Galois field

Xem 1-3 trên 3 kết quả Galois field
  • • Tín hiệu truyền qua kênh truyền sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, can nhiễu, fading… là tín hiệu đầu thu bị sai. • Mã hóa kênh: dùng để bảo vệ dữ liệu không bị sai bằng cách thêm vào các bit dư thừa (redundancy). • Ý tưởng mã hóa kênh là gởi một chuỗi bit có khả năng sửa lỗi • Mã hóa kênh không làm giảm lỗi bit truyền mà chỉ làm giảm lỗi bit dữ liệu (bảng tin) • Có hai loại mã hóa kênh cơ bản là: Block codes và Convolutional codes...

    pdf36p hoangchung_dtvt 10-12-2012 78 27   Download

  • We give an upper bound on the number of extensions of a fixed number field of prescribed degree and discriminant ≤ X; these bounds improve on work of Schmidt. We also prove various related results, such as lower bounds for the number of extensions and upper bounds for Galois extensions.

    pdf20p noel_noel 17-01-2013 25 5   Download

  • We prove an identity of Kloosterman integrals which is the fundamental lemma of a relative trace formula for the general linear group in n variables. 1. Introduction One of the simplest examples of Langlands’ principle of functoriality is the quadratic base change. Namely, let E/F be a quadratic extension of global fields and z → z the corresponding Galois conjugation. The base change associates to every automorphic representation π of GL(n, F) an automorphic representation Π of GL(n,E). If n = 1 then π is an id`ele class character and Π(z) = π(zz)....

    pdf26p tuanloccuoi 04-01-2013 20 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản