hàng quý. Đây là mô hình gì? a. G2B b. G2C c. G2E d. G2G

  pdf3p toquangphuc90 09-03-2011 408 201   Download

 • Thƣơng mại điện tử làm thay đổi việc kinh doanh trên thế giới nhƣ thế nào? •Thƣơng mại điện tử phân chia theo các nhóm đối tƣợng: B2B (Business to Business). B2C (Business to Consumer). C2C (Consumer to Consumer). G2B (Government to Business).G2C (Government to Citizen).Lợi ích Thƣơng mại điện tử mang lại cho DN? Marketing đến thị trƣờng toàn cầu với chi phí thấp Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tăng doanh thu.. Giảm chi phí hoạt động. Tăng lợi thế cạnh tranh....

  pdf100p msphuongtailieu 28-02-2013 78 24   Download

 • Mô hình B2B (Business to Business) Mô hình B2C (Business to Consumer) Mô hình C2C (Consumer to Consumer) Mô hình Mobile- Commerce Mô hình B2G (Business to Government) Mô hình G2C (Government to Consumer)

  ppt7p phamdieutrang_ngt 18-03-2013 80 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản