Genbank

Xem 1-13 trên 13 kết quả Genbank
 • Giới thiệu Mô hình dữ liệu NCBI (tuần 1) Cơ sở dữ liệu trình tự GenBank (tuần 2) Cơ sở dữ liệu về cấu trúc (tuần 3) Cơ sở dữ liệu bản đồ genom (tuần 4) - Các cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu NCBI (National Center for Biotechnology Information) Cơ sở dữ liệu EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory-European Bioinformatics Institute) Cơ sở dữ liệu CIB-DDBJ (Center for Information Biology-DNA Data Bank of Japan)

  pdf6p trautuongquan 25-02-2013 145 39   Download

 • Hai mươi tám dòng vi khuẩn được phân lập trên môi trường Aleksandrov từ hai mươi mẫu vật liệu phong hóa của đá hoa cương đều có khả năng tổng hợp ammonium trong môi trường Burk ‘s. Trong đó, có 5/28 dòng tổng hợp NH4 + cao. Giải trình tự 3/5 dòng vi khuẩn đã tuyển chọn và sử dụng phần mềm BLAST N để so sánh với trình tự các dòng vi khuẩn có trong GenBank của NCBI. Kết quả cho thấy, dòng vi khuẩn CA10 có tỉ lệ đồng hình cao với dòng AY117623.

  pdf10p sunshine_7 18-07-2013 86 18   Download

 • Việc dò tìm đầu 5´ là một trong những thách thức lớn nhất trong việc dò tìm gene do rất khó xác định chính xác promoter và điểm khởi sự phiên mã (transcriptional start site TSS). Hiện nay, xấp xỉ 17.000 gene người xuất hiện trên Genbank chỉ có khỏang 3000 gene là được ghi chú TSS.

  pdf7p heoxinhkute4 27-09-2010 74 14   Download

 • - Bảng chú thích các trƣờng và một số nguyên tắc tìm kiếm Trƣờng (Fields) Locus Chú thích (Comments) Trƣờng Locus chứa 1 số những yếu tố dữ liệu khác nhau, bao gồm tên Locus, chiều dài trình tự, loại phân tử, khu vực GenBank (division) và ngày cập nhật. Locus name Locus name trong ví dụ trên là SCU49845.

  pdf22p zues03 19-06-2011 44 8   Download

 • Phân tích phát sinh chủng loài đối với nhóm Aplhavirus đã được thực hiện từ lâu trước đây bằng cách sử dụng một đoạn gene nào đó, hoặc cả một gene hoặc một phần dữ liệu proteomics. Trên tờ Comaparative and Functional Genomics 6 ,nhóm tác giả Luers và cộng sự đã sử dụng trình tự cDNA và protein từ ngân hàng dữ liệu GenBank để phân tích quá trình tiến hóa của nhóm virus này.

  pdf5p heoxinhkute4 27-09-2010 62 6   Download

 • Trình tự cho một đoạn bp 745 CR mtDNA đã được thu được từ 111 con cá đại diện cho 41 dân số hoặc chủng. Tổng cộng 19 haplotype với 78 biến và 30 trang web phylogenetically thông tin đã được xác định. Các thành phần nucleotide là A + T giàu có (A = 31%, T = 32%), và biến thể bao gồm chủ yếu của quá trình chuyển đổi (Ti: Tv = 2,56). Tất cả các trình tự đã được gửi vào GenBank (AC: AY597942-AY597976; DQ354144-DQ354149)....

  pdf23p xinh_la 01-03-2012 27 6   Download

 • With its highly developed capacity to detect patterns in data, Perl has become one of the most popular languages for biological data analysis. But if you're a biologist with little or no programming experience, starting out in Perl can be a challenge. Many biologists have a difficult time learning how to apply the language to bioinformatics. The most popular Perl programming books are often too theoretical and too focused on computer science for a non-programming biologist who needs to solve very specific problems....

  pdf394p hoa_can 28-01-2013 31 6   Download

 • Lumbrokinase của giun quế (Perionyx excavatus) là một enzyme thủy phân fibrin. Trong nghiên cứu này, cDNA mã hóa gen lumbrokinase được khuếch đại với cặp mồi đặc hiệu được thiết kế dựa vào trình tự gen mã hóa lumbrokinase trên GenBank với mã số DQ234061.

  pdf8p sunshine_9 24-07-2013 31 6   Download

 • It would have been much easier for me to write this ACKNOWLEDGEMENT if I were a well established scientist of international fame. I could then write in a pastoral manner about sweet recollections of the past, starting with a certain scientist, also internationally famous of course, who came to visit my lab and suggested that I should write such a book. Knowing that the whole world was watching and waiting, I had set aside all the other very important works and devoted most of my time to the writing of this path-blazing masterpiece.

  pdf284p camchuong_1 04-12-2012 26 5   Download

 • Bệnh đốm trắng, tác nhân là white spot syndrome virus (WSSV), là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng đến nghề nuôi tôm biển ở vùng ĐBSCL và trên toàn thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra chỉ thị phân tử đánh dấu sự khác nhau về kiểu gen của WSSV gây bệnh trên tôm sú.

  pdf7p kem3mau 13-06-2013 48 5   Download

 • This method is real-time PCR, which can be a qualitative or quantitative assay since amplification and detection of amplified products occur simultaneously. Then, typing is performed. Typing is primarily used for epidemiologic investigations, for studies on pathogenesis such as multiple serotype infections, for unusual or especially severe infections, or for treatment approaches such as high titer γ-globulin. The nucleotide sequences from these fragments were determined by a DNA auto sequencer with fluorescent dideoxy chain terminators.

  pdf321p ti_du_hoang 27-08-2012 36 3   Download

 • GTP-binding proteins of the Rab family were cloned from human platelets using RT-PCR. Clones corresponding to twonovelRabproteins,Rab31 andRab32, and toRab11A, which had not been detected in platelets previously, were isolated. The coding sequence of Rab31(GenBank acces-sion no. U59877) corresponded to a 194 amino-acid protein of 21.6 kDa. TheRab32sequence was extended to 1000 nucleotides including 630 nucleotides of coding sequence (GenBank accession no.

  pdf13p research12 29-04-2013 21 2   Download

 • Regulator of G protein signaling (RGS) proteins act as GTPase-activating proteins (GAPs) for Gasubunits and negatively regulate G protein-coupled receptor signaling. Using RGS5 gene-specific RT-PCR, we have identified a novel alternative splicing variant of RGS5 mRNA in human ocular tissues. The alternative splicing of RGS5 mRNA occurred at position +44 (GenBank NM_003617), spliced out 174 bp (+44 to +218 bp) of the cod-ing region, and encoded an RGS5s protein with a 108 amino acid N-ter-minal deletion. ...

  pdf0p awards 05-04-2013 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản